Olf en Geesje Meijerink

Kwaliteit buitengebied op peil houden…

Olf en Geesje Meijerink: ‘Volop toekomst voor boerenbedrijf, maar we moeten wel de ruimte krijgen…!’

Voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is het uitermate belangrijk dat de kwaliteit van het buitengebied op peil blijft, maar de partij wil óók voldoende perspectief bieden aan degenen die in het buitengebied van de gemeente Coevorden ondernemen of veranderingen ondergaan.

Boerenbedrijven moeten aan steeds meer regels en duurzaamheidseisen voldoen en gaan gebukt onder een grote administratieve lastendruk. BBC2014 dringt er op aan dat overheden aan individuele boeren meer duidelijkheid moeten geven over wat specifieke eisen betekenen voor de toekomst van hun bedrijf. Met voldoende brede kennis op ambtelijk niveau, zowel bij de gemeenten als de provincie. Dat is volgens BBC2014 essentieel voor de toekomst van onze agrariërs.

Olf en Geesje Meijerink vertellen over ervaringen en toekomstbeelden voor hun boerenbedrijf

De twee agrarische ondernemers het buitengebied van Wezuperbrug – vertellen openhartig over hun ervaringen en toekomstbeelden voor hun boerenbedrijf.

“Ik ben geen boer geworden om daarmee het familiebedrijf voort te zetten, maar omdat de vrijheid van ondernemen mij erg aanspreekt. Ik heb na mijn studie aan de Hogere Landbouwschool besloten om de boerderij van mijn ouders over te nemen, want ik zag en zie volop toekomst in het boerenbedrijf.”

Aan het woord is de 50-jarige Olf Meijerink. Samen met zijn vrouw Geesje (49) en de dochters Ellen (18) en Iris (16) maakte hij ruim negen jaar geleden de overstap vanuit een nieuwbouwwoning in Aalden naar de woonboerderij aan het Oranjekanaal ZZ 15 in Wezuperbrug.

Goede toekomstmogelijkheden

“Boer word je niet, dat ben je!”, zegt Olf met een glimlach. “Mede door mijn opa en oma en mijn ouders Rikus en Jantje, hebben wij hier een mooi bedrijf met goede toekomstmogelijkheden.” Dat was voor Olf ook de reden om de stap te maken. “Als ik hier niet kan “boeren”, dan hoef ik daarvoor niet naar een andere provincie of te emigreren. Het is hier of nergens. Mede doordat mijn vader (75) nog dagelijks op de boerderij actief is, kon ik mijn werkzaamheden op de boerderij nog lang combineren met een baan als accountant bij Flynth Accountants en Adviseurs. Geesje werkt bij de NAM in Assen.

Maatschap met ouders

Olf en Geesje blikken met een goed gevoel terug op de verhuizing van Aalden naar Wezuperbrug. ‘Wij hebben vanaf 1997 met veel plezier aan de Valsakker en later nog een ruim een jaar aan de Stobakker in Aalden gewoond, maar voor mij was er altijd het idee ooit terug te keren naar de boerderij in Wezuperbrug’, zegt Olf. Als ondernemer hoefde hij niet meteen in het diepe te zwemmen. Olf groeide langzaam in het bedrijf via een maatschap met zijn ouders. “Een mooi en waardevol leerproces.”

 Wezuperbrug geen onbekend terrein

 Wezuperbrug kende voor Olf weinig verrassingen. Hij is er op 3-jarige leeftijd komen wonen. Anders was dat voor Geesje en de beide dochters. “Vanaf de eerste dag na onze verhuizing waren we echter op onze plek, ook al omdat het voor ons gezin uiteraard geen nieuw terrein was. De boerderij werd voorafgaande aan de verhuizing naar eigen inzicht verbouwd en dat gaf direct een “thuis” gevoel.”

Gemengd boerenbedrijf

Olf en Geesje hebben een gemengd melkvee-/akkerbouwbedrijf met ongeveer 80 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Ze verbouwen naast gras en maïs, als voer voor de koeien, ook nog zetmeelaardappelen en graan op 105 hectare grond. ‘In de nabije toekomst willen wij doorgroeien naar 90 melkkoeien, welke ook in de bestaande ligboxenstal gehuisvest kunnen worden.  Grote bouwplannen hebben wij niet. Wel  staat het aanpassen en moderniseren van de jongveestalling en de machineberging op het programma. Waarbij ook voor het renoveren van de asbestdaken van de oude stallen en eventueel aanbrengen van zonnepanelen zal worden meegenomen.’

Uitweg stikstofcrisis is hobbelig pad

De boeren moeten volgens Olf en Geesje de ruimte krijgen om opnieuw te investeren en te innoveren. “De uitweg uit de stikstofcrisis is in ieder geval een hobbelig pad. In de landbouw en veeteelt is sprake  van een stapeling van wetten en regels. Als sector beseffen we dat er een probleem is, maar het is niet goed om eenzijdig de rekening bij de boeren neer te leggen.”

Geen extra verkeersdrempels voor landbouwverkeer

Olf Meijerink roept verder op om de boeren te betrekken bij de herinrichting van wegen en vraagt aandacht om geen extra verkeersdrempels aan te leggen. Met de aanpassing van het dorpscentrum en de realisatie van een nieuwe brug in zijn dorp, hoopt Meijerink dat er bij de inrichtingsplannen voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouwers. “Drempels zijn bedoeld voor het snelle verkeer, terwijl vooral het landbouwverkeer er last van heeft. Het zou zeker voor die routes die frequent door agrarisch verkeer worden gebruikt wenselijk zijn dat herinrichting ook door de bril van een tractorchauffeur wordt beoordeeld.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.