Hans Wering: aanjager om vastgelopen woningmarkt vlot te trekken

Kandidaat-raadslid Hans Wering voor BBC2014 loopt zich al een paar jaar het vuur uit de sloffen om de vastgelopen woningmarkt in zijn dorp vlot te trekken. “Samen Verder Vooruit is de slogan van BBC2014. Dat willen we vooral ook doen met de twintigers en dertigers in ons dorp. We willen de jongeren een échte en eerlijke kans bieden om op de eigen geboortegrond te blijven. Dat is goed voor de toekomst van het dorp en voor de voorzieningen.”

Hans wijst onder meer op de school en noemt in een adem ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, maar ook de lokale sportverenigingen zoals voetbalvereniging NKVV en touwtrekvereniging De Roppers. “Het behoud van dergelijke maatschappelijke voorzieningen en verenigingen is voor die toekomst een factor van betekenis.”