Oud-politieagent Oebel Ubels (67) kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden

Oud-politieagent Oebel Ubels (67) kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden

De kandidatenlijst van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is een mix van vertrouwde gezichten, maar vooral ook veel ‘nieuw bloed’. Een team sterk op inhoud ! De kandidaten op de kieslijst zijn inwoners met een behoorlijke staat van dienst op het gebied van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma. Een van de kandidaat-raadsleden is oud-politieagent Oebel Ubels uit Meppen.

Voor Oebel Ubels is het belangrijk dat hij zich thuis kan voelen bij een partij of organisatie. “Dat gevoel heb ik bij BBC2014. De leden van deze partij weten het beste wat er speelt in hun leefomgeving en onder de inwoners, ze spreken dezelfde taal. Verder heb ik ontdekt dat BBC2014 een daadkrachtige no-nonense-partij is, met een evenwichtig programma voor dorpen en stad. Een partij waar iedereen ideeën en standpunten kan verkondigen. Kan zeggen waar het op staat.”

De 67-jarige Meppenaar hecht grote waarde dat de partij integer is en geen valse verkiezingsbeloftes doet.  “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Ik wil me vooral inzetten voor meer burgerparticipatie en dat ook faciliteren. Ik vind het dan ook belangrijk dat de kiezers de kandidaten op de kieslijst kennen en ook bij hen terecht kunnen met vragen en suggesties. De menselijke maat is essentieel : zien en luisteren. De kracht van onze dorpen en stad zit in zelfredzaamheid en organisatievermogen. Dat moeten we nog meer benutten.”

Imposant hoofdstuk
Vorig jaar sloot Oebel Ubels als politieagent een imposant hoofdstuk uit zijn leven af. Ze bestaan nog. Mensen die decennia lang dezelfde werkgever trouw blijven. Op 20-jarige leeftijd kwam Ubels binnen bij de politie, eind april 2021 hing hij zijn uniform aan de wilgen.

In de tuin van zijn huis aan de Mepperstraat ploegt Oebel Ubels in het bijzijn van zijn vrouw Jantiena door zijn eigen geheugen. Eén ding is zeker: zijn loopbaan bij de politie was een indrukwekkende periode uit zijn leven. Het plezier in zijn werk, de onderlinge band met zijn collega’s, de trots van de organisatie en het vak. Het was voor Ubels veel meer dan een ‘gewone werkplek’.

Ontwikkelen
Het voelt – bijna een jaar na zijn pensionering – nog steeds wat onwerkelijk dat het er echt opzit. Oebel heeft ruim 46 dienstjaren op de teller staan bij de politie. Een lange en veelzijdige loopbaan heeft hij achter zich gelaten, waarin hij veel mogelijkheden heeft benut om zich verder te ontwikkelen. “Het is belangrijk dat je doet wat je leuk en uitdagend vindt. Uiteindelijk straal je dit dan ook met overtuiging uit tijdens je werkzaamheden en zo zie je dat er andere deuren voor je opengaan. Ik heb me in operationele en leidinggevende zin kunnen ontwikkelen, maar ook in mijn rol als begeleider en coach van nieuwe agenten’, blikt Oebel tevreden terug.

Voetsporen ouders
Agent en rechercheur was overigens allesbehalve zijn jongensdroom. Als buitenmens wilde hij het liefst boer worden en in de voetsporen treden van zijn ouders, die runden in Eesergroen een boerenbedrijf. Daar zette Oebel aanvankelijk zijn zinnen op. Hij rondde de ULO en HAVO af en kwam op een kruispunt: verder studeren of het boerenbedrijf van zijn ouders. Het was een dilemma, maar hij koos voor studie: de politieschool De Harne in Harlingen.

Post Sleen (standplaats Zweeloo)
Na afronding van de opleiding in Harlingen startte Oebe zijn loopbaan in Bedum, vlak boven de rook van Groningen. “Nog steeds bewaar ik warme herinneringen aan Het Hogeland. Ik heb daar acht jaar met veel plezier als agent gewerkt. Toen mijn vader ziek werd ben ik teruggegaan naar Drenthe. Zodoende was er gelegenheid om op de boerderij te helpen. Ik werd toen als agent gestationeerd bij de post Sleen en met Zweeloo als standplaats. We werkten toen vanuit de voormalige kazerne aan de Hoofdstraat in Zweeloo.”

Voorbeeldfunctie en altijd boven de partijen
Oebel stond in zijn rol als agent altijd boven de partijen. Ook toen hij diender werd in zijn eigen dorp. “Het was niet echt lastig. Ik heb alle voordelen van kennen en gekend worden ervaren. Je moet je dagelijks leven daarop wel terdege inrichten. Als je bij de politie werkt, heb je – net als in de politiek – een voorbeeldfunctie. Je kunt natuurlijk niet lallend over straat gaan. Ik ben wel geconfronteerd met vervelende incidenten: mensen die bij mij voor de deur stonden en ongepaste kritiek uitten en soms zelfs bedreigend werden, maar die incidenten zijn gelukkig op een hand te tellen.”

Rechercheur en trajectbegeleider
Vanaf 1986 was hij werkzaam als rechercheur bij het hoofdbureau van de Rijkspolitie In Assen en belast met regionale en landelijke onderzoeken. Na een grote reorganisatie in 1993, waar de Rijks- en gemeentepolitie werden vervangen door de Regiopolitie, keerde Oebel terug naar de post in Zweeloo. De laatste jaren was hij vooral werkzaam als trajectbegeleider van nieuwe dienders.

Oppasopa, klusser…en kandidaat-raadslid BBC2014
Mensen die stoppen met werken worden met regelmaat gewaarschuwd voor het zwarte gat waar ze in zouden kunnen vallen na hun pensionering. Oebel is daar geen moment bang voor geweest. “Mijn grootste hobby zijn mijn kleinkinderen. Op maandag zijn Jantiena en ik oppasopa en oma. Dat is de mooiste dag van de week. Daarnaast houden we van fietsen en ga ik er graag met de motor op uit. Natuurlijk het Walking Football bij vv Sweel, dat we hopelijk na de winterstop coronaproof weer kunnen oppakken. En uiteraard mijn kennis en kunde inzetten voor Belangen Buitengebied Coevorden!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.