BBC2014 wil ambitie in fietsnota “Ruimte voor de Fietser” snel verwezenlijken

Met de presentatie van de fietsnota “Ruimte voor de Fietser” heeft de gemeente een belangrijke aanzet gegeven om die ambitie te verwezenlijken. Meer mensen op de fiets, veilig fietsen, een compleet fietsnetwerk en een aantrekkelijk recreatief product. Er is wat de fractie van BBC2014 betreft een solide koppeling gelegd met het mobiliteitsplan en de beleidsagenda Vrijetijdseconomie van de gemeente. De nota is dan ook een leidraad voor de uitwerking van concrete maatregelen die een fikse kwaliteitsimpuls aan het fietspadennet moet leveren.

De provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken om fietsprovincie nummer 1 te zijn. De fractie van BBC2014 gaat voor niets minder en spreekt daarom de ambitie uit dat Coevorden in onze provincie fietsgemeente nummer 1 moet zijn.

Volgens de “Strategische agenda” stond de presentatie van fietsnota in 2019 reeds op het programma. “Helaas werd deze ambitie niet gehaald, maar we dringen nu toch echt aan op snelheid en hopen dat de wind ons bij de uitvoering in ieder geval gunstig gezind is.” Deze duidelijke oproep deed Henk Mulder tijdens de afgelopen raadsvergadering.

Haast is volgens hem geboden. “BBC2014 vindt een stevige fietsnota van groot belang en dan kijken we vooral naar veiligheid, duurzaamheid en het toerisme. Met de uitvoering van deze nota worden de verbindingen en de kwaliteit van het fietsnetwerk in de gemeente sterk verbeterd.”

Volgens Henk Mulder is het een fietsnota met veel ambities, waarin het college veel gaat onderzoeken. “Een kritische noot is op zijn plaats: onderzoeken is prima, maar we zijn niet in de gelegenheid om risicoloos projecten naar achteren te schuiven. Dat is wel het laatste wat er moet gebeuren! Dit alles in het kader van de veiligheid van scholieren, inwoners en toeristen. Wij roepen het college dan ook op om alle onderzoeken die in 2020 in de fietsnota zijn genoemd, nog vóór de Kadernota 2021 te onderzoeken en aan de raad te presenteren; inclusief een prioriteitenlijst.”

Het voorstel om een aantal bestaande knooppunten te benoemen als Sterknooppunt noemt Mulder  een goed punt. “Sterknooppunten – zoals bij Wielens in Noord-Sleen – zijn locaties waarbij een aantal voorzieningen in de buurt zijn.”

Over snelfietsroute en fietsstraten is BBC2014 vooralsnog terughoudend. ‘Ze klinken populair vanwege de voorbeelden in grotere steden, maar hebben wat ons betreft geen prioriteit. De gemeente Emmen zit niet ruim bij kas, dus het onderzoek naar de snelfietsroute mag wat onze fractie betreft naar een volgende bestuursperiode overgeheveld worden. Ook de fietsstraten zijn voor nu nog een brug te ver. Dat geldt ook voor het onderzoeken van plastic fietspaden. We kunnen eenvoudig meeliften met pilots in andere gemeenten die daar nu al in gang zijn gezet. Dat wiel moeten wij dus niet opnieuw uitvinden”, liet Mulder optekenen.

De fractie van BBC2014 is van mening dat de prioriteit juist en vooral moet liggen bij schoolroutes, onderhoud en veiligheid (inclusief verbreding), het completeren van recreatieve fietsroutes die aansluiten bij de fietsknooppunten of nodig zijn voor fietsontsluiting van vakantieparken. Wat ons betreft zo snel mogelijk opschalen en daarbij moet ook de verlichting aandacht krijgen.

Note: De fietsnota staat in zijn geheel op www.raad.coevorden.nl

Foto: Fietsen Ohne Grenzen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.