Bouw 7 levensloopgeschikte en energiezuinige woningen aan Aelderstraat in Aalden medio 2022 van start

Bouw zeven levensloopgeschikte en energiezuinige woningen in Aalden medio 2022 van start

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) ziet ‘wonen’ nog altijd als een breed beleidsterrein, dat verbindingen heeft met veel andere vraagstukken zoals verduurzaming en welzijn & zorg. 

BBC2014 is zich bewust dat we op lokaal niveau niet alle problemen kunnen oplossen. De oorzaak van veel problemen ligt in landelijke ontwikkelingen of landelijk beleid. Samen met onze partners – projectontwikkelaars en corporaties – en inwoners kunnen wij echter wel een belangrijke bijdrage leveren.

Woonvisie helpt bij nieuwbouw
Voor bouwers, projectontwikkelaars en de gemeente vraagt dat om innovatie, flexibiliteit en creativiteit. Er wordt naar het oordeel van BBC2014 nog te conservatief gebouwd. Ook in de gemeente Coevorden moeten we besluitvormingsprocessen anders gaan inrichten, zodat er flexibeler en dus sneller gebouwd kan worden. Met een up-to-date Woonvisie, die deze maand in de raad is vastgesteld, kunnen we beter sturen op de uitvoering van het gemeentelijk woningbouwprogramma. 

De komende weken neemt BBC2014 een aantal veelbelovende projecten in stad en dorpen nader onder de loep.

Eerste plannen al in 2019
Ruim twee jaar geleden hoorden we voor het eerst over de plannen van Epke Wiersma om op het veldje tussen Grandcafe & Hotel LiBo en De Korenhof in Aalden een aantal woningen voor senioren te realiseren. Zeven energiezuinige patiowoningen aangevuld met nog twee vrijstaande woningen zouden er komen, hoorden we Epke destijds enthousiast vertellen op de informatieavond in de Aelder Meent. En misschien, ja heel misschien, zouden de woningen al in 2021 opgeleverd kunnen worden.  Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger en ligt het terrein er aan het eind van 2021 nog altijd maagdelijk bij. Is makelaar Epke Wiersma nog even optimistisch als destijds in december 2019?

Optimisme viert hoogtij
We worden niet teleurgesteld. Het enthousiasme spat er na twee jaar nog steeds van af. Dat het bouwplan nu al twee jaar in voorbereiding is, heeft verschillende redenen, vertelt Epke. Zo riep de aanvankelijke geplande ontsluitingsweg langs de Korenhof bijvoorbeeld nogal wat bezwaren op bij de bewoners. Daarnaast bleek ook nog eens een stroomkabel dwars door het terrein te lopen. Kortom, er moesten de nodige oplossingen worden bedacht en verwerkt in de tekeningen. Maar al met al ligt er nu een nieuw en beter plan, is de stellige overtuiging van Epke. Het wachten is nu nog op de goedkeuring door de gemeenteraad van de bestemmingsplanwijziging. Maar zoals altijd viert het optimisme hoogtij bij de geboren en getogen Fries. Epke: “Medio 2022 verwacht ik de eerste spade in de grond. Ik heb er ontzettend veel zin en vertrouwen in. In Friesland hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: “It brânt my yn”, wat zoiets betekent als “ik sta te popelen van ongeduld”.

Levensloopgeschikte energiezuinige woningen
In het gewijzigde bouwplan is het aantal woningen teruggebracht naar zeven, twee minder dus dan in het oorspronkelijke plan. Epke: “Er is nu meer lucht en licht in het plan en de woningen zijn mooier ingetekend (gesitueerd).”

2 twee-onder-een-kap en 3 vrijstaande woningen
Het nieuwe bouwplan voorziet in 2 twee-onder-een-kap en 3 vrijstaande woningen. Alle zeven zijn levensloopgeschikte energiezuinige woningen, met slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook op de verdieping is er voldoende ruimte voor slaapkamer(s) en sanitair, horen we van Epke. En uiteraard wordt er, zoals al min of meer aangegeven, gasloos gebouwd. En… iedere woning heeft zijn eigen parkeerplaats. De vraagprijs voor deze levensloopgeschikte woningen is nog niet definitief bepaald, maar Epke durft, met de nodige mitsen en maren, wel een indicatie te geven: tussen € 350.000 en € 550.000 (inclusief keuken en sanitair).

Bij de foto : Op het veldje tussen Grandcafe & Hotel LiBo en De Korenhof verrijzen medio 2022 zeven levensloopgeschikte en energiezuinige woningen. (Foto: Epke Wiersma

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.