Zilveren ster gemeente Coevorden voor Jan  Zwiers

Bij de foto : Jan Zwiers (53) ontvangt de zilveren ster van de gemeente Coevorden uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester. © Alieke Eising Coevorden / Aalden – Met de zilveren ster van de gemeente Coevorden heeft Jan Zwiers vrijdagmiddag afscheid genomen van de politiek. In restaurant…

BBC2014 wil ambitie in fietsnota “Ruimte voor de Fietser” snel verwezenlijken

Met de presentatie van de fietsnota “Ruimte voor de Fietser” heeft de gemeente een belangrijke aanzet gegeven om die ambitie te verwezenlijken. Meer mensen op de fiets, veilig fietsen, een compleet fietsnetwerk en een aantrekkelijk recreatief product. Er is wat de fractie van BBC2014 betreft een…

BBC2014 presenteert profielschets nieuwe wethouder

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft een profielschets van de nieuwe wethouder samengesteld en vandaag gepresenteerd. In de onderstaande profielschets staan de vaardigheden en eigenschappen die de opvolger van de per 1 maart a.s. vertrekkende Jan Zwiers moet bezitten. Zowel de…

Jan Zwiers maakt overstap naar FC Emmen

Wethouder Jan Zwiers verlaat op 1 maart a.s. de Coevorder politiek. Hij maakt dan de overstap naar eredivisionist FC Emmen, waar hij directeur wordt. “Ik heb het nog altijd heel erg naar mijn zin bij de gemeente Coevorden, maar soms komt er een kans voorbij die je wel móet inkoppen.” Jan begon in…

Jan Tempels (52) geïnstalleerd als raadslid BBC2014

Jan Tempels is tijdens de laatste raadsvergadering van het politieke jaar 2019 geïnstalleerd als nieuw raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). De 52-jarige inwoner van Dalerveen is in de raad weliswaar nieuwkomer, maar binnen de partij heeft hij zich in bestuurlijk opzicht reeds…

Coevorden neemt afscheid van bevlogen raadslid Derk ten Berge

Derk ten Berge heeft dinsdagavond 17 december afscheid genomen van de gemeenteraad van Coevorden. De 62-jarige inwoner van Zweeloo verhuisde eerder deze maand naar Emmen, waardoor hij niet langer deel uit kan maken van de gemeenteraad in Coevorden. Jan Tempels (52) uit Dalerveen, voorzitter van…

Raadsfractie BBC2014 stemt in met aanleg zonnepark Sleen

De raadsfractie van BBC2014 heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 17 december jl. akkoord gegeven voor de aanleg van het zonnepark in Sleen. Daar ging een zorgvuldige beraadslaging aan vooraf. Voor de fractie van BBC2014 was de afstand van het zonnepark tot de rand van het dorp…

BBC2014 positief over beheerplan ‘biodiversiteit gemeentelijke grasbermen’

  De gemeente Coevorden wil de komende jaren de biodiversiteit in de bermen van de wegen vergroten. Om die doelstelling te bereiken heeft de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 een beheerplan vastgesteld voor de gemeentelijke grasbermen in het buitengebied. De…

BBC2014 brengt werkbezoek aan Area Reiniging

Coevorden / Emmen – De raadsfractie en het bestuur van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Area Reiniging in Emmen. Tijdens de ruim twee uur durende bijeenkomst gaf algemeen-directeur mevrouw A.F. Groenewold een interessant kijkje in de keuken…

BBC2014 wil investeren in toekomstbestendigheid van de dorpen

Voorafgaande aan de kaderbrief 2021 – die in juni 2020 door het Coevorder college wordt gepresenteerd – moet er een aanvang zijn gemaakt met de visie over de toekomstbestendigheid van de dorpen in de gemeente Coevorden. De raad van Coevorden nam afgelopen week tijdens de begrotingsvergadering…

Raadsbrede steun motie BBC2014: Onderzoek zorggeschikte ouderenhuisvesting én stimuleren doorstroom starters

Er komt op korte termijn een onderzoek om de behoefte aan zorggeschikte ouderenhuisvesting in de dorpen in de gemeente Coevorden in kaart te brengen.  De gemeenteraad van Coevorden nam afgelopen week tijdens de begrotingsvergadering unaniem een motie aan die daarvoor moet zorgen. De motie was…

