Edwin Boxem uit Sleen

Edwin Boxem uit Sleen: “samen ervoor zorgen dat iedere inwoner mee kan doen”

Kandidaat-raadslid Edwin Boxem uit Sleen gaat zich voor de volle 100% inzetten voor de gezamenlijke belangen van onze mooie gemeente. De rollen en taken zijn duidelijk; nu gaan we ervoor! Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder vooruit! “Door te luisteren en contact te houden met …
Tom Tempelman

Tom Tempelman (19) voor de tweede keer naar de stembus…”De lokale partijen zetten zich in voor lokale thema’s”

De één vindt het belangrijk, de ander saai en voor weer een ander is het een ongrijpbare, ver van mijn bed show. De kloof tussen jongeren en politiek is er altijd geweest. Toch valt er hoop te putten uit een nieuwe aanwas van jongeren. Nog nooit was de opkomst onder jongeren zo hoog als bijContinue …
Anja Drijfholt uit Erm

Anja Drijfholt (44): “Leefbaarheid maken we in Erm en Achterste Erm samen”

Het is – op zijn zachtst gezegd – verbazingwekkend wat er allemaal gebeurt vanuit Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm. Helemaal als je bedenkt dat beide dorpen gezamenlijk slechts zo’n vierhonderd inwoners hebben. En achthonderd, als je de recreatiegebieden Ermerzand en Ermerstrand …
Kandidaat-raadslid Hans Wering bij het MFA in Dalerpeel geflankeerd door de BBC2014-raadsleden Thieno Nijenbanning en Ton Soppe.

Hans Wering: “Multifunctioneel centrum is spil van het dorpsleven in Dalerpeel”

Een autonoom dorp dat zichzelf bedruipt. Anno 2022 is het thema actueler dan ooit.hoe waarborgen we de leefbaarheid in de dorpen, de toekomst van de dorpsscholen, dorpshuis en verenigingsleven in onze gemeente. Factor van betekenis In zijn rol als secretaris van Plaatselijk Belang Dalerpeel en …
Dorpsvisie Wachtum

Thijs Mulder (42) kijkt met een goed gevoel naar de toekomst van Wachtum

Voorzitter Thijs Mulder (42) van Dorpsbelangen Wachtum draagt binnenkort de voorzittershamer over, maar hij blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in zijn geboortedorp. “Ik heb een groot hart voor Wachtum, maar ik moet qua bestuurstaken keuzes maken. Ik ben slechts twee jaar voorzitter geweest. …
Geesbrug foto bij verhaal woningbouw (002)

Alarmbellen woningnood rinkelen…

Alarmbellen over woningnood rinkelen: “Geesbrug raakt jongeren die hier willen blijven kwijt”Zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat is het gevoel van jongeren in Geesbrug die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning. De alarmbellen over de woningnood en het gebrek aan sociale …
Bouwplan Dalen

BBC2014 in nopjes met bouw 24 koop- en huurappartementen op terrein garage Brouwer in Dalen

Dalen is bijna een schitterend nieuwbouwplan rijker. Op de voormalige locatie van garage Brouwer aan de Emmerweg in Dalen verrijzen 24 koop- en huurappartementen.Het vergunningstraject is op een oor na gevild en het bestek ligt klaar. Op de locatie van het voormalige garagebedrijf kan op korte …
Slecht Fietspad naar school

Kinderen fietsen dagelijks van en naar school over een slecht en onverlicht fietspad

Om de kwaliteit van recreatieve fietspaden in Drenthe te verbeteren trekt de provincie Drenthe dit jaar 3 miljoen euro uit. Dat is drie keer zo veel als vorig jaar. Het traject tussen ’t Haantje en Noord-Sleen is volgens Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zeker een fietspad dat in aanmerking …
Mark, Annemiek en Herman Meijer

Herman Meijer (67) uit Oosterhesselen gaat als vrijwilliger nog lang niet met pensioen: “Het leven is prima zo”

Het verenigingsleven ‘drijft’ op de brede inzet van vrijwilligers. Ze worden dan ook terecht wel ‘het  cement’ in de samenleving genoemd. Dankzij de inzet van vrijwilligers die iets voor anderen doen, kan iedereen betrokken blijven bij de maatschappij en dus ook bij de sportverenigingen. Een van die …
2022 De Nieuwe Veste

Praktijkonderwijs De Nieuwe Veste organiseert Open Dag voor de vaklieden van de toekomst!

Praktijkonderwijs De Nieuwe Veste (DNV) in Coevorden organiseert komende dinsdag (15 februari) een Open Dag voor de vaklieden van de toekomst! De vraag naar vakmensen zal in de komende jaren alleen nog meer toenemen. Zij vormen volgens Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) de ruggengraat van de …

Mickey Stern: “Moeten er dan eerst ongelukken gebeuren…?!

