Stikstof NOS

ruime raadsmeerderheid keert zich in felle bewoordingen tegen stikstofplannen

De gemeenteraad van Coevorden heeft zich in ruime meerderheid uitgesproken tégen de stikstofreductieplannen van het kabinet. De raad wil een nieuwe stikstofaanpak, waarbij álle sectoren betrokken zijn.

De motie van CDA, BBC2014, VVD en PPC, gesteund door PvdA, kon dinsdagavond op voorhand al rekenen op een raadsmeerderheid.

Met de nieuwe stikstofaanpak van de regering staat het landelijk gebied een ongekende transformatie te wachten. Daar waar alle hoop de afgelopen maanden gevestigd was om te kijken of er niet een veel gerichter stikstofbeleid kan worden gemaakt, werd de agrarische sector vrijdag 10 juni overvallen door ingrijpende landelijke stikstofplannen.

De raadsleden Eddy Heeling en Bert Albring hielden tijdens de raadsvergadering een indrukwekkend betoog. De vertwijfeling bij Heeling en Albring, die beide een boerenbedrijf runnen, was groot. Vertwijfeling en onbegrip over het lot dat boeren én Nederland boven het hoofd hangt. Van een ‘kille sanering’ van agrarische regio’s, zoals Zuidoost-Drenthe – kan en mag volgens een meerderheid van de raad geen sprake zijn om de stikstofdoelen te halen.

In de op 10 juni door de overheid gepresenteerde landelijke stikstofplannen – de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) – staat een verdere aanscherping van de stikstofregels ingekleurd. Dermate ingrijpend dat  dat er op sommige plekken nauwelijks nog landbouw kan worden bedreven.

In de motie dragen de partijen het college op om in overleg te gaan met andere overheden om de (on)haalbaarheid van de gestelde doelen aan te kaarten en ook de gevolgen van de plannen voor de gemeente Coevorden en haar inwoners te bespreken.

De motie roept verder op om bij de minister voor Natuur en Stikstof, de minister voor Landbouw en provincie Drenthe eerst in te zetten op innovatie, een gebiedsgerichte en integrale aanpak en een herziening van de natuurbeschermingswet, waarbij wordt aangesloten op Europese standaarden op het gebied van methode van meten en regelgeving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.