Henk Mulder uit Schoonoord

Fractievoorzitter Henk Mulder is trots op wat er is bereikt én wat er nog in het vat zit: “We staan er goed voor!”

Na bijna 40 dienstjaren bij de Koninklijke Marine, was het voor Henk Mulder uit Schoonoord tijd om wat nieuws te doen.

Van hulp bij natuurrampen tot missies om de vrede te bewaren.  Mulder voer mee naar alle bestemmingen waar de Koninklijke Marine actief is. Tijdens zulke uitzendingen kon Henk een verschil maken in een wereld ver van hier. Maar na bijna veertig jaar was het tijd om het dichterbij huis te gaan zoeken. “Ik wilde graag in diverse functies een maatschappelijke bijdrage leveren aan mijn leefomgeving. “

Geen dag is hetzelfde

Sinds 2018 maakt Henk Mulder deel uit van de raadsfractie van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) en vanaf september vorig jaar staat hij als voorzitter aan het roer van de negenkoppige fractie. Zijn er overeenkomsten met zijn werk bij de marine? “Zeker, geen dag is hetzelfde en er is volop werk aan de winkel”, zegt Henk aan het begin van het interview.

Iets doen voor dorp en gemeenschap

Politiek kon bij de oud-marineman altijd al op zijn interesse rekenen. Redelijk snel na de oprichting van BBC2014 werd Henk lid van de partij. “Het lokale sprak mij direct aan en al snel kwam de vraag of ik iets wilde doen voor Dorpsbelang Schoonoord. Iets doen voor het dorp en meehelpen aan het uitrollen van snel internet, het Reuzenbreedband. Samen met de andere 5 dorps-initiatieven heeft dit geresulteerd in Glasvezel Zuidenveld.”

Goed resultaat bij verkiezingen 2018

Vervolgens kwam Henk op de verkiezingslijst voor BBC2014. “We behaalden in 2018 een prima resultaat en samen met acht leuke en goede collega’s werd ik ook gekozen in de raad. In deze functie mag ik mee beslissen hoe de gemeente Coevorden op een ordentelijke en verantwoorde wijze bestuurd wordt.”

Uitdagend en betekenisvol

Bij de Koninklijke Marine was geen dag hetzelfde en Henk geeft eerlijk toe dat deel uitmaken van de gemeenteraad niet alleen een leuke, maar bij tijd en wijle ook een uitdagende functie is. “Er komt een breed scala aan onderwerpen langs waar je iets van kan, mag en moet vinden.”

Mooi toekomstperspectief

Met een flinke dosis vertrouwen kijkt Henk Mulder naar een mooi toekomstperspectief voor de gemeente Coevorden. “We staan er goed voor.” Mulder is er trots op dat er ook dit jaar weer sprake is van een sluitende begroting. “Hiermee houden we het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil en geven we verdere invulling aan onze ambities. Het geeft ons de mogelijkheden om juist nu te investeren in groen, in wonen, verkeersveiligheid, in scholen en in de energietransitie. We kunnen dus blijven doen wat we van plan zijn en hebben zelfs de ruimte om de lastendruk iets te verlagen”.

Buffers

Mulder doet zijn uitspraken in de wetenschap dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven ook op lange termijn in balans zijn er voldoende buffers zijn opgebouwd om tegenvallers te kunnen opvangen. “Dat is belangrijk, want er blijven altijd onzekerheden. De invoering van de Omgevingswet is er een van, want dat proces is vooralsnog met veel onduidelijkheid omgeven. Ook de opgaven op het gebied van duurzaamheid en woningbouw zullen voor onze gemeente de komende jaren forse investeringen in zowel geld als capaciteit vergen. Wat onze fractie betreft mag het Rijk op deze dossiers veel nadrukkelijker acteren”, stelt Mulder.

Na bezuinigingen nu weer groen licht

Het thema ‘groen’ loopt als een rode draad door het betoog van Henk Mulder. ‘We zijn een mooie groene plattelandsgemeente met aantrekkelijke kernen. Groen is voor ons dan ook een van de leidende thema’s. Mede op initiatief van BBC2014 stelt de gemeente Coevorden vanaf dit jaar structureel 250.000 euro extra beschikbaar voor verbetering van het groenonderhoud in de stad en in de dorpen.”

Van harte aan te bevelen…

Henk Mulder besluit met: “Als je iets wilt betekenen voor je eigen omgeving en er direct invloed op wil uitoefenen, kan ik eenieder van harte aanbevelen om deel uit te gaan maken van BBC2014: samen verder vooruit.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.