Naam

Functie

Portefeuille

Contactgegevens

Ferry BooijFractievoorzitter fbooij@raadcoevorden.nl
Henk MulderVice-fractievoorzitterWonen en leefbaarheid; Mobiliteithmulder@raadcoevorden.nl
Erik HoltiesFractielidFinanciën; Sporteholties@raadcoevorden.nl
Jan HoogeFractielidSociaal Domein: Participatiewet; Jeugdjhooge@raadcoevorden.nl
Hans KampsFractielidRuimtelijke Ordening beheer openbare ruimten;
Openbare orde en veiligheid
hkamps@raadcoevorden.nl
Thieno NijenbanningFractielidSociaal Domein: werk en inkomen;
Economie, toerisme en werkgelegenheid
tnijenbanning@raadcoevorden.nl
Ton SoppeFractielidMilieu (water en groen klimaat); Onderwijstsoppe@raadcoevorden.nl
Jenny StreurFractielidSociaal Domein: algemeen/integraal beleid; WMO/AWBZ;
Volksgezondheid
jstreur@raadcoevorden.nl
Jan TempelsFractielidBestemmingsplan buitengebied; Kunst en cultuur;
Grondbedrijf/vastgoed
jtempels@raadcoevorden.nl
Beatrix CopierFractieondersteunerSecretariaatinfo@bbc2014.nl