Verkeersveiligheid

BBC2014 vraagt adequate maatregelen voor urgente, onveilige knelpunten in het verkeer

BBC2014 heeft tijdens de begrotingsvergadering nogmaals aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situaties op een aantal wegen en fietspaden in de gemeente Coevorden. Volgens fractielid Hans Kamps zijn er meerdere wegen, fietspaden, obstakels en verkeerspunten die door inwoners en …
Sluitende begroting

Coevorden : sluitende begroting in onzekere tijden

Het college van de gemeente Coevorden presenteerde opnieuw een sluitende begroting. Een mooi resultaat en de terechte complimenten voor wethouder Steven Stegen (BBC2014) en de ambtelijke organisatie, dat zeker! Een sluitende begroting die helaas in schril contrast staat met de maatschappelijke …
Plankostenlening

BBC2014 werkt aan plankostenlening om vooral starters op weg te helpen

De verkiezingsprogramma’s stonden er bol van, bouwen, bouwen en dan vooral voor starters en ouderen. Dat zorgt immers voor een gezonde doorstroming binnen onze gemeenschap en leefbaarheid in onze dorpen. Maar wie had eind vorig jaar bij het vaststellen van de woonvisie kunnen voorspellen dat de …
Noodfonds energie

Motie “Noodfonds Energie” van BBC2014 krijgt vrijwel unanieme steun.

Sportclubs, dorpshuizen en zwembaden krijgen komend halfjaar compensatie voor de hoge energieprijzen. De sportsector, dorpshuizen en zwembaden in de gemeente Coevorden kunnen in ieder geval van november 2022 tot en met april 2023 rekenen op een compensatie van de tariefsverhogingen voor energie. Een …
Wolf foto ANP

Ook BBC2014 groot voorstander van mogelijkheid om wolf af te schieten in gebieden met vee

De rijksoverheid moet op zeer korte termijn op Europees niveau pleiten voor een lagere beschermingsstatus van de wolf. Dat stelt Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). De grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden noemt de situatie op het Drentse platteland “alarmerend en onhoudbaar” en …
Egbert Jan Hilbrandts 2022

“Boeren moeten toekomstperspectief hebben”

Egbertjan Hilbrands (36) uit Wezup : “Ik geloof in boeren met en naast natuur, dat bewijzen wij hier met z’n allen. “Boeren moeten toekomstperspectief hebben. Dat missen we in het huidige kabinetsbeleid”, dat zegt Egbertjan Hilbrands. De 36-jarige inwoner van Wezup runt aan de …