Melktap Koops

BBC2014: “Trots op onze boeren…

BBC2014 : “Trots op onze boeren, hun producten en hun vernieuwende bedrijfstak!”Gezonde dieren, betekent gezond boerenleven en gezonde inwoners. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zet zich al jarenlang in om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de boeren om duurzaam en…

Kandidatenlijst vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2021 is de kandiatenlijst voor de Gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Met maar liefst 20 kandidaten gaat Belangen Buitengebied Coevorden de campagnetijd in. Met een mooie top-20 lijst gaat Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014)…
Hub Zweeloo OV

Stokpaardje BBC2014 krijgt boost…

Openbaar vervoer in de buitendorpen – een van de stokpaardjes van BBC2014 – krijgt vanaf deze week een flinke boost.De gewijzigde dienstregeling van Qbuzz, die vanaf 12 december a.s. van kracht wordt, geeft een flinke boost aan het openbaar vervoer in de gemeente Coevorden. Ook voor de inwoners van…
De Smeltkroes nov21 op AZC Aalden

BBC2014 vol lof over onthaal vluchtelingenkinderen

BBC2014 vol lof over warm onthaal vluchtelingenkinderen bij obs De Smeltkroes in Aalden.Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen drie maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen, maar als de nood…
Bouwlocatie; foto S. Stegen

BBC2014 blij met nieuwe woonvisie

‘Bouwen aan de toekomst’De gemeenteraad van Coevorden heeft dinsdagavond ingestemd met de nieuwe Woonvisie. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is blij met het nieuwe woonbeleid, dat in nauwe samenspraak met de samenleving in korte tijd tot stand is gekomen. Met deze Woonvisie ligt…
Esmee Tempels nov21

Kunst en cultuur belangrijk voor BBC2014

Musicaltalent Esmee Tempels (22) uit Dalerveen speelt mee in Soldaat van Oranje: “Het voelt als een voorrecht om aan zo’n productie mee te mogen werken” Coevorden is vanwege het historisch karakter bij uitstek dé gemeente om cultuur te maken, maar zeker ook dé gemeente om cultuur mee te maken, te…
Japanse duizendknoop1 pixabay

BBC2014 wil Japanse Duizendknoop met wortel en tak uitroeien

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil korte metten maken met de Japanse Duizendknoop, de moeder aller onkruid. De grootste fractie in de gemeenteraad van Coevorden is dan ook content met de aandacht van de gemeente voor een effectieve bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Kosten voor een…
Vrijlliger Willem Post; Geesbrug

BBC2014 zet Vrijwilligers in schijnwerper

De komende maanden zet de partij een groot aantal inwoners in de schijnwerpers. Dit keer staat Willem Post uit Geesbrug centraal. Al bijna een halve eeuw nauw verbonden aan de 75-jarige voetbalclub VCG. Het verenigingsleven ‘drijft’ op de brede inzet van vrijwilligers. Ze worden dan ook terecht wel…
Spoorwegovergang

BBC2014 wil zo snel mogelijk van onbeveiligde spooroverwegen af

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van ProRail om drie onbewaakte spooroverwegen in de gemeente Coevorden veiliger te maken of zelfs te verwijderen. De spoorwegbeheerder heeft daarover met de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden afspraken…
Fietspad Broekstukkenweg komt er eindelijk

Fietspad richting Broekstukkenweg in Zweeloo gaat door, moet er medio 2023 liggen.

Belangen Buitengebied (BBC2014) blij dat knopen nu zijn doorgehakt. Een hartenwens van Matine en Johan Kamps gaat eindelijk in vervulling, de aanleg van een fietspad vanaf de N381 tot aan de Broekstukkenweg in Zweeloo. Het nieuwe fietspad maakt het voor hun schoolgaande kinderen een stuk veiliger…
Bronzen Emmer 50 jaar

Vitaal 50-jarig vakantieoord de Bronzen Emmer in Meppen op naar eeuwfeest!

Recreatie & toerisme is een belangrijke pijler van onze lokale economie. De vrijetijdssector is echter niet alleen belangrijk voor de Coevorder economie en werkgelegenheid, maar draagt volgens Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) ook bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving…
Fotograaf Kees Lieben

BBC2014 steunt motie over tweede ronde ‘Frisse start’

De Frisse Start-subsidie voor Coevorder vrijwilligersorganisatie krijgt een vervolg. De subsidie waarmee de organisaties een frisse start konden maken na de lockdownperiode gaat in 2022 op herhaling. Een eerdere ronde van de subsidie bereikte al vele vrijwilligersclubs uit onze gemeente. Dat waren…
Henk Mulder apr2021

