Verkiezingsbord GV 2022

BBC2014, PvdA en CDA starten formatiegesprekken

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014), PvdA en CDA willen opnieuw samenwerken in de komende bestuursperiode. Het voortzetten van de huidige coalitie mag rekenen op brede steun, zo blijkt uit de eerste ronde gesprekken die na de verkiezingen met alle partijen in Coevorden zijn gevoerd.

Samen 17 van de 25 zetels

Bij de laatste verkiezingen kwam BBC2014 uit op tien zetels. De PvdA haalde er vier en het CDA drie. Daarmee hebben ze samen met 17 zetels van de in totaal 25 een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Coevorden. De drie partijen werken al acht jaar samen en in die periode is Coevorden een financieel gezonde en zelfbewuste gemeente geworden, waarin het goed leven, leren en werken is.

Optimisme

De drie partijen kijken optimistisch naar de toekomst, zich daarbij realiserend dat er veel werk aan de winkel is in een wereld die momenteel volop in beweging is. Zo zal er fors ingezet moeten worden op extra woningbouw, het verder vergroten van de werkgelegenheid en brede welvaart en de zorg voor ons mooie landschap, waarin ook het toerisme een belangrijke positie inneemt.

Vier wethouders

Dat alles maakt dat de beoogde coalitie in de nieuwe periode vier wethouders wil aanstellen, twee van BBC2014, één van de PvdA en één van het CDA.

De komende dagen gaan BBC2014, PvdA en CDA verder met elkaar in gesprek om te komen tot een gezamenlijk coalitieakkoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.