Coevorden wil kleine windmolens

Coevorden wil kleine windmolens toestaanHet college van B & W stelt voor om in de gemeente Coevorden kleine windmolens toe te staan. Het gaat om windmolens met een maximale hoogte van 15 meter op eigen terrein. Door gemeentelijke regels was het nu nog niet mogelijk om op eigen terrein een kleine windmolen te plaatsen. Mede opContinue reading Coevorden wil kleine windmolens →

Kaderbrief: eerste schets begroting 2022

In juni stelt het college de Kaderbrief op. Hierin wordt ter voorbereiding op de nieuwe begroting een voorstel gedaan voor het nieuw beleid en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar De Kaderbrief geeft een eerste schets voor de begroting van 2022. Een belangrijke bron hierbij is de meicirculaire van het gemeentefonds. In de meicirculaireContinue reading Kaderbrief: eerste schets begroting 2022 →

BBC2014: “Spuitarme zones bollenteelt van 20 meter bebouwing

Spuitvrije zones tussen bollenvelden en woon- en verblijfsruimten moeten in de gemeente Coevorden nog voor het eind van dit jaar uitgebreid worden naar 20 meter in plaats van de huidige 5 meter. Op deze wijze kan de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen rondom bollenvelden naar beneden worden gebracht.  EvaluatieDat is de strekking van de door BBC2014 ingediendeContinue reading BBC2014: “Spuitarme zones bollenteelt van 20 meter bebouwing →
RES Regionale Energie Transitie

BBC2014: “Geen dwang bij energietransitie”

“Geen dwang of drang bij energietransitie. Draagvlak is van groot belang.” Dat betogen wij bij de RES, de Regionale Energie Transtitie 1.0 regio Drenthe. Deze gaat iedere inwoner aan, maar de menselijke maat speelde bij de hele totstandkoming niet echt een rol van betekenis. De RES omvat het plan om in Drenthe meer niet-fossiele energieContinue reading BBC2014: “Geen dwang bij energietransitie” →

Raadsbrede steun voor Motie BBC2014

Raadsbrede steun motie BBC2014 voor vaker en eerder borstkankeronderzoekHet borstkankeronderzoek moet eens in de twee jaar blijven. Het is zelfs onverantwoord om het minder vaak te laten plaatsvinden. Verder moet de leeftijd omlaag van 50 naar 35 jaar, zo stelt raadslid Jenny Streur van BBC2014. De door haar ingediende motie tegen het vertragen van borstonderzoekContinue reading Raadsbrede steun voor Motie BBC2014 →
Ferry Booij apr2021

Wisseling van de wacht

Aalden, 1 mei 2021. Ferry Booij draagt per 1 september het fractievoorzitterschap van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) over aan Henk Mulder, die nu vice-voorzitter is van de negenkoppige fractie. Booij wordt in oktober 75 en vindt dat een goed moment op het stokje over te geven. Hij blijft wel raadslid voor de grootste partij inContinue reading Wisseling van de wacht →

Jetta Klijnsma : “Wie hier burgemeester wordt, is een bofkont, want Coevorden is een prachtige gemeente”

Wie ambitie heeft om de nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden te worden, moet van goeden huize komen. Ook al is er dan weliswaar geen ambtswoning beschikbaar In een bijzondere extra raadsvergadering van de gemeenteraad heeft commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gisteravond de profielschets voor de burgemeester overhandigd gekregen. Een commissie bestaande uit deContinue reading Jetta Klijnsma : “Wie hier burgemeester wordt, is een bofkont, want Coevorden is een prachtige gemeente” →