Roel Noordhuis, secretaris Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

BBC2014 in gesprek met… Roel Noordhuis

Roel Noordhuis, secretaris van Dorpsbelabgen Sleen-Diphoorn: “Dorpsvereniging van wezenlijk belang voor het dorpsleven.”

BBC2014 steekt de trots op het buitengebied niet onder stoelen of banken. Immers onze dorpskernen, essen, groenlanden en bossen behoren tot de beste van het Drentse landschap! Samen met de inwoners werken we aan het behoud van de eigenheid van het buitengebied.

Op initiatief van onze partij hebben veel dorpen de uitdaging van het maken van een dorpsvisie opgepakt. Deze visies zijn het verhaal van dorpsbewoners – jongeren, ouderen, verenigingen, ondernemers – die op verkenning gingen en de zaken om hen heen betekenis gaven. Meer dan tevoren werd door BBC2014 overleg en ruimte geboden. In de komende weken komen vertegenwoordigers van dorps- en wijkverenigingen uit onze gemeente aan het woord.  

Roel Noordhuis neemt plaats op het puzzelbankje op de hoek van de Heirweg en Schultestraat in hartje Sleen: “Dit hebben wij in 2019 geplaatst. Een schilder uit ons dorp schilderde hier een soort rebus op. Met 3 fouten erin. De oplossing is verkrijgbaar bij horeca in het dorp. Dat is toch prachtig?” Het is één van de initiatieven die Dorpsbelangen Sleen Diphoorn nam sinds Noordhuis het secretariaat voor zijn rekening neemt.

Achter een kopje koffie vertelt hij even later honderduit over het werk van de Dorpsbelangenvereniging sinds hij er ruim vijf jaar geleden secretaris werd. “Ik was een kwart eeuw bestuurslid van voetbalvereniging Sleen geweest en doe al sinds 1987 vrijwilligers- en bestuurswerk voor de landelijke vereniging Wereldkinderen”, vertelt hij. “In 2016 was de vereniging Dorpsbelangen bijna opgeheven. Er waren nog twee bestuursleden en die wilden ermee stoppen. Ik vond een dorpsbelangenvereniging echter van wezenlijk belang voor het dorpsleven. Daarom heb ik mij aangemeld.” Noordhuis vormt tegenwoordig het bestuur samen met de onlangs aangetreden voorzitter Sandra de Vegt, penningmeester Trienus Dunning en de bestuursleden Bert Haan, Alie Roeles, Jan Strockmeijer en Ronald Lanjouw.

Initiatievenfonds
Sinds de vereniging nieuw leven in is geblazen, is er heel wat tot stand gebracht. Van kleding voor verkeersregelaars tot AED-cursussen en van een nieuwe geluidsinstallatie en wifi voor het MFC. De gemeente Coevorden heeft een initiatievenfonds waarop verenigingen een beroep kunnen doen. Deze aanvragen kunnen de verenigingen uit Sleen en Diphoorn via Dorpsbelangen indienen, zodat de gemeente één aanspreekpunt heeft in ons dorp”, vertelt Noordhuis. “Zelf onderhouden wij nauwe banden met de gemeente via de gebiedscoördinator. De lijnen zijn kort en de communicatie verloopt vlot, dat is erg prettig. Daarnaast leveren ook middenstanders hun bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen. Zo sponsorden zij 110 vogelhuisjes die in en rond Sleen en Diphoorn zijn opgehangen. Dorpsbelangen spant zich dus actief in voor de leefbaarheid in de dorpen op velerlei fronten.

De Vereniging Dorpsbelangen vergadert maandelijks in MFC De Brink in Sleen. Voor aanvang van die vergadering is er altijd een inloop waar burgers, bedrijven en organisaties terechtkunnen met vragen, wensen en heikele kwesties. “Wij nemen daarvan kennis, bespreken dit in de vergadering, ondernemen zo nodig actie en houden de indieners op de hoogte van de gang van zaken”, vertelt Noordhuis.

Glasvezel en duurzaamheid
Binnen de dorpsbelangenvereniging zijn en waren diverse werkgroepen actief. Zo werkte de werkgroep Alles Op Glasvezel nauw samen met de dorpsbelangenorganisaties in de omliggende dorpen Erm, Achterste Erm, Noord-Sleen en ‘t Haantje. “Het glasvezel is aangelegd en operationeel. Inmiddels wordt er gewerkt aan het aansluiten van huizen en panden waarvan bewoners en gebruikers dat alsnog graag willen. Ook is het de bedoeling dat een nieuwe gevormde vereniging van dorpen zich gaat bezighouden met de verdeling van eventuele winsten, die komen ten goede aan de dorpen in de gemeente”, vertelt Noordhuis.

Werkgroepen
In de dorpsvisie worden er werkgroepen geadviseerd. Een van deze werkgroepen is Duurzaam Sleen. Van exploitant Sunvest van het zonnepark bij Sleen ontving Dorpsbelangen  een financiële bijdrage. Het is de bedoeling dat dit geld wordt besteed aan duurzaamheidsprojecten. Iedereen kan hiervoor ideeën aandragen. Noordhuis geeft alvast een voorzet: “Denk aan een regentonnenproject, bloemenweides, een voedselbos of afvalreductie. En natuurlijk zijn andere plannen welkom.” Andere werkgroepen zijn, werkgroep Groen, werkgroep Wonen en Werken en werkgroep Jeugd.

Dorpsbudget
Vanuit de dorpsbudgettenronde van de gemeente Coevorden kreeg Sleen voor de derde keer een bijdrage van 20.000 euro. Door middel van een enquête konden dorpsbewoners aangeven waaraan zijn dat geld graag besteed zagen worden. Vervolgens was er een stemronde waarbij iedereen een voorkeur kon uitspreken. Uit het dorpsbudget van 2019 is onlangs kerstverlichting aangeschaft. De populairste plannen van vorig jaar en dit jaar zijn Muziek in de Klas in de basisscholen, het plaatsen van een spion aan de Bannerschultestraat tegenover de parkeerplaats naast Het Klavertje, aanschaf van apparatuur voor het in beeld en geluid uitzenden van rouw-, trouw- en kerkdiensten en concerten, een gift aan de Dorpstuin in Diphoorn, een gift aan het MFC voor de gemiste inkomsten door corona en veldbloemen langs wegen, bijvoorbeeld in de berm langs de rondweg.
Verder zijn er uit dit dorpsbudget twee nieuwe AED’s aangeschaft. Het plan voor verlichting van het  voetpad aan de noordzijde van de voetbalvelden is afgewezen door de gemeente. Noordhuis: “Je kunt heel veel plannen bedenken, maar soms mag of kan iets niet. Dan is ‘nee’ ook een antwoord, dat moet je accepteren.”

Bronvermelding: 18 Dorpenkrant
Tekst en foto: Jan Johan ten Have
Link naar www.tenhavetekst.nl

Fotobijschrift : Secretaris Roel Noordhuis van Dorpsbelangen Sleen Diphoorn op het puzzelbankje in hartje Sleen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.