Bouwen

Bouwen, bouwen, bouwen. Genoeg woorden… nu daden!

Wat zijn tegenwoordig starterswoningen of ook wel betaalbare woningen genoemd? Een term die dagelijks voorbij komt. Een relatief grote doelgroep met een sterkte behoefte om op eigen benen te kunnen staan. 

Maar met de huidige extreem hoge marktprijzen, sterk stijgende hypotheekrente, energiekosten en bouwkosten is het nagenoeg onbetaalbaar geworden om een huis te kopen of nieuw te bouwen. 

Welke motie of amendement nu ook op tafel ligt of nog komt te liggen, deze problematiek is niet te kaderen en al helemaal niet in cijfers uit te drukken. Onderschat trouwens de sluimerende woningbehoefte onder ouderen niet?! Die is groot en in tegensteling tot de starters zijn de ouderen vaak nog wel in staat tot kopen of te laten bouwen. Dit zorgt in ieder geval wel voor een verschuiving en gezonde marktwerking, echter van bovenaf de woningmarkt en niet van onderaf van de starters.

Planontwikkeling manege Sleen

Ons als raad staat voor nu maar één ding te doen, er zeer scherp op toezien dat er voldoende kwalitatief en pro-actieve mankracht komt en blijft zitten op de afdeling waar het om bouwen en wonen gaat. Er is niet voor niets extra geld vrijgemaakt voor het personeelsbeleid. De toezegging van wethouder Steven Stegen om een extern adviesbureau onderzoek te laten starten naar mogelijkheden voor de verplaatsing van de manege in Sleen is in ieder geval een eerste stap om ruimte te creëren binnen onze eigen organisatie en kansen voor herontwikkeling zo optimaal mogelijk zien te benutten! 

Begin september duidelijkheid over uitvoeringskracht

Het lijkt vooralsnog een druppel op een gloeiende plaat, maar zijn blij met deze toezegging. De andere toezegging van de portefeuillehouder en de uitnodiging om de gehele raad in begin september bij te praten over de voortgang van alle lopende projecten en de bezetting binnen de organisatie op genoemde afdelingen zien wij dan ook graag tegemoet. Dit zal voor onze fractie ook ‘het’ weegmoment zijn om in te kunnen schatten of de juiste koers wordt gevaren of dat we moeten bijsturen. En willen wij een sociale gemeente zijn en kunnen voldoen aan de woningbehoefte? Dan is een constructieve, maar bovenal proactieve organisatie meer dan noodzakelijk! En dan mag er ook gerust een keer buiten de lijntjes gekleurd worden. Denk in mogelijkheden! Wij hebben een hele mooie gemeente om te mogen wonen, maar dan moet er wel ruimte zijn om te kunnen bouwen en te wonen!

OZB : al een behoorlijke inhaalslag gemaakt

Onze fractie kan hier nogmaals kort over zijn…. De koers die BBC2014 voor een aantal jaren terug heeft ingezet heeft gezorgd voor gelijkheid en een realistische aanslag. Stond de gemeente Coevorden voor een aantal jaren terug met stip bovenaan als duurste gemeente van de provincie Drenthe, die tijd ligt ver achter ons na een aantal jaren van bevriezen of enkel een verhoging van de inflatie van een aantal procenten. We hebben een behoorlijke inhaalslag gemaakt en daar wil onze fractie zich aan blijven vasthouden! En uiteraard sympathiek van de VVD om dit jaarlijks weer ter tafel te brengen in relatie met onze eigen vermogenspositie en solvabliteitsratio. Begrijp onze fractie niet verkeerd, iedere euro kan er mogelijk toe doen, maar als je objectief naar de ontwikkelingen van de aanslagen van de laatste jaren kijkt dan zijn wij als gemeente een hele goede, realistische en consistente weg ingeslagen.  

Erik Holties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.