Dirk Meijer jan2022Kandidaat-raadslid voor BBC2014 Dirk Meijer (62) zet zich in voor dorpsgemeenschap. Hij is nog altijd een jongen van Geesbrug
Er zijn weinig organisaties of verenigingen in Geesbrug  waarbij dit kandidaat-raadslid van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) niet betrokken was of is. Maar hij kijkt ook verder: Dirk Meijer zet zich graag in voor onze gemeente en in het bijzonder voor de daarin liggende dorpen.

Keuze voor BBC2014 vanzelfsprekend

De keuze voor BBC2014 is voor Dirk Meijer vanzelfsprekend: “Deze lokale partij staat veel dichter bij mij  en de inwoners dan de landelijke partijen, en voelt veel beter aan wat er speelt in onze dorpen en stad.”

Trots op Geesbrug…   Daar zet ik graag de schouders onder…

Meijer is er trots op dat hij in één van deze mooiste dorpen van de gemeente Coevorden woont. BBC2014 is voor hem de juiste partij om dat karakter en die eigenheid van Geesbrug te waarborgen. “De partij heeft ook nu weer een degelijk en realistisch verkiezingsprogramma, met krachtige speerpunten. Het maakt duidelijk waar de partij voor staat: Samen Verder Vooruit. Daar zet ik graag mijn schouders onder.”

Goed gevoel

In zijn rol als bestuurslid van Plaatselijk Belang Geesbrug kijkt Meijer met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. “Het is  mooi om te zien dat er al veel gerealiseerd is. Momenteel is de bouw van starterswoningen in ons dorp een hot item. We zijn bezig om samen met jongeren te kijken wat de mogelijkheden zijn. Woningbouw is een belangrijke ontwikkeling voor ons dorp en draagt bij aan de leefbaarheid en leefomgeving van Geesbrug. Ik vind het mooi om hier mijn steentje aan bij te dragen.”

Lokale partijen

Met de landelijke partijen heeft Meijer geen binding. “Je ziet aan de resultaten van de verkiezingen in 2014 en 2018 dat steeds meer kiezers van mening zijn dat lokale partijen een betere bijdrage leveren aan de lokale democratie. In de gemeente gaat het doorgaans om praktische problemen, die vragen om een praktische oplossing.”