Jan Hooge uit Aalden

Jan Hooge : Dorpen en stad, mooi voor elkaar!

Hier kom ik weg. Je moeten der van haoln. Dat is wat ik doe. Bekend terein, vrumd genog. Hoe ˜t rök en vuuld, hoe het lek en klinkt.

Dit liedje van Daniel Lohues klinkt voor mij als muziek in de oren. Ik ben opgegroeid in Zuidoost-Drenthe, ik hou van de mensen en het buitengebied.

Hier kom ik dus weg, maar het is ook goed te weten waar we als Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) weg komen.

Voorzieningenniveau

Daarvoor moeten we terug naar 2013… Een tijd waarin alle alarmbellen op het raadshuis in Coevorden rinkelden. Forse bezuinigingen lagen op de loer en specifieke belangen van de buitendorpen zouden minder aandacht krijgen. Sterker nog: er kon niet worden gegarandeerd dat het voorzieningenniveau in de dorpen op peil zou blijven. De dreigende sluiting van het zwembad in Zweeloo was de druppel die de emmer deed overlopen.

Andere bestuurscultuur

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) kwam tot wasdom en hoe… Met de komst van deze lokale partij werd niet alleen een andere bestuurscultuur geïntroduceerd, namelijk een meer no-nonsens stijl, maar de partij zette zich met hart en ziel in voor de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen in de buitendorpen.

Zwembad als lichtend voorbeeld

We schrijven maart 2022… De gemeente Coevorden is  weer gezond. Het zwembad Zweeloo is het lichtend voorbeeld van al die voorzieningen waar we anno nu zo trots op kunnen zijn. We leven in een rijke gemeente, letterlijk en figuurlijk!

Voor elkaar en met elkaar

Hier kom ik weg, een gemeente waar we het voor elkaar en met elkaar doen. Een gemeente waar de inwoners centraal staan, met ruimte voor elkaar. We zijn trots op al die vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen voor een soepel draaiende gemeenschap, voor het verenigingsleven, voor het behoud van de leefbaarheid!

De schop moet de grond in !

We kunnen niet voorbij gaan aan de voortwoekerende wooncrisis, want die raakt ook de leefbaarheid in onze dorpen en stad. Dat geldt voor alle leeftijden: Maar waar ligt de oplossing? In ieder geval moet de schop zo snel mogelijk de grond in! Er liggen tal van plannen op tafel. De komende periode zal door gemeente en provincie slagkracht moeten worden getoond. Er moeten knopen worden doorgehakt wat betreft de locaties.  Krimp is van de baan….er ligt ook op het gebied van wonen ontzettend veel potentie in de buitendorpen en de stad!

Samen geleerd en vernieuwd

We hebben de afgelopen raadsperiode met elkaar ook ontzettend hard gewerkt aan een verdere versterking van de lokale democratie. We hebben samen geleerd en vernieuwd. De komst van BBC2014 betekende een andere werkwijze, vaste ‘Haagse’ patronen werden overboord gegooid en we hebben het aangedurfd om met alle partijen een raadsakkoord te sluiten.

Honderdduizenden euro’s toegekend aan wijk- en dorpsprojecten

En niet in de laatste plaats hebben we inwoners – onder het motto van verbindend besturen – veel meer initiatief gegeven. Dankzij de introductie van dorps- en wijkbudgetten werden ettelijke honderdduizenden euro’s toegekend aan mooie wijk- en dorpsprojecten, dat allemaal dankzij lokale initiatieven van belangengroeperingen.

Heft in handen

Onder aanvoering van BBC2014 is duidelijk gemaakt dat ideeën pas echt werken, wanneer ze in de dorpen en de wijken van de stad zelf bedacht worden. In steeds meer kernen namen bewoners de afgelopen jaren het heft in handen.

Kracht van de samenleving

We gingen de straat op en gaven inwoners veel ruimte én gaven voeding aan gesprekken met inwoners en ondernemers. We lieten de kracht van de samenleving spreken. Het samenspel in de lokale democratie is in de afgelopen periode behoorlijk vernieuwd en verbeterd. Daar gaan we ook de komende raadsperiode weer onze schouders onder zetten.

Het is mooi voor elkaar 

Hier kom ik weg….uit een gemeente waar het in de dorpen en de stad mooi voor elkaar is. Dat moeten we zo houden. We hopen op uw steun en stem: BBC2014 … gewoon doen! 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.