Coalitieakkoord gemeente Coevorden

‘’Gewoon doen”: Coevorden presenteert coalitieakkoord en wil zich tussen ‘grote vier’ voegen

“Gewoon doen” heet het coalitieakkoord waarmee het nieuwe gemeentebestuur van Coevorden aan de slag gaat. Het werd afgelopen vrijdagmiddag gepresenteerd door fractievoorzitter Henk Mulder van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) en de vier beoogde wethouders Steven Stegen en Bea Meppelink (BBC2014), Joop Slomp van de PvdA en Jeroen Huizing van het CDA.

In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de drie coalitiepartijen zich de aankomende vier jaar gaan inzetten voor de gemeente Coevorden. BBC2014, PvdA en CDA willen de koers van de afgelopen periode doorzetten. 

Erkenning bij provincie

Met vier wethouders in plaats van drie wil Coevorden zich tussen de grote Drentse steden Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel voegen. Een extra wethouder geeft Coevorden de gelegenheid zich nog meer in de kijker te spelen bij de provincie Drenthe. 

Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vormen – in politiek jargon – de HEMA-steden en Coevorden zou daar graag de ‘C’ aan toevoegen. Coevorden is al jarenlang een knooppunt van vervoer, een regiofunctie voor winkelen en werken. Er is economische uitwisseling met Duitsland en kijkend naar alle sociaal economische aspecten ziet het college dat Coevorden in alles een regiostad is. “Extra geld of subsidie levert dat niet meteen op, maar wel herkenbaarheid en erkenning”, aldus Steven Stegen. “Vanuit historisch perspectief zou je zelfs kunnen zeggen dat we de eerste stad van Drenthe moeten zijn”, vindt zijn collega Huizing.

Extra wethouder

De keuze voor een extra BBC2014-wethouder, in de persoon van Meppelink, is volgens het nieuwe college in meerdere opzichten een logische: “Door een betere verdeling kunnen we ons meer richten op lastige dossiers”, legt Jeroen Huizing uit. “Voor mij geldt dat bijvoorbeeld voor de jeugdzorg”, noemt hij een van de extra taken die het Rijk heeft overgedragen aan gemeenten. Henk Mulder voegt daaraan toe: “Ook qua aantal inwoners past het om vier wethouders in plaats van drie te hebben.”

Wonen, werken en infrastructuur

Binnen het onderwerp wonen en ruimtelijke ordening ligt er een zeer grote uitdaging te wachten. De partijen willen dan ook veel aandacht besteden aan het woningtekort in onze gemeente. Coevorden wil 750 extra woningen laten bouwen voor 2030 en graag een zelfbewoningsplicht invoeren. Op het gebied van onderwijs ziet de coalitie kansen voor een aantal ontwikkelingen. De gemeente wil zich onder meer inzetten voor (internationaal) mbo-onderwijs in Coevorden en zich hard maken voor de Nedersaksenlijn, een spoorverbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen.

Verkeersonveilige plekken

“Gewoon doen” geldt ook voor de aanpak van verkeersonveilige plekken in de gemeente. Een groot deel is al in kaart gebracht, zodat er een goed beeld is van de verkeersveiligheid en waar deze verbeterd kan worden. Een goede balans tussen voetgangers, fietsers en automobilisten is daarbij het uitgangspunt.

Goed zorg, waarbij ingezet wordt op preventie 

Goede zorg, waarbij de mens centraal staat, is voor de drie coalitiepartijen heel belangrijk. Omdat voorkomen beter is dan genezen, zetten zij in op preventie, met passende ondersteuning en een goede samenwerking.

De coalitie streeft naar een samenleving waarbij iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. Het herkennen van en vroeg ingrijpen bij armoede is hiervoor belangrijk. De partijen maken daarom afspraken met organisaties om snel in kaart te brengen of iemand schulden opbouwt. Zo kan er als dat mogelijk is, snel hulp geboden worden. Ook is het belangrijk dat het taboe op armoede doorbroken wordt. De regelingen die de gemeente biedt worden daarom actief onder de aandacht gebracht. Ook in het onderwijs kan dit onderwerp besproken worden.

Jeugdzorg: kind staat centraal

Ook voor het onderwerp jeugd geldt dat vroeg ingrijpen van belang is, net als het herkennen van signalen en een goede samenwerking. Het uitgangspunt is dat de omgeving van het kind centraal staat. De eigen kracht is belangrijk, en de sociale kring houdt de regie en kijkt daar waar nodig met hulpverleners naar oplossingen. Deze verandering binnen de jeugdzorg is vorige periode gestart en die zet deze coalitie door. Preventie zien de coalitiepartijen als meer dan alleen zorg, ook de voorzieningen in onder andere cultuur en sport zijn van belang.

Duurzaamheid en milieu 

Op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn er verschillende zaken die de aandacht krijgen. De energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen, is daar één van. Ook de aanpak van klimaatverandering is een uitdaging waar de gemeente niet omheen kan én wil.

Het nieuwe college wordt op woensdag 11 mei in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd.

Het volledige coalitieakkoord is te lezen via deze link.

Bij de foto: Wethouders Steven Stegen, Jeroen Huizing, Bea Meppelink en Joop Slomp presenteren met Henk Mulder (BBC2014) het coalitieakkoord. © RTV Drenthe / Dylan de Lange

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.