Jan Seubring, de nieuwe voorzitter van ToReCo

BBC2014 in gesprek met Voorzitter Jan Seubring van ToReCo: “Lokaal wat moet, regionaal wat kan”

Recreatie en toerisme speerpunt voor BBC2014
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) beschouwt recreatie en toerisme als een speerpunt. In het verkiezingsprogramma ‘Samen Verder Vooruit’ staat opgenomen dat we blijven werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Ook ziet de partij kansen voor nieuwe concepten, om daarmee een bredere doelgroep aan te trekken. De vele toeristen die de gemeente Coevorden bezoeken leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en daarmee de voorzieningen in onze kernen, zo stelt onze wethouder Steven Stegen.

Op het beleidsterrein van toerisme en recreatie werkt de gemeente Coevorden nauw samen met partners, zoals ToReCo. Een stichting met veel kennis en kunde en met Jan Seubring als nieuwe gedreven voorzitter aan het roer. Binnen de regio moet het gastheerschap en het ambassadeurschap volgens hem veel aandacht hebben. “De klant komt immers altijd van rechts!

Voorzitter Jan Seubring (62) van ToReCo : “Lokaal wat moet, regionaal wat kan”
Jan Seubring, de nieuwe voorzitter van Toeristisch-Recreatief Coevorden (ToReCo), is geen man die alleen op de winkel past. “Stilstand is achteruitgang”, zegt de 62-jarige Aaldenaar. Om er direct aan toe te voegen: “Het gaat al heel goed, maar we moeten continu een stapje harder zetten voor onze toeristen en ons nog meer promoten. We kunnen als gemeente nog best meer toeristen verdragen. Met respect voor de omgeving, bewust van de cultuurhistorie en met oog voor de lokale gemeenschap.”

“Toeristische trekpleisters? Waar moet ik beginnen…”
Jan Seubring nam vorig jaar het stokje over van Arjan Pieters, die twaalf jaar als voorzitter de scepter zwaaide over ToReCo. Seubring komt vingers tekort om het aantal toeristische trekpleisters in de gemeente Coevorden  te noemen. “Waar moet ik beginnen? Binnen onze gemeente kun je prachtig fietsen, mountainbiken en wandelen, maar er is op toeristisch gebied nog zoveel meer te beleven. We maken sier met prachtige vitale vakantieparken en cultuurhistorie kun je zowel in dorpen als stad volop beleven.”

Doelstelling
Jan Seubring legt uit dat ToReCo samen met diverse partners een bijdrage levert aan het versterken van het toeristische en recreatief product van de gemeente Coevorden. “Doelstelling is het vergroten van het aantal overnachtingen en bestedingen in de gemeente. Hiertoe werkt de stichting nauw samen met ondernemers, diverse partners, naastgelegen toeristische regio’s en de gemeente Coevorden.”

Toonaangevende vrijetijdsgemeente
De nieuwe voorzitter ziet het als belangrijke taak dat ToReCo op een ondernemende en inspirerende wijze de gemeente Coevorden positioneert als één van de meest toonaangevende vrijetijdsgemeenten in Drenthe. “Toerisme & recreatie is een bijzonder belangrijke pijler binnen onze mooie gemeente Coevorden. We hebben de meeste toeristische overnachtingen binnen Drenthe. Het is goed om te zien dat veel recreatieondernemers juist nu kijken naar hun huidige aanbod en accommodaties. Velen hebben deze vervelende coronatijd aangepakt om te vernieuwen en zelfs uit te breiden.”

“En”, zo vervolgt Seubring, “je moet keuzes maken. Je kunt niet alle bordjes tegelijk in de lucht houden. Beter minder maar goed, dan veel slecht. Mijn motto is dan ook: Kwaliteit wint altijd!”

Het bestuur, directie, medewerkers en de grote groep vrijwilligers op onze TIP-kantoren (Toeristische Informatie Punt) werken de komende jaren aan vier centrale thema’s:

Een vitaal aanbod:
Een vitaal aanbod in een onderscheidend en divers aanbod van recreatiemogelijkheden welke geschikt zijn voor een vitale en vraaggerichte sector. Samenwerkingen tussen ondernemers in de recreatiesector moeten versterkt worden. Natuurlijk vindt dit al wel plaats maar het kan altijd beter. Sta open voor elkaar en leer van elkaar.

