Huize Wezup

Kleinschalig wooninitiatief “Huize Wezup” brengt Zorg en Welzijn samen

Onze gemeente telt een aantal particuliere woonzorglocaties, mooie gebouwen op mooie plekken in de stad en dorpen. De kwaliteit is hoog en het zorgpersoneel is heel betrokken.

Een mooi voorbeeld is Huize Wezup. Een kleinschalige woonvorm voor mensen die vanwege dementie of cognitieve problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Naast deze woonvorm bieden ze ook vijf dagen in de week dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen die met dezelfde klachten te maken hebben, maar nog in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Voornaamste doelstellingen
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) hecht er aan om inwoners van onze gemeente betrokken te houden bij de samenleving. Dat is ook een van de voornaamste doelstellingen van Huize Wezup. Ze gaan hier niet uit van wat mensen niet meer kunnen, maar richten zich op wat zij nog wel kunnen.

Anne van der Bijl –  vanaf 1 november 2021 de nieuwe eigenaar van Huize Wezup – leidt ons rond. Al jaren had de 43-jarige inwoner van Leeuwarden de droom om een kleinschalig wooninitiatief te starten. Toen deze kans afgelopen najaar in Wezup voorbij kwam hakte Van der Bijl snel knopen door.

Betrokken, verbindend, doel- en resultaatgericht
Betrokken, verbindend, doel- en resultaatgericht. Zo zou jij je Anne van der Bijl in vier woorden kunnen typeren. Hij woont met zijn vriendin en twee dochters Eva (3 jaar) en Roos (3 maanden) deels in Wezup en deels in de Friese hoofdstad.  Van der Bijl legt tijdens de rondleiding met veel enthousiasme uit waar hij met zijn team voor staat: “Huize Wezup brengt Zorg en Welzijn samen.”

Welzijn en Zorg
Huize Wezup werkt met een multidisciplinair team met verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijk werkenden. “Om de kwaliteit goed te borgen hebben we een cliëntenraad. Ook hebben we een Raad van Inzicht waar periodiek gesprekken mee zijn. In deze raad hebben onder andere een psychiater, een organisatiekundige en een specialist Ouderengeneeskunde zitting. Ook werken we prettig samen met verschillende huisartsen van huisartsenpraktijk Schoonoord. Het bieden van hoogwaardige welzijn en zorg vormen de basis en het uitgangspunt binnen Huize Wezup. Samen met een tof team geven we hier uitvoering aan.”

Levensverhalen bewoners vormen basis
Huize Wezup richt zich op alle zintuigen en prikkelt deze optimaal. “Dat kan op ons centrale plein mét familie, mantelzorgers, vrijwilligers én activiteitenbegeleiders. Het centrale plein is de plek waar we elkaar willen zien en met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. Verhalen van bewoners vormen de basis van ons zijn. We eten samen en koken zo mogelijk met elkaar. In de belevingstuin zijn we samen met de dieren en genieten we van de natuur. We wandelen veel. Alle bewoners hebben een eigen verblijf waar men familie kan ontvangen, waar geslapen en gebadderd wordt. Ons uitgangspunt is dat alle bewoners in de gezamenlijke ruimte leven, lunchen en dineren en elkaar ontmoeten en dagbesteding vormgeven, immers is de reden dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is de indicatie om bij Huize Wezup te komen wonen. We vieren én rouwen. We leven samen met elkaar.”

Veel last van huidige contactbeperkingen
Helaas heeft Huize Wezup ook erg veel last van Corona en de beperkingen die dit met zich meebrengt. ”Medewerkers en bezoekers dragen daarom altijd een mondkap en houden anderhalve meter afstand. We hopen net als alle mensen natuurlijk dat we snel weer meer kunnen en mogen, zodat we er bijvoorbeeld weer meer uit mogen en groepsactiviteiten kunnen doen!”

Huize Wezup
Anne van der Bijl van Huize Wezup

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.