Gansehof

De reuring is terug, de Friesestraat-Noord leeft gelukkig weer

De auto’s zijn weer terug in de kop van de Friesestraat en daarmee ook weer de reuring. Vanuit de stationskant gezien is de straat weer uitgegroeid tot de toegangspoort van ons winkelcentrum. De Gansehof lijkt zelfs weer helemaal vol te raken, met onder meer een HEMA, een Xenos en een sportschool. Het kan verkeren….

Jarenlange discussie

Jarenlang was er in Coevorden discussie over het laten terugkeren van auto’s in het centrum. Sinds halverwege jaren negentig waren de voertuigen niet meer welkom.  In de raadsvergadering van mei 2020 gaf BBC2014 unanieme steun aan het plan van aanpak van het college om de leegstand in de Friesestraat-Noord het hoofd te bieden. Er stonden meer ruimtes leeg, dan dat er gevuld waren met winkels. Daar moest wel echt iets aan gebeuren!

Kwakkelende Friesestraat-Noord

Autobereikbaarheid was voor BBC2014 een voorwaarde voor het toevoegen van het behoud van centrumfuncties, die hard nodig bleken om de kwakkelende Friesestraat-Noord nieuw leven in te blazen. Winkelcentrum De Gansehof in Coevorden stond zelfs een hele poos nagenoeg leeg, op een supermarkt en een handjevol winkels na.

Investeren in binnenstad

Bijna twee later is wethouder Steven Stegen (BBC2014) er best trots op dat de investeringen in de binnenstad zich op alle vlakken terugbetalen. Stegen had wel gehoopt op de komst van winkels in De Gansehof, maar in dit hoge tempo niet meteen voorzien: “Tegelijkertijd hebben we als gemeente, met de provincie, behoorlijke investeringen in de binnenstad gedaan en is bijvoorbeeld autoverkeer weer mogelijk door de Friesestraat. Die besluiten lijken zich uit te betalen”, doelt hij op de terugkeer van winkels aan de stationskant van het centrum.

Niets doen was geen optie

Steven Stegen hield de raad in 2020 voor dat niets doen geen optie zou zijn. Het betekende dat de Friesestraat steeds meer en ook in rap tempo een onbestemde leegte zou gaan worden. Dat was wel het laatste dat moest gebeuren. Ingrepen waren dus noodzakelijk. Het weer beperkt toelaten van autoverkeer zou voor dit belangrijk deelgebied nieuwe kansen bieden. Dan kunnen mensen voor de deur van de winkels parkeren zodat de consument het gebied kort, snel en efficiënt kan bezoeken.

De wethouder kijkt met een tevreden blik naar de ontwikkelingen. “Het gedoseerd toelaten van auto’s in de Friesestraat heeft zeker bijgedragen aan het herstel van de binnenstadseconomie. De reuring is terug, de Friesestraat-Noord leeft gelukkig weer!

Visie

Autovrije winkelgebieden zijn in de visie van BBC2014 functioneel in gebieden waar sprake is van drukte qua publiek. Het tegengestelde is het geval in de Friesestraat; autoverkeer kan hier juist voor levendigheid zorgen. Ook voor de ondernemers die nu aan de buitenranden van het centrum gevestigd zijn en die afhankelijk zijn van autobereikbaarheid, wordt het aantrekkelijker om zich in de Friesestraat te vestigen.

Foto : RTV Drenthe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.