BBC2014 op werkbezoek bij de buitenzwembaden

Zwinderen/Zweeloo/Noord-Sleen – De drie openluchtbaden in de gemeente Coevorden trekken gezamenlijk op in de verdere verduurzaming van de accommodaties. Nog deze maand presenteren de bestuursleden van de zwembaden in Zweeloo, Noord-Sleen en Zwinderen een uitgewerkt verduurzamingsprogramma aan de…

Zweeloo mag zich hartveilig noemen

‘Een AED, daar red je levens mee.’ De slogan is in de herinnering van Gitta Vaessen gegrift. Twee jaar geleden werd haar man Henk tijdens een vakantie op Ameland getroffen door een hartstilstand. “Dankzij kordaat ingrijpen van kundige personen met een AED is het gelukkig goed met hem…

BBC2014-raadslid Derk ten Berge (62) stopt vanwege verhuizing

Coevorden / Zweeloo – Derk ten Berge van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) stopt in december als raadslid van de gemeente Coevorden. De 62-jarige inwoner van Zweeloo verhuist naar Emmen, waardoor hij niet langer deel uit kan maken van de gemeenteraad in Coevorden. Jan Tempels (52) uit…

Extra ambulancepost in Zweeloo

UMCG Ambulancezorg opent vanaf 1 januari a.s. een extra ambulancepost in Zweeloo. Op dit moment wordt er met de gemeente Coevorden gekeken naar twee mogelijke locaties. De extra ambulance wordt onder meer ingezet om de sluiting van de spoedeisende hulpposten in Hoogeveen en Stadskanaal op te vangen…

BBC2014 wil miljoenen investeren in de dorpskernen

Coevorden / regio – Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil de komende jaren met een investeringsprogramma tussen 8 en 10 miljoen euro een grote bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de dorpen in de gemeente Coevorden. Dat werd afgelopen woensdag duidelijk tijdens de algemene…

BBC2014 schaart zich achter Swaneburg Gasloos, maar twijfel blijft

Bron foto: De Swaneburg Het kostte de nodige hoofdbrekens, maar de raadsfractie van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) geeft het project ‘Swaneburg Gasloos’ toch het voordeel van de twijfel. De uitkomsten van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek – waar BBC2014, VVD en CDA…

Nieuws uit de fractie van BBC2014

In de commissie- en raadsvergadering in deze julimaand werden een aantal voorstellen aangenomen en de kaderbrief vastgesteld. De kaderbrief geeft richting aan de begroting 2020 en geeft een globale doorkijk naar het volgende begrotingsjaar. Bibliotheek Oosterhesselen De bibliotheek in Oosterhesselen…

Nieuws uit de fractie van BBC2014

In de raadsvergadering van april stonden geen spannende onderwerpen op de agenda. BEC Coevorden. Voor dit bedrijf – dat grote hoeveelheden biogas gaat produceren – werd een bestemmingsplan vastgesteld voor de transportleidingen, waardoor dit gas naar elders getransporteerd kan worden…

Voorzitter Jan Zwiers Recreatieschap Drenthe: ‘Je moet de kansen inkoppen als ze voorbij komen.’ (BRON: DE VOLKSKRANT)

Drenthe mikt op de Chinese toerist: ‘Wij kunnen niet bestaan van Nederlandse toeristen die alleen maar door de natuur fietsen’ Drenthe moet een trekpleister worden voor Chinese toeristen. Met de belofte van ruimte, rust en natuur wil de provincie de Chinezen lokken zonder die landelijke identiteit…

Buitengebied Coevorden krijgt glasvezel! Een fantastisch resultaat!

Met een geweldige eindsprint is het doel bereikt: glasvezel in de dorpen van de gemeente Coevorden wordt realiteit. Dat is voor de ontwikkeling van het buitengebied ontzettend belangrijk. Dat is een grote felicitatie waard! In de loop van zaterdag werd de kritische grens van 40% – die nodig…

Laatste loodjes voor Glasvezel Zuidenveld

U heeft nog enkele dagen de tijd om een abonnement te nemen die meetelt voor de 40%. Als we die 40% halen dan worden de buitengebieden van Coevorden aangesloten op het supersnelle internet door glasvezel.   – Doe het nu! Laat geen tijd verloren gaan. – Denk aan onze agrariërs, zij…

Nieuws uit de fractie BBC2014 – februari/maart

Foto: Area Reiniging “De Swaneburg” Nadat het voorstel voor het gasloos maken van zwembad De Swaneburg op verzoek van BBC2014 en met steun van de VVD van de raadsagenda op 29 januari was gehaald, is in de daaropvolgende commissievergadering van 12 februari besproken hoe het verder moet met de…