2022-jan Jan Hidding uit Gees

Jan Hidding (54) : “Een dorp zonder buurtsuper en school is niet het einde. Gees levert het bewijs”

Geen school, buurtsuper of bakker, maar dat is niet het einde van de leefbaarheid in een dorp. Gees levert hiervoor het bewijs. “Een dorp zonder een buurtsuper en school kan zelfs wel degelijk groeien”, zegt Jan Hidding. Hij is bestuurslid van Plaatselijk Belang Gees en ronduit positief…
2022-jan Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) was afgelopen jaar aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de zitbankjes in de Oranjewijk. Op de foto v.l.n.r. Steven Stegen, Alidus Veenhoven (voorzitter) en John Koops ( penningmeester) Staand v.l.n.r. Gezinus Kok (activiteitencommissie) en Eme van der Weg…
2022-feb Boezemvrienden uit Sleen (002) jan22

Vier boezemvrienden uit Sleen slaan handen in een en realiseren ‘eigen’ bouwproject voor betaalbare woningen

Vier boezem–  en voetbalvrienden uit Sleen houden van aanvallen. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook als gaat om de jacht naar bouwkavels. Een gevoel van euforie overheerst. Woensdagmiddag zette het viertal op het gemeentehuis in Coevorden – onder het toeziende oog van wethouder Steven…
2022 Dorpshuis De Spil in Zweeloo

BBC2014 wil extra coronasteun evenredig over alle 23 wijk- en dorpshuizen verdelen

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil de extra coronasteun van ruim 16.000 euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld als tegemoetkoming voor de wijk- en dorpshuizen, evenredig over alle 23 accommodaties verdelen.De partij heeft hierover afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het…
2022 Bouwen in Dalerveen

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien.”

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien. Twee tot drie jaar wachten is nergens voor nodig. De bouwkavels liggen hier voor het oprapen. De schop kan zo de grond in!” De voormalige locatie van de Willem Alexander-school aan de Nassaustraat in Dalerpeel moet zo snel…
Jan Seubring, de nieuwe voorzitter van ToReCo

BBC2014 in gesprek met Voorzitter Jan Seubring van ToReCo: “Lokaal wat moet, regionaal wat kan”

Recreatie en toerisme speerpunt voor BBC2014Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) beschouwt recreatie en toerisme als een speerpunt. In het verkiezingsprogramma ‘Samen Verder Vooruit’ staat opgenomen dat we blijven werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Ook…
Financien

Gemeente Coevorden financieel kerngezond

Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde gemeente; dat moet zo blijven! Uitgangspunt van de partij is dat er, behoudens jaarlijkse indexatie, de komende bestuursperiode geen maatregelen worden genomen die leiden tot een stijging van de woonlasten. Met BBC2014 aan het roer gaan de…
2022-jan Theo Vinke krijgt VP van Thieno Nijenbanning

Verkiezingsprogramma openbaar

Het verkiezingsprogramma van Belangen Buitengebied Coevorden is op 22 januari door Thieno Nijenbanning, campagneleider van de partij, overhandigd aan Theo Vinke, voorzitter van BBC2014. Daarmee is het nu openbaar en kan iedereen die geïnteresseerd is in lokale politiek het inzien. In het programma…
Dalerpeel kern met pit kandidaat 2022

BBC2014 feliciteert Dalerveen met nominatie voor verkiezing ‘Kern met Pit’

Dalerveen maakt zich op voor verkiezing Kern met PitDalerveen is een van de negen Drentse dorpen die meedingt naar de titel Kern met Pit van Drenthe. Vorig jaar won het beweegpark in Peize de prijs. Komende zaterdag moet duidelijk worden wie dit jaar de gelukkige is. Kern met Pit is een landelijk…
Mark Mulder (37) maakte een succesvolle switch in zijn loopbaan.

Leerkracht Mark Mulder (37) van o.b.s. De Woert in Oosterhesselen: ‘Wees niet bang om jouw dromen na te jagen’

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil er ook in de komende jaren voor zorgen dat kinderen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving les kunnen krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (nieuwe) schoolgebouwen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze…
Oud-politieagent Oebel Ubels (67) kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden

Oud-politieagent Oebel Ubels (67) kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden

De kandidatenlijst van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is een mix van vertrouwde gezichten, maar vooral ook veel ‘nieuw bloed’. Een team sterk op inhoud ! De kandidaten op de kieslijst zijn inwoners met een behoorlijke staat van dienst op het…
Dirk Meijer Geesbrug

Even voorstellen: Dirk Meijer

De komende maanden zet BBC2014 een groot aantal inwoners in de schijnwerpers. Dit keer staat Dirk Meijer uit Geesbrug. Drukke duizendpoot Dirk Meijer (62) is nog altijd jongen van het dorp GeesbrugAls er iemand in Geesbrug een duizendpoot is, dan is dat wel Dirk Meijer. Er is vrijwel geen…

Lokale Partijen hebben ook recht op subsidie

Lokale partijen worden al jaren financieel benadeeld doordat ze geen subsidie krijgen. Dat moet anders, schrijft Mirte Goodijk in een opinieartikel voor het Dagblad van het Noorden. Goodijk is kandidaat-raadslid (plek 2) namens Student&Stad voor de gemeenteraad Groningen en student…
Vrijwilliger in de schijnwerpers.