Fractievoorzitter Mulder trots

Fractievoorzitter Henk Mulder van BBC2014 is trots op wat er is bereikt én nog in het vat zit: “We staan er goed op!” Met een flinke dosis vertrouwen kijkt fractievoorzitter Henk Mulder van BBC2014 naar een mooi toekomstperspectief voor de gemeente Coevorden. “We staan er goed op”, aldus Mulder.De…
Theo Vinke nieuwe voorzitter BBC2014

Theo Vinke, nieuwe voorzitter

Bij de eerste bijeenkomst van de vernieuwde bestuursploeg van Belangen Buitengebied Coevorden zijn de taken verdeeld. Theo Vinke neemt de rol van voorzitter op zich. Vinke weet zich gesteund door Richard Roosken, vice-voorzitter; Bert Platvoet, secretaris en oud gediende Bert Anholts die nu optreedt…
Bestuur BBC2014 nov2021

Vernieuwd bestuur

Bij de laatste ALV op 13 oktober 2021 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Bij de eerste bijeenkomst van de vernieuwde ploeg zijn vervolgens de taken verdeeld, waarbij Theo Vinke de rol van voorzitter op zich neemt. Vinke weet zich gesteund door een ander nieuw gezicht: Richard Roosken, die…
Afsluiting project levenslied

Trots op inwoners

BBC2014 is trots op de inwoners die hun ziel en zaligheid hebben blootgelegd in project levenslied en is verheugd over de positieve ontwikkelingen en de verbondenheid die tijdens het project tot stand zijn gekomen. Foto: Mickey Stern…
Afscheid voorzitter Jos Govaart okt2021

Voorzitter neemt afscheid

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 oktober j.l. nam BBC2014 voorzitter Jos Govaarts afscheid van het bestuur. Hij heeft met veel plezier een aantal jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van de partij en kiest nu voor een andere weg. Namens de ALV werd hij bedankt voor zijn inspanning en…

Kaderbrief: eerste schets begroting 2022

In juni stelt het college de Kaderbrief op. Hierin wordt ter voorbereiding op de nieuwe begroting een voorstel gedaan voor het nieuw beleid en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar De Kaderbrief geeft een eerste schets voor de begroting van 2022. Een belangrijke bron hierbij is de…

BBC2014: “Spuitarme zones bollenteelt van 20 meter bebouwing

Spuitvrije zones tussen bollenvelden en woon- en verblijfsruimten moeten in de gemeente Coevorden nog voor het eind van dit jaar uitgebreid worden naar 20 meter in plaats van de huidige 5 meter. Op deze wijze kan de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen rondom bollenvelden naar beneden worden…

Raadsbrede steun voor Motie BBC2014

Raadsbrede steun motie BBC2014 voor vaker en eerder borstkankeronderzoekHet borstkankeronderzoek moet eens in de twee jaar blijven. Het is zelfs onverantwoord om het minder vaak te laten plaatsvinden. Verder moet de leeftijd omlaag van 50 naar 35 jaar, zo stelt raadslid Jenny Streur van BBC2014. De…
Ferry Booij apr2021

Wisseling van de wacht

Aalden, 1 mei 2021. Ferry Booij draagt per 1 september het fractievoorzitterschap van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) over aan Henk Mulder, die nu vice-voorzitter is van de negenkoppige fractie. Booij wordt in oktober 75 en vindt dat een goed moment op het stokje over te geven. Hij blijft…

Jetta Klijnsma : “Wie hier burgemeester wordt, is een bofkont, want Coevorden is een prachtige gemeente”

Wie ambitie heeft om de nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden te worden, moet van goeden huize komen. Ook al is er dan weliswaar geen ambtswoning beschikbaar In een bijzondere extra raadsvergadering van de gemeenteraad heeft commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gisteravond de…
Steven Stegen apr2021

Een jaar corona, een jaar wethouder

Een weg vindenOp het moment dat ik dit schrijf ben ik bijna op de kop af een jaar wethouder namens BBC2014 en ook hebben we nu een jaar te maken met het coronavirus en alle bijkomende kwesties als onzekerheid, zorgen, maatregelen en hoe we in deze lastige tijd toch onze weg vinden. RelativerenAlles…

Opnieuw Gouden Zoover Award voor minicamping Drentsheerlijk uit Geesbrug

Opnieuw in de prijzenMinicamping Drentsheerlijk nabij Geesbrug heeft voor de zesde keer op rij een Gouden Zoover Award gewonnen. Alle reden voor BBC2014 om met een kleine afvaardiging een bezoekje te brengen aan het succesvolle recreatiebedrijf van Tabitha en Michel Timmermans. “We werken elke dag…