2022 Bouwen in Dalerveen

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien.”

Jongeren in Dalerpeel: “Ambtelijke molens moeten sneller draaien. Twee tot drie jaar wachten is nergens voor nodig. De bouwkavels liggen hier voor het oprapen. De schop kan zo de grond in!”

De voormalige locatie van de Willem Alexander-school aan de Nassaustraat in Dalerpeel moet zo snel mogelijk een woonbestemming krijgen. Een vriendengroep kan niet wachten tot de schop de grond in gaat. “Er is animo genoeg.”

Zaterdagmiddag bracht een delegatie van BBC2014 – onder leiding van kandidaat-raadslid Hans Wering – een werkbezoek aan het dorp.

Hechte gemeenschap
Dalerpeel is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. Voor geen goud wil Niek Hilbink (24) zijn geboortedorp verlaten, net als Julian Okken (21) en Isa Beukeveld (22). Dit jonge stel uit Dalerpeel staat te popelen om te gaan samenwonen. Er is één probleem: “Starterswoningen zijn er niet of nauwelijks. Ze hebben alle hoop daarom gevestigd op de gemeente om de beschikbare kavels in het dorp bouwrijp te maken.”

Toekomst bouwen aan Nassaustraat
Samen met een vriendengroep uit Dalerpeel willen Niek, Julian en Isa aan de Nassaustraat letterlijk een toekomst bouwen. Als alle partijen er de schouders onder zetten, dan kan het project snel in ontwikkeling worden gebracht. De vriendengroep kan niet wachten tot de schop de grond in gaat. “Het is voor ons geen optie om nog twee tot drie jaar in de wachtkamer te zitten. Als er niet op betrekkelijk korte termijn gebouwd kan worden, is de kans groot dat jongeren Dalerpeel de rug toekeren en wellicht niet meer terugkeren. Het zou ontzettend jammer zijn als we noodgedwongen elders een toekomst moeten opbouwen.”

Sleutel ligt bij gemeente en provincie
De woningmarkt zit dan weliswaar op slot, maar in Dalerpeel ligt de sleutel in handen van gemeente en provincie. “De bouwkavels liggen hier voor het oprapen. Als het om bouw- en vergunningsprocedures gaat, moet het – wat ons betreft op veel punten sneller gaan. Als het allemaal zo lang duurt, slaat de moedeloosheid toe. Het zou goed zijn om te weten waar je aan toe bent. Dit is een plan waar heel Dalerpeel beter van kan worden”, vertellen Isa, Julian en Niek.

Steeds meer gezinnen krijgen te maken met het scenario dat 20- tot 30-jarigen noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. En dit aantal neemt ook in Dalerpeel toe, want de krapte op de woningmarkt waait voorlopig niet over.

Kandidaat-raadslid Hans Wering loopt zich het vuur uit de sloffen
Secretaris Hans Wering van Dorpsbelangen Dalerpeel en kandidaat-raadslid voor BBC2014 loopt zich al een paar jaar het vuur uit de sloffen om de vastgelopen woningmarkt in zijn dorp vlot te trekken. “Samen Verder Vooruit is de slogan van BBC2014. Dat willen we vooral ook doen met de twintigers en dertigers in ons dorp. We willen de jongeren een échte en eerlijke kans bieden om op de  eigen geboortegrond te blijven. Dat is goed voor de toekomst van het dorp en voor de voorzieningen.”

Hans Wering wijst onder meer op de school en noemt in een adem ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, maar ook de lokale sportverenigingen zoals voetbalvereniging NKVV en touwtrekvereniging De Roppers. “Het behoud van dergelijke maatschappelijke voorzieningen en verenigingen is voor die toekomst een factor van de betekenis.”

Dorpsbelangen Dalerpeel voert op dit moment samen met de BOKD een woonbehoefte-onderzoek uit in Dalerpeel en Nieuwe Krim. Op basis van de eerste uitkomsten is al  volstrekt duidelijk dat er meer huizen nodig zijn. Hans Wering benadrukt: “En dan geen woningen bouwen om kapitaalkrachtige inwoners aan te trekken, maar bouwen om jongeren en starters een grotere kans op een woning te geven. De gemeente zal het woningbouwbeleid voor de komende jaren moeten aanpassen.”

Provincie stimuleert nieuwe wooninitiatieven
Vanuit de Drentse Woon- en Sociale Agenda wil ook de provincie Drenthe met een degelijke ondersteuningsstructuur zorgen voor nieuwe kleinschalige particuliere wooninitiatieven. Dat maatwerk moet het in Dalerpeel mogelijk maken om meer passende en betaalbare woningen voor meer jongeren en ouderen te realiseren. Er zijn startsubsidies beschikbaar waarmee initiatiefnemers professionele ondersteuning kunnen inschakelen om hun plannen uit te voeren.

BOKD brengt initiatieven in kaart
Ook komt er ondersteuning vanuit de BOKD. “De organisatie zag de afgelopen tijd veel nieuwe wooninitiatieven in de dorpen ontstaan en krijgt ook regelmatig vragen vanuit dorpen om ondersteuning bij het starten van een initiatief.”  Volgens Hans Wering is er op zeker vijf locaties in Dalerpeel plek genoeg voor in totaal meer dan twintig woningen. “Hopelijk kunnen we in overleg met Domesta ook een aantal woningen voor een kleine huurprijs aanbieden.”

In het voorjaar van 2022 wil Dorpsbelangen Dalerpeel samen met BOKD en provincie de resultaten van het woonbehoefte-onderzoek presenteren. De uitkomsten zullen zeker een bevestiging zijn van wat ze in Dalerpeel al langer weten. Voor de vriendengroep en secretaris Hans Wering van Dorpsbelangen is het nu alleen nog een kwestie van uitvoeren. Liefst zo snel mogelijk, want voor de jongeren is er geen tijd te verliezen.

Bij de foto: De bouwgrond aan de Nassaustraat in Dalerpeel ligt al een paar jaar braak. Het is alleen nog een kwestie van de bestemming wijzigen en bouwen. Een meer dan tienkoppige vriendengroep staat te popelen om de schop in de grond te steken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.