Historie
Uit onvrede over hoe de subsidies van de dorpszwembaden van de gemeente Coevorden
werden ingetrokken is de partij Belangen Buitengebied Coevorden opgericht in 2013. Zij heeft
in 2014 voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen.

Visie
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zet zich in voor toekomstbestendige dorpen
en de wijken in de stad Coevorden, die met eenheid in verscheidenheid, met behoud van de
lokale waarden hun eigen identiteit nastreven.

Missie
We streven naar herstructurering van de dorpen door een evenwicht in de verdeling van
middelen en voorzieningen tussen het buitengebied en de stad. We zien de lokale economie
als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners. We willen mensen en
organisaties verbinden en dragen daar actief aan bij door goed te luisteren naar wat er
speelt in de samenleving en belangen af te wegen.

BBC2014 is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en
wijken. In onze basiswaarden en uitgangspunten zijn we niet afhankelijk van centraal
georganiseerde (nationale) partijen en concentreren we ons op de lokale uitdagingen en
kansen.
We willen bijdragen aan een lokale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Samen met
de inwoners gaan we aan de slag om wensen en/of plannen te realiseren.
We werken op basis van het verkiezingsprogramma actief aan het beste resultaat voor
inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.