Vrijwilliger in de schijnwerpers

Het verenigingsleven ‘drijft’ op de brede inzet van vrijwilligers. Ze worden dan ook terecht wel ‘het  cement’ in de samenleving genoemd. Dankzij de inzet van vrijwilligers die iets voor anderen doen, kan iedereen betrokken blijven bij de maatschappij en dus ook bij de sportverenigingen. Zonder…
Bouw 7 levensloopgeschikte en energiezuinige woningen aan Aelderstraat in Aalden medio 2022 van start

Bouw zeven levensloopgeschikte en energiezuinige woningen in Aalden medio 2022 van start

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) ziet ‘wonen’ nog altijd als een breed beleidsterrein, dat verbindingen heeft met veel andere vraagstukken zoals verduurzaming en welzijn & zorg.  BBC2014 is zich bewust dat we op lokaal niveau niet alle problemen kunnen oplossen. De oorzaak van veel…
Roel Noordhuis, secretaris Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

BBC2014 in gesprek met… Roel Noordhuis

Roel Noordhuis, secretaris van Dorpsbelabgen Sleen-Diphoorn: “Dorpsvereniging van wezenlijk belang voor het dorpsleven.” BBC2014 steekt de trots op het buitengebied niet onder stoelen of banken. Immers onze dorpskernen, essen, groenlanden en bossen behoren tot de beste van het Drentse landschap!…
Ambulancezorg dorpen

BBC2014 uiterst content met uitbreiding ambulancezorg dorpen

Kwaliteit van de medische zorg voor onze inwoners staat bij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) uiteraard hoog in het vaandel. Tijdige ambulancezorg is één van de speerpunten van onze partij en is daarom essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.  BBC2014 is dan ook uiterst…
Rieta Reinders

Belangen buitengebied Coevorden spreekt respect en waardering uit…

Dag en nacht gaan ze de strijd aan met het coronavirus. Ze leveren buitengewone prestaties in de ziekenhuizen en zorginstellingen. En zetten alles op alles om levens te redden. Het zorgpersoneel verdient een enorm hart onder de riem in deze bizarre tijd.  Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014)…
Melktap Koops

BBC2014: “Trots op onze boeren…

BBC2014 : “Trots op onze boeren, hun producten en hun vernieuwende bedrijfstak!”Gezonde dieren, betekent gezond boerenleven en gezonde inwoners. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zet zich al jarenlang in om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de boeren om duurzaam en…

Kandidatenlijst vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2021 is de kandiatenlijst voor de Gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Met maar liefst 20 kandidaten gaat Belangen Buitengebied Coevorden de campagnetijd in. Met een mooie top-20 lijst gaat Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014)…
Hub Zweeloo OV

Stokpaardje BBC2014 krijgt boost…

Openbaar vervoer in de buitendorpen – een van de stokpaardjes van BBC2014 – krijgt vanaf deze week een flinke boost.De gewijzigde dienstregeling van Qbuzz, die vanaf 12 december a.s. van kracht wordt, geeft een flinke boost aan het openbaar vervoer in de gemeente Coevorden. Ook voor de inwoners van…
De Smeltkroes nov21 op AZC Aalden

BBC2014 vol lof over onthaal vluchtelingenkinderen

BBC2014 vol lof over warm onthaal vluchtelingenkinderen bij obs De Smeltkroes in Aalden.Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen drie maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen, maar als de nood…
Bouwlocatie; foto S. Stegen

BBC2014 blij met nieuwe woonvisie

‘Bouwen aan de toekomst’De gemeenteraad van Coevorden heeft dinsdagavond ingestemd met de nieuwe Woonvisie. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is blij met het nieuwe woonbeleid, dat in nauwe samenspraak met de samenleving in korte tijd tot stand is gekomen. Met deze Woonvisie ligt…
Esmee Tempels nov21

Kunst en cultuur belangrijk voor BBC2014

Musicaltalent Esmee Tempels (22) uit Dalerveen speelt mee in Soldaat van Oranje: “Het voelt als een voorrecht om aan zo’n productie mee te mogen werken” Coevorden is vanwege het historisch karakter bij uitstek dé gemeente om cultuur te maken, maar zeker ook dé gemeente om cultuur mee te maken, te…