Mark, Annemiek en Herman Meijer

Herman Meijer (67) uit Oosterhesselen gaat als vrijwilliger nog lang niet met pensioen: “Het leven is prima zo”

Het verenigingsleven ‘drijft’ op de brede inzet van vrijwilligers. Ze worden dan ook terecht wel ‘het  cement’ in de samenleving genoemd. Dankzij de inzet van vrijwilligers die iets voor anderen doen, kan iedereen betrokken blijven bij de maatschappij en dus ook bij de sportverenigingen. Een van die vrijwilligers is Herman Meijer uit Oosterhesselen.

Herman Meijer (67) uit Oosterhesselen gaat als vrijwilliger nog lang niet met pensioen: “Het leven is prima zo”.
Herman Meijer heeft een lange en mooie carrière achter de rug, maar voor de 67-jarige inwoner van Oosterhesselen is dat bepaald nog geen reden om achter de geraniums te zitten. In zijn woonhuis aan De Hulderts in Oosterhesselen vertelt Herman dat hij als vrijwilliger dan ook nog lang niet met pensioen gaat.

Hij zet al vele jaren zijn schouders onder initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooi, cultuurrijk en groen dorp – voor jong en oud – met een saamhorige gemeenschap.

Initiatieven en projecten die erop gericht zijn om het dorp te verrijken. Voor Herman Meijer ligt de nadruk op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen. “Vrijwilligerswerk is belangrijk om de dorpen leefbaar te houden. Zonder vrijwilligers zouden veel verenigingen geen bestaansrecht hebben, waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. Bovendien verrijkt vrijwilligerswerk je leven; je leert veel mensen kennen en ervaart wat anderen drijft en motiveert.”

Agenda nog altijd rijkelijk gevuld
Herman is altijd werkzaam geweest op de financiële administraties van gemeenten. Vanaf 1 mei 1985 was dit in ‘zijn’ Oosterhesselen en na de gemeentelijke herindeling – op 1 januari 1998 –  in de gemeente Coevorden. Sinds zijn vervroegde pensionering in 2016 is de agenda van de actieve dorpsman elke dag nog altijd rijkelijk gevuld met activiteiten.

Duizendpoot
Herman is bestuurslid/penningmeester van  de historische vereniging Klenckerheugte (Oosterhesselen, Gees en Zwinderen) en levert met regelmaat een redactionele bijdrage aan het tijdschrift van de vereniging. Verder is hij verantwoordelijk voor de administraties van de Boermarke en de Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen en springt nog regelmatig bij op een biologisch akkerbouwbedrijf.

Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM)
In 2000 stond Herman ook aan de basis van de oprichting van het Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM) en is nog steeds actief lid van het koor. Destijds gestart met 13 leden en nu uitgegroeid tot een meer dan 20 leden tellend popkoor, waarin vrijwel alle muzikale genres een plaatsje krijgen. “Veel afwisseling en vooral songs met een herkenbare melodie, met een muzikale knipoog en songs die het publiek aanspreken.”

Vrijwilligerstekort zorgt voor druk op verenigingsleven
Herman maakt zich wel zorgen over de tendens dat er een verschuiving binnen het vrijwilligerswerk gaande is. “Ik weet dat met name sportverenigingen moeite hebben om bestuurders en vrijwilligers te vinden. Niet iedereen wil zich meer structureel binden en dat zorgt voor druk op het verenigingsleven. Ik ben dan ook van mening dat er voor de gemeente een stimulerende rol is weggelegd. Soms gaan dingen niet vanzelf en vormt de lokale overheid de motor om mensen een mooie ervaring te geven.”

Vanzelfsprekend
Herman vervolgt : “In de tijd dat onze kinderen klein waren, was het vanzelfsprekend dat de ouders één keer per jaar op een zaterdagmorgen voor de gymnastiekvereniging het oud papier huis-aan-huis inzamelden. Omdat het steeds moeilijker werd om het ophaalrooster rond te krijgen, werd het ophalen beëindigd en moeten inwoners hun oud papier zelf naar de container brengen. Komt er nu niet meer papier in de grijze container terecht……..”

De gemeente kan uiteraard niet zeggen wat vrijwilligers moeten doen, maar het is volgens Herman wel van belang om de vrijwillige inzet meer te waarderen. “Dat is nodig, want zij dragen de lokale gemeenschap.”

Mooi staaltje inbreiding aan Edveensweg
De beschikbaarheid van betaalbare woningen is voor Herman een belangrijke voorwaarde om dorpen leefbaar te houden. “De Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen is van plan de stalling van haar werktuigen te verplaatsen van de Edveensweg naar de Waterveensweg. Op het terrein van de voormalige dorsloods aan de Edveensweg zullen twee woningen verrijzen. Een mooi staaltje inbreiding, maarook een mooi staaltje particulier initiatief. Bijkomend voordeel is dat dankzij de verplaatsing ook de verkeersveiligheid in het dorp wordt vergroot. De boeren hoeven niet meer met hun steeds groter wordende tractoren en machines door de smalle straten in de dorpskern te rijden.”

Hoogste tijd voor meer woningbouw
Meijer beseft dat er op het gebied van woningbouw veel meer moet gebeuren. “Het wordt de hoogste tijd dat het terrein van het voormalig vormingscentrum aan het Witte Zand geschikt wordt gemaakt voor woningbouw. Er is behoefte aan betaalbare starterswoningen voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen of die terug willen keren naar Oosterhesselen. Wanneer daar ook ruimte komt voor aangepaste woningen voor ouderen, ontstaat een mooie mix. Verder heb ik van nabij ervaren dat vergunningstrajecten op dit gebied nog wel wat korter en bondiger kunnen. Misschien is het grote verloop onder het gemeentepersoneel hier ook wel debet aan. Dit is een probleem dat ook in andere gemeente aan de orde is.”

Mooie projecten gerealiseerd
Trots is Herman op het feit dat dankzij de inzet van vrijwilligers er veel voorzieningen in stand zijn gebleven. “De renovatie van het Zuster Mohrpark is een treffend voorbeeld. Verder is in 2014 De Hesselerhof geopend. Dit dorpshuis is een groot gemeenschappelijk succes geworden. Veel Hesseler hebben er sindsdien hun schouders onder gezet.”

Blij met extra 250.000 euro voor groenonderhoud
Herman Meijer is een man van de natuur en van het groen, maar plaatst een kritische kanttekening: “In de voormalige gemeente Oosterhesselen lag het openbaar groen er altijd goed bij. Sinds de gemeentelijke herindeling zie je dat de kwaliteit en het onderhoudsniveau sterk achteruit zijn gegaan. Af en toe wordt een stukje plantsoen vernieuwd en binnen de kortste keren zit alles weer onder het onkruid”, constateert hij tijdens zijn vele wandelingen door het dorp.

Herman wil een mooie groene plattelandsgemeente met aantrekkelijke kernen waarborgen. Hij staat bepaald niet alleen in deze opvatting: mede op initiatief van BBC2014 stelt de gemeente Coevorden vanaf dit jaar structureel 250.000 euro extra beschikbaar om het groenonderhoud in de stad en in de dorpen te verbeteren.

Bij de foto: Herman Meijer had in 2019 – samen met zijn dochter Annemiek en zoon Mark – ook een belangrijk aandeel in de muziektheaterproductie Toorn van Thunaer. “Het geheim van het succes was het totale plaatje. De locatie, het verhaal, de muziek, het spel. Het was echt een feest om deze productie samen met getalenteerde mensen te maken.” (Archieffoto: Bert Haan)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.