Voormalige basisschool De Klimop

Senioren bouwen samen levensloopbestendige woningen in hartje Gees

Een groep senioren gaat naar verwachting volgend voorjaar op de voormalige locatie van basisschool De Klimop in Gees gezamenlijk minstens vijf levensloopbestendige huizen bouwen. Hoe die huizen eruit komen te zien? De toekomstige bewoners mogen het zelf zeggen, dankzij het concept van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft een stevige ambitie op dit vlak geformuleerd. In een CPO krijgen inwoners die dat willen, zeggenschap over hun eigen woningen. Door de zeggenschap bij initiatiefnemers te leggen, mobiliseer je volgens BBC2014 creativiteit rondom het wonen. De oude schoollocatie aan de Wethouder H. Euvingstraat in Gees is nu nog eigendom van de gemeente Coevorden. De geïnteresseerden gaan zich via de CPO-constructie onderling verenigen in een nog op te richten kopersvereniging. Ze gaan zich inzetten om op deze mooie plek voor hen geschikte woningen te realiseren.

Plaatselijk Belang (PB) Gees en Nei Naoberschap

De initiatiefnemers van het project zijn leden van Plaatselijk Belang (PB) Gees en Nei Naoberschap. Er is gezocht naar een goede vorm voor het bouwen. Dat heeft geleid tot de CPO-vorm. Een werkgroep van PB Gees vervulde een belangrijke coördinerende rol. Samen met gemeente en provincie werd een plan van aanpak gemaakt om het CPO in Gees goed van de grond kunnen krijgen. Hoewel het volgens PB Gees niet zonder slag of stoot is gegaan, krijgen zeker vijf belangstellenden het terrein van de voormalige basisschool, die al sinds een paar jaar dienst doet als dorpsbuis, ter beschikking om hun gedroomde woonvorm te creëren.


Bestemmingsplanwijziging

In een CPO zijn de kopers in feite hun eigen projectontwikkelaar. Ze kunnen dus zelf in overleg gaan over de te bouwen woningen binnen de randvoorwaarden die er vanuit de gemeente gelden. De initiatiefnemers hebben inmiddels een architect in de arm genomen en samen met de gemeente moet er een bestemmingsplanwijziging voor het perceel worden gemaakt. 

Alles is nog in de ontwerpfase. Men hoopt dat het bestemmingsplan snel gepresenteerd kan worden, dan kunnen ze met het ontwerp aan de slag. De gemeente stelt alleen een aantal technische eisen, zodat er voor de deelnemers voldoende ruimte is om zelf invulling te geven aan hun woonomgeving. Naar het voorbeeld van vier jongeren in Sleen. Ze sloegen begin dit jaar de handen ineen en realiseren in een CPO-constructie hun eigen woning.


Doelgroep voor CPO is heel breed

Het laat zien dat de doelgroep voor CPO heel breed is : jong en oud, maar het is zeker geen manier om in sneltreinvaart een goedkope woning neer te zetten. PB Gees ziet meer kans voor een CPO in het dorp, maar wil er bij belangstellenden wel realisme in brengen. Het doel is vooral om kennis, wensen en expertise bij elkaar te brengen.Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.