Financien

Gemeente Coevorden financieel kerngezond

Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde gemeente; dat moet zo blijven! Uitgangspunt van de partij is dat er, behoudens jaarlijkse indexatie, de komende bestuursperiode geen maatregelen worden genomen die leiden tot een stijging van de woonlasten. Met BBC2014 aan het roer gaan de belastingen dus niet omhoog!

Gemeente Coevorden financieel kerngezond: rapportcijfer 9 van BDO
De gemeente Coevorden staat er op financieel gebied uitstekend voor. Dat blijkt uit de BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten 2022, waarbij de financiële positie van gemeenten onder de loep wordt genomen.
Coevorden scoort zelfs een 9 als rapportcijfer. Wethouder Steven Stegen (BBC2014) is uitermate content met deze positieve beoordeling. “Het is een mooie bevestiging van wat we zelf al langer wisten. We hebben een solide financiële positie verworven en ook het meerjarenperspectief ziet er veelbelovend uit.”

Coevorden schaart zich met het hoge rapportcijfer in het rijtje van financieel meest gezonde gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners in Nederland. In het onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs is onder meer gekeken naar de schulden, de leningen die uitstaan, de belastingen die gemeenten heffen en de grond die ze bezitten.
Volgens het onderzoek kampen de Nederlandse gemeenten met structurele financiële uitdagingen, vooral door hogere kosten in het sociaal domein met daarin onder andere zorg- en jeugdtaken. Deze kosten stegen in 2020 met 3 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op 1669 euro aan zorgkosten per inwoner.

Steven Stegen beseft dat ook de coronacrisis een grote impact heeft op de overheidssector. “Veel gemeenten worstelen met financiële problemen en grote onzekerheden over het huishoudboekje voor de komende jaren. Het is daarom belangrijk dat Coevorden de afgelopen jaren flinke buffers heeft opgebouwd. Onze positie is zodanig robuust dat we als gemeente wel een stootje kunnen verdragen. Dat is prettig nu we voor een paar grote maatschappelijke investeringen staan en ook verder willen bouwen aan de leefbaarheid in de dorpen stad.”

Volgens BDO scoren alle Drentse gemeenten een voldoende. De gemeenten Meppel en Emmen krijgen met een 6 het laagste rapportcijfer binnen Drenthe.  De Wolden krijgt een 10, Midden-Drenthe en Tynaarlo krijgen een 9. De overige Drentse gemeenten scoren een 7 of een 8.
De BDO-benchmark Nederlandse Gemeenten komt dit jaar voor de vierde keer uit. In dit rapport brengt BDO de financiële gezondheid van alle 355 Nederlandse gemeenten objectief in kaart. Dit gebeurt op basis van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Foto: Pixabay

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.