Erik Holties

BBC2014 draagt Erik Holties voor als kandidaat wethouder

Coevorden – Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft in Erik Holties een nieuwe kandidaat wethouder gevonden. De leden van BBC2014 vergaderen maandagavond 20 maart a.s. over zijn voordracht. Na instemming van de gemeenteraad van Coevorden zal Holties op 21 maart a.s. worden geïnstalleerd als …

Bea Meppelink stopt als wethouder

Wethouder Bea Meppelink stopt. Dat maakte ze vandaag in het college van burgemeester en wethouders bekend. Meppelink kwam na de gemeenteraadsverkiezingen als tweede wethouder voor BBC2014 in het college. Met veel energie en enthousiasme heeft ze haar functie vervuld, maar het vraagt meer van haar …
Wat doen de gebiedscoördinatoren en wat wordt de taak van de nieuwe omgevingscoach/ casemanager in de nieuwe Omgevingswet”.

Thema avond “Wat doen de gebiedscoördinatoren en wat wordt de taak van de nieuwe omgevingscoach/ casemanager in de nieuwe Omgevingswet”.

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) organiseert op woensdag 15 februari aanstaande een thema avond over de rol van de gebiedscoördinatoren en de omgevingscoach. De gebiedscoördinatoren en de omgevingscoach zullen u meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ook zullen zij aangeven waarbij ze …
Verkoop glasvezel 2022

Nieuwe fase breekt aan voor Glasvezel Zuidenveld B.V.

De gemeente Coevorden gaat zijn aandelen in Glasvezel Zuidenveld B.V. verkopen aan Rendo Fiber B.V. De fractie van BBC2014 stemt in met de verkoop van het aandeel van 40% dat de gemeente in het netwerk heeft. Het netwerk kwam tot stand nadat zes burgerinitiatieven de krachten hebben gebundeld. De …
Verkeersveiligheid

BBC2014 vraagt adequate maatregelen voor urgente, onveilige knelpunten in het verkeer

BBC2014 heeft tijdens de begrotingsvergadering nogmaals aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situaties op een aantal wegen en fietspaden in de gemeente Coevorden. Volgens fractielid Hans Kamps zijn er meerdere wegen, fietspaden, obstakels en verkeerspunten die door inwoners en …
Sluitende begroting

Coevorden : sluitende begroting in onzekere tijden

Het college van de gemeente Coevorden presenteerde opnieuw een sluitende begroting. Een mooi resultaat en de terechte complimenten voor wethouder Steven Stegen (BBC2014) en de ambtelijke organisatie, dat zeker! Een sluitende begroting die helaas in schril contrast staat met de maatschappelijke …