2022-jan Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Oranjewijk in Coevorden: schoolvoorbeeld van saamhorigheid

Hoe vergroot je de saamhorigheid in de buurt? Hoe krijg je bewoners blijvend betrokken? Hoe zorgen we ervoor dat bewoners zelf activiteiten organiseren? Wat we zien in dorpen en wijken is dat je de lokale kartrekkers nodig hebt om binding te creëren. Zij zijn de dragende pijlers. De Oranjewijk in Coevorden is een schoolvoorbeeld.

De Oranjewijk is een klassieke volksbuurt waarin veel rijtjeshuisjes en huurhuizen staan. “Geen fijnere plek dan de eigen omgeving.” Alidus Veenhoven heeft recht van spreken. Hij woont al zijn leven lang in de Oranjewijk. “Ik zou ook nergens ander heen willen. Daar moet ik niet aandenken.” De geboren en getogen Coevordenaar runde jarenlang een gereedschapsslijperij, was vele jaren werkzaam als techniekdocent op De Nieuwe Veste en was bijna dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer.

Een goede buur is beter dan een….
Alidus Veenhoven is sinds vorig jaar voorzitter van de wijkvereniging en een van de kartrekkers van veel activiteiten in de wijk. “Samen met de buurtbewoners hebben we de afgelopen periode stap voor stap de saamhorigheid in de wijk vergroot. In korte tijd zijn er al flink veel acties op poten gezet.”

Levendigheid en al veel bereikt….
Veenhoven vervolgt: “Het mooie is dat alle inwoners er ook bij betrokken worden.” Alles is er volgens hem op gericht om de sociale contacten in de wijk te vergroten, zodat iedereen elkaar beter leert kennen. “Het zitbankjesproject is daar een goed voorbeeld van. In de buurt zijn meerdere bankjes en picknicktafels neergezet, waarop buurtbewoners kunnen neerstrijken. Het leuke is dat we ook zien dat voorbijgangers er gebruik van maken, bijvoorbeeld tijdens een fietstochtje. Er ontstaat steeds meer levendigheid.” In die korte tijd kreeg de buurtvereniging het ook voor elkaar dat er een AED in de buurt is opgehangen, zodat er snel hulp verleend kan worden in noodsituaties. Verder is er een buurt-app gerealiseerd.

Positief inzetten voor de wijk
De wijkvoorzitter merkt dat het leeft bij de bewoners. ”Op deze manier kunnen we met elkaar steeds meer ondernemen. Er borrelen allerlei ideeën, zoals nestkastjes, ruilboekenkast en een buitenspeeldag voor jong en oud. We hebben er in ieder geval veel plezier in om ons positief in te zetten voor de buurt. Om zo krimp, vergrijzing en ontgroening het hoofd te kunnen bieden.”

Beweegtuin
Bij de Eendrachtshof zijn er onder meer ideeën voor een beweegtuin. Een plek waar jong en oud kunnen spelen en bewegen. Ook bij woon-zorgcentrum de Eendrachtshof zijn er allerlei activiteiten waarbij de buurt regelmatig betrokken wordt. Alidus Veenhoven wijst er op dat er voor de bewoners tal van activiteiten worden georganiseerd, zoals een zangmiddag, sjoelen en bloemstukjes maken. Elke keer wat anders, met hulp van vrijwilligers, waarvan ook een groot aantal uit onze buurt komt.” De buurt haakt ook steeds vaker aan. De burendag en de NL-doet dag (11 maart a.s.) zijn daar een bewijs van. Kinderen uit de buurt hebben tekeningen gemaakt en bloemetjes bezorgd.”

Gouden buur
Veel bewoners van de Oranjewijk verdienen het predicaat gouden buur. Een van hen is Gosse. Een hele sociale man en staat voor iedereen klaar. “Het is een koploper in de wijk en steekt altijd zijn handen uit de mouwen. In de straat hierachter – het door ons omgedoopte Tweedragtstraatje – staan bijvoorbeeld veel kastanjebomen, dus er liggen vaak bladeren. Als mensen hem horen met de bladblazer, komen er zo drie buurtbewoners om te helpen met blad harken. Hij is ontzettend betrokken.”

Veilige oversteek woon- zorgcentrum Eendrachtshof
De realisatie van nieuwe looproutes voor een veilige oversteek naar het woon- zorgcentrum Eendrachtshof staat hoog op het verlanglijstje van de wijkvereniging. “Dat idee kwam van een aantal buurtbewoners. Met het plan onder de arm gingen we naar de gemeente. We willen graag dat de oversteek veiliger wordt maakt  Sommige bewoners durven op dit moment de weg niet over te steken. Je mag op de Eendrachtstraat 50 kilometer per uur, maar vaak gaat het een stuk harder. Inmiddels is al meerdere malen met de gemeente Coevorden over het probleem gesproken, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Oplossingen zoals een zebrapad, chicane of een vluchtheuvel zijn volgens de wijkvereniging goede opties.”

Goede samenwerking met MWC en Domesta
Alidus Veenhoven is zeer goed te spreken over de samenwerking met Maatschappelijk Werk Coevorden (MWC) en Domesta. “Ze houden rekening met de wensen van de bewoners bij het opknappen van de wijk en ondersteunen ons bij het uitvoeren van plannen en ideeën.”

MWC en Domesta proberen dit zoveel mogelijk samen met bewoners te doen. Door ze te betrekken, door naar ze te luisteren, door ideeën serieus te nemen, ze onderdeel te maken van de plannen. “Want het is tenslotte onze wijk en ons thuis”, zegt Alidus.

Bij de foto:  Wethouder Steven Stegen (BBC2014) was afgelopen jaar aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de zitbankjes in de Oranjewijk. Op de foto v.l.n.r. Steven Stegen, Alidus Veenhoven (voorzitter) en John Koops ( penningmeester) Staand v.l.n.r. Gezinus Kok (activiteitencommissie) en Eme van der Weg (secretaris). Op de foto ontbreken Maria Smit  (activiteitencommissie en buurtappbeheerster) Talitha van Zanten (secretariaat) em Dini van der Kreeft ( webmaster)

Foto: Herman Woltersom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.