Thieno Nijenbanning apr21Thieno Nijenbanning (Dalen 1961)

‘Samen zorgen dat de gemeente Coevorden aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!` Een citaat uit de visie van Thieno Nijenbanning in de aanloop naar de verkiezingen van 2018. Vier jaar later blikt de Dalenaar terug op de afgelopen bestuursperiode en kijkt vooruit naar een nieuwe uitdagende periode. 

Thieno Nijenbanning sprong vier jaar geleden als onervaren politicus in het diepe als raadslid van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). Hij kwalificeerde zich destijds niet als een politiek dier, maar voelde zich wel uitermate betrokken bij de Coevorder samenleving. 

“Ik ben niet de persoon die aan de zijlijn van alles roept en van commentaar voorziet. Ik heb me aangemeld bij de partij die mij qua uitgangspunten het meeste lag. In mijn rol als raadslid van BBC2014 heb ik samen met de partij in de voorbije periode  een zinvolle bijdrage kunnen leveren. 

Dynamiek behouden
De in Aalden geboren en getogen Nijenbanning zoekt graag de verbinding en de samenwerking. Dit alles om doelen te bereiken. “Eén van die doelen is dat we jonge gezinnen de mogelijkheid en kansen moeten bieden in onze dorpen een toekomst op te bouwen. Om de dynamiek in met name in onze dorpen te behouden – en daarmee de toekomst te waarborgen – moeten we hen kansen en mogelijkheden bieden om zich in onze buitengebieden te vestigen. Dit hangt af van twee belangrijke factoren:  woningaanbod voor starters en werkgelegenheid in de regio.

Werk in onze regio is niet het probleem meer, maar de krapte op het woningaanbod is alleen maar schrijnender geworden. Bij mijn aantreden als raadslid werd er nog uitgegaan van krimp, maar nu is de situatie 180 graden gedraaid. Het is ongekend. Voor de inwoners van onze gemeente wordt het steeds moeilijker om in de eigen gemeente nog een betaalbare woning te vinden.

Meer betrokkenheid
Ook de komende jaren wil hij deze thema’s hoog op de gemeentelijke agenda zetten, maar hij wil ook eerder betrokken bij de besluitvorming. “Ik vind het belangrijk dat we als raad ook aan de voorkant van belangrijke thema’s meer betrokken worden en dan al in vroegtijdig stadium met inwoners, bedrijven en organisaties in gesprek kunnen gaan. Dit leidt tot een betere kaderstelling” aldus Thieno, die in het dagelijks leven werkzaam is als salesmanager Industrie van Machinefabriek Emmen.

Gezonde mix…
Dat het volgens hem anders moet is een zekerheid: “Ik wil de eigen inwoners waar mogelijk voorrang geven op de lokale woningmarkt. In de nieuwe bestuursperiode moeten we dan ook ‘alle wettelijke mogelijkheden’ onderzoeken om de eigen inwoners en voormalige inwoners van de gemeente Coevorden een grotere kans te geven op het vinden van een betaalbare woning binnen onze gemeentegrenzen.”

“In andere delen van het land zijn gemeenteraden volgens Thieno inmiddels akkoord gegaan met een zogeheten ‘voorrangsregeling’ voor eigen inwoners. “Uiteraard wil BBC2014  geen afbreuk doen aan het principe van vrije vestiging, want iemand die bijvoorbeeld in Gelderland woont en hier bij Forbo werkt, moet ook gewoon de kans krijgen om hier een huis te vinden. Het gaat ons om een gezonde mix.” 

BBC2014 verwacht dat met de nieuwe Woonvisie oplossingen en alternatieven kunnen worden gecreëerd. “Dit is nog wel een uitdaging, maar we gaan er voor!”