Steven Stegen

Steven Stegen (1968). Geboren en getogen in Schoonoord, getrouwd en vader van een zoon. 

Meer dan ooit was de titel van ons verkiezingsprogramma “Samen Verder Vooruit” er een die de lading volledig dekt, want dat is waar we voor staan en wat we willen: samen met onze inwoners, verder bouwen aan een sterke gemeente Coevorden, waar er balans is tussen dorpen en stad en iedereen mee kan doen.

WE ZIJN ER BOVENOP GEKOMEN

Sinds de oprichting van BBC2014 en onze deelname in het gemeentebestuur is de gemeente van ver gekomen. Bezuinigingen waren nodig, maar we zijn er bovenop gekomen. Sterker nog, Coevorden staat er in veel opzichten sterker voor dan ooit, zonder dat de lasten voor onze inwoners enorm zijn gegroeid. Ondanks de moeilijke coronaperiode hebben we ook nu de opgaande lijn te pakken. We zijn financieel gezond, zelfbewust en vol ambitie om onze gemeente nog mooier, beter en welvarender te maken

..MAAR ONS WERK IS NOG NIET AF..

BBC2014 draagt inmiddels acht jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid en daar kijken we met tevredenheid op terug. Maar ons werk is niet af. We popelen om met het herstructureringsfonds onze dorpen en wijken te verfraaien, de recreatiesector verder te versterken met nog aantrekkelijker fietsroutes en ruimte te geven aan ondernemers, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar uitbreiding van bedrijventerreinen. Ook veiligheid, woningbouw en het zuinig omgaan met ons natuurlijk kapitaal staan bij ons hoog in het vaandel.

SAMEN VERDER VOORUIT

We zijn positief over de toekomst, zitten vol ambities en willen met onze inwoners verder bouwen aan een toekomstbestendig Coevorden waar het goed wonen, werken en recreëren is, oftewel: Samen Verder Vooruit! Graag zet ik me daarvoor in.”