“Moeten er dan eerst ongelukken gebeuren!” Mickey Stern-Du Chatinier wijst op de gevaarlijke plattelandswegen in onder meer ’t Haantje, Kibbelveen en Dalerveen.” “Wanneer onbelijnde wegranden afbrokkelen en overgaan in de berm kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De binnenwegen …
Huize Wezup

Kleinschalig wooninitiatief “Huize Wezup” brengt Zorg en Welzijn samen

Onze gemeente telt een aantal particuliere woonzorglocaties, mooie gebouwen op mooie plekken in de stad en dorpen. De kwaliteit is hoog en het zorgpersoneel is heel betrokken. Een mooi voorbeeld is Huize Wezup. Een kleinschalige woonvorm voor mensen die vanwege dementie of cognitieve …
ert Dalmolen Ambulance 03-161 Zweeloo

Haalbaarheidsonderzoek MFC schoonoord

Bert Dalmolen (67) : “Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel centrum belangrijk voor leefbaarheid Schoonoord en pak van mijn hart dat sporthal blijft bestaan.” De gemeente Coevorden gaat de komende maanden de haalbaarheid van een nieuw multifunctioneel centrum in Schoonoord onderzoeken. …
2022-feb Jesper Bult vv Sleen 2022-

BBC: veel waardering voor sporters

Ereprijs voor doelman Jesper Bult van vv Sleen; Harry Streutker verkozen tot sportman, Voltigeteam Zuidenveld sportploeg en Dylan Czarkowski sporttalent! BBC2014 heeft veel waardering voor de inzet van onze sporters en talenten! Menner Harry Streutker uit Coevorden sportmanIn de categorie Sportman …
2022-feb Ismay Lichtendonk Sportvrouw 2021

BBC2014 feliciteert Ismay Lichtendonk!

De beloftevolle zwemster is verkozen tot sportvrouw 2021… in een jaar dat ze eigenlijk zo snel mogelijk achter zich wil laten. Topzwemster Ismay Lichtendonk is zaterdag bij de jaarlijkse sportverkiezing van de gemeente Coevorden uitgeroepen tot sportvrouw van 2021. Een dubbelgevoel overheerst …
2022-jan Jan Hidding uit Gees

Jan Hidding (54) : “Een dorp zonder buurtsuper en school is niet het einde. Gees levert het bewijs”

Geen school, buurtsuper of bakker, maar dat is niet het einde van de leefbaarheid in een dorp. Gees levert hiervoor het bewijs. “Een dorp zonder een buurtsuper en school kan zelfs wel degelijk groeien”, zegt Jan Hidding. Hij is bestuurslid van Plaatselijk Belang Gees en ronduit positief …
2022-jan Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) was afgelopen jaar aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de zitbankjes in de Oranjewijk. Op de foto v.l.n.r. Steven Stegen, Alidus Veenhoven (voorzitter) en John Koops ( penningmeester) Staand v.l.n.r. Gezinus Kok (activiteitencommissie) en Eme van der Weg …
2022-feb Boezemvrienden uit Sleen (002) jan22

Vier boezemvrienden uit Sleen slaan handen in een en realiseren ‘eigen’ bouwproject voor betaalbare woningen

Vier boezem–  en voetbalvrienden uit Sleen houden van aanvallen. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook als gaat om de jacht naar bouwkavels. Een gevoel van euforie overheerst. Woensdagmiddag zette het viertal op het gemeentehuis in Coevorden – onder het toeziende oog van wethouder Steven …
2022 Dorpshuis De Spil in Zweeloo

BBC2014 wil extra coronasteun evenredig over alle 23 wijk- en dorpshuizen verdelen

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil de extra coronasteun van ruim 16.000 euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld als tegemoetkoming voor de wijk- en dorpshuizen, evenredig over alle 23 accommodaties verdelen.De partij heeft hierover afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het …
2022 Bouwen in Dalerveen

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien.”

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien. Twee tot drie jaar wachten is nergens voor nodig. De bouwkavels liggen hier voor het oprapen. De schop kan zo de grond in!” De voormalige locatie van de Willem Alexander-school aan de Nassaustraat in Dalerpeel moet zo snel …
Jan Seubring, de nieuwe voorzitter van ToReCo

BBC2014 in gesprek met Voorzitter Jan Seubring van ToReCo: “Lokaal wat moet, regionaal wat kan”

Recreatie en toerisme speerpunt voor BBC2014Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) beschouwt recreatie en toerisme als een speerpunt. In het verkiezingsprogramma ‘Samen Verder Vooruit’ staat opgenomen dat we blijven werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Ook …
Financien

Gemeente Coevorden financieel kerngezond

Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde gemeente; dat moet zo blijven! Uitgangspunt van de partij is dat er, behoudens jaarlijkse indexatie, de komende bestuursperiode geen maatregelen worden genomen die leiden tot een stijging van de woonlasten. Met BBC2014 aan het roer gaan de …
2022-jan Theo Vinke krijgt VP van Thieno Nijenbanning

Verkiezingsprogramma openbaar

Het verkiezingsprogramma van Belangen Buitengebied Coevorden is op 22 januari door Thieno Nijenbanning, campagneleider van de partij, overhandigd aan Theo Vinke, voorzitter van BBC2014. Daarmee is het nu openbaar en kan iedereen die geïnteresseerd is in lokale politiek het inzien. In het programma …
Dalerpeel kern met pit kandidaat 2022

BBC2014 feliciteert Dalerveen met nominatie voor verkiezing ‘Kern met Pit’

Dalerveen maakt zich op voor verkiezing Kern met PitDalerveen is een van de negen Drentse dorpen die meedingt naar de titel Kern met Pit van Drenthe. Vorig jaar won het beweegpark in Peize de prijs. Komende zaterdag moet duidelijk worden wie dit jaar de gelukkige is. Kern met Pit is een landelijk …