Resultaten
BBC2014 heeft in de bestuursperiode vanaf 2018 en die nog duurt tot maart 2022 al vele zaken bereikt. Als partij en in samenwerking met andere partijen.

Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waarbij onze partij een positieve bijdrage heeft geleverd.

. Lokale lasten niet of nauwelijks verhoogd
• Woonvisie: inbreidingsmogelijkheden dorpen
• Instellen van herstructureringsfonds dorpskernen (nieuwe regeling in 2019)
• Ontwikkelingen stadscentrum/stationsgebied
• Niet bezuinigd op sport en recreatie
• Aanleg fietspaden buitendorpen
• Aanleg Glasvezel in buitengebied
• Meer BOA’s
• Geen grote windmolens en parken erbij
• Documenten thuis bezorgen

Meer weten over één van deze onderwerpen? Mail naar info@bbc2014.nl.