Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is in 2014 -als nieuwe onafhankelijke lokale partij- begonnen met verbindend besturen. We gaan door met het opzoeken van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
In ons verkiezingsprogramma leest u welke speerpunten onze aandacht krijgen. Deze zijn ondergebracht bij 13 onderwerpen.
Op deze pagina vindt u onze standpunten over deze onderwerpen.

1. Wonen
“Wij vinden het belangrijk dat u trots bent op uw dorp, wijk of stad. Wij pleiten nadrukkelijk voor meer bouwen met oog voor de omgeving en wensen van dorpsbewoners.” “Geen dorp op slot!”

2. Investeren
“Initiatieven vanuit de inwoners en ondernemers stimuleren.”

3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
“Wij zijn een groot voorstander van een lagere maximumsnelheid in de dorpen en wijken; samen met inwoners knelpunten in kaart brengen en aanpakken. Openbaar vervoer mag niet verder uitgehold worden.

4. Zorg
“Wij willen dat iedereen zo veel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in onze gemeente. Voor wie dat niet kan is adequate ondersteuning aanwezig.”

5. Onderwijs
“Voor ons staan ontwikkeling en educatie van het kind centraal. We zijn voor kindcentra, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen.”

6. Recreatie en toerisme verder stimuleren
“In ons buitengebied draagt vooral toerisme bij aan werkgelegenheid en behoud van voorzieningen en daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen in vele vormen.”

7. Leefomgeving en duurzaamheid
“Wij zijn trots op onze woon- en leefomgeving en dat moet zo blijven! Voor ons is een duurzame en gezonde leefomgeving de norm.”

8. Goede regionale samenwerking en inzetten op werkgelegenheid
“Goed ondernemersklimaat en werkgelegenheid belangrijke drijfveren. Coevorden moet samenwerken.”

9. Versterken cultuur en natuur
“Een gevarieerd cultureel aanbod voor al onze inwoners.”

10. Stimuleren lokale voorzieningen en verenigingsleven 
“Wij vinden de wijk- en dorpsverenigingen zeer belangrijk en ondersteunen ze.”

11. Afval
“BBC2014 ziet geen noodzaak voor Diftar (gedifferentieerd tarief).”

12. Financieel gezonde gemeente
“Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde gemeente; dat moet zo blijven!”

13. Verbindend besturen
“Verbindend besturen moet vanzelfsprekend zijn!”