Een levendige gemeente:
“Binnen onze gemeente zijn zoveel verhalen te vertellen. Deze moeten op allerlei manieren kenbaar gemaakt worden. Het is een uitdaging om al deze verhalen in zowel de dorpen als in de stad echt leefbaar te maken. Hierbij zijn onze vrijwilligers binnen onze TIP-kantoren van groot belang. Zij kunnen namelijk als geen ander de verhalen vertellen. Uiteraard worden zij hierin ondersteunt. Het is mooi dat Zweeloo veel kan vertellen over Vincent van Gogh of Max Lieberman, maar het is ook van belang dat dit in de stad Coevorden ook vertelt kan worden. Andersom is het natuurlijk ook zo dat Zweeloo ook hun bezoekers iets kan vertellen over bijvoorbeeld het kasteel en de Garnizoensdag in Coevorden.”

Dé fiets- en wandelgemeente:
“Op dit moment is Recreatieschap Drenthe in samenwerking met onder meer ToReCo druk bezig alle fiets- en wandelroutes te koppelen tot een fiets- en wandelknooppunt. Binnen de gemeente proberen wij diverse centrale plaatsen te creëren waar de gasten hun auto kunnen parkeren, waar ook de nodige informatie is te verkrijgen, waar mogelijk ook nog een kop koffie kan worden gehaald. En niet onbelangrijk: oplaadpunten voor zowel de e-bike en de elektrische auto.”

Optimale informatievoorziening: “De toerist komt immer altijd van rechts…”
“Dit vergt een continue aandacht. De informatievoorziening is afgestemd in de regio en de provincie. Binnen de regio moet het gastheerschap en het ambassadeurschap veel aandacht hebben. De klant komt immers altijd van rechts!

Om het nodige te realiseren is een goede samenwerking met diverse instanties van groot belang. Het is de kunst om iedereen binnen onze mooie gemeente in te laten zien dat de toerist niet om ons heen kan.”

Momenteel werken wij aan een nieuwe website. De term Magisch Drenthe gaat verdwijnen. Dit dekt de lading niet meer. Voordat het toeristisch seizoen weer gaat beginnen, hebben wij de nieuwe website in de lucht. Daarnaast komen er steeds meer digitale toepassingen voor de toerist en het is zaak dat zowel de ondernemer als ook onze eigen organisatie hierop inspeelt.

Jan Seubring schuift niet onder stoelen of banken dat er wat hem betreft nog heel wat uitdagingen in het verschiet liggen. “De haalbaarheid ligt vaak in een combinatie van activiteiten. Je kunt wel van alles willen maar als wij wel mooie fietsknooppunten hebben maar de fietspaden zijn slecht onderhouden dan schiet de toerist en wij er niet zoveel mee op.”

Grote pluim voor medewerkers, vrijwilligers en ondernemers
De ruim dertig vrijwilligers die binnen ToReCo actief zijn geeft Seubring een hele grote pluim. “Mede door hun inzet komen we tot mooie dingen. De directie en het bestuur vinden het belangrijk dat zij in een optimale werkomgeving hun taken kunnen uitvoeren. Wij zijn in een aantal plaatsen bezig om te kijken naar een andere invulling/samenwerking van onze TIP-kantoren waarbij het uitgangspunt is om elkaar te versterken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je het alleen gaat redden door samen te werken.”

“Een andere pluim verdienen de ondernemers die – ondanks de ingewikkelde tijd waarin we leven – over hun eigen zorgen en schaduw proberen heen te stappen. Zij denken hardop met ons mee over hoe we het klimaat voor recreatieondernemers in onze mooie gemeente nog verder kunnen versterken. Samen zien we de contouren van een gemeente waar het ook in de toekomst goed toeven, recreëren en ondernemen zal zijn. Dat is een mooi perspectief.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.