Digitale raadsvergadering met drie moties

De gemeenteraad van Coevorden vergaderde dinsdagavond voor het eerst in haar bestaan geheel digitaal. Dankzij de nieuwe spoedwet mogen raadsleden thuis besluiten nemen en hoeven ze niet bij elkaar te komen. Er werd onder meer gestemd over een een drietal moties.

5G-netwerk

De raadsfractie van BBC2014 maakt zich zorgen over het 5G-netwerk en diende daarom dinsdagavond samen met PvdA, CDA en PAC een motie in. De vier partijen, samen goed voor 19 van de 25 zetels in de raad, maken zich met name druk over twee dingen: de plaats waar de masten komen en de gevolgen voor de gezondheid. Om het 5G-netwerk door te voeren moet de zogenoemde Telecomwet worden aangepast. Door die aanpassing lijkt de gemeente straks geen zeggenschap te hebben over waar de 5G-masten, zogenoemde small cells, geplaatst gaan worden.

Allereerst zijn er dus zorgen over de openbare ruimte in de gemeente. “Die kan aangetast worden door de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes”, zegt Henk Mulder van BBC2014. Hij  vindt het onwenselijk dat de gemeente buitenspel wordt gezet, waar het beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte betreft. Daarnaast is Mulder van oordeel dat de effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid nog onvoldoende duidelijk zijn en dat rapporten hierover elkaar tegenspreken. Daar is wethouder Jeroen Huizing (CDA) het niet mee eens. “De rapporten spreken elkaar niet tegen. Verschillen de deskundigen geven aan dat er niet aangetoond wordt dat er gevaar voor de gezondheid ontstaat. Het stralingsniveau blijft ruim onder de norm.”

Kleine masten

Huizing is het ermee eens dat de gemeente moet kunnen bepalen waar de 5G-antennes moeten komen. “Het is niet zo dat er voor 5G vergelijkbare grote masten als voor 2G, 3G en 4G nodig zijn. De kleine 5G-antennes worden aan onder meer gebouwen en lantaarnpalen geplaatst.” De wethouder kan zich al met al vinden in de motie en vindt daarnaast ook dat er qua communicatie te veel onduidelijk is. “Als gemeente weten we niet goed waar we aan toe zijn. Hebben we echt niks te vertellen of ligt het iets genuanceerder? Dat geldt ook voor de communicatierichting inwoners.” Huizing liet weten dat de gemeente Coevorden een brief gaat sturen aan het Rijk, in samenwerking met de VNG. In de brief zal ook de vraag worden gesteld welke financiële gevolgen het 5G-netwerk voor de gemeente heeft.

De overige partijen ondertekenden de motie niet, maar ondersteunen ‘m wel. Alleen de VVD in Coevorden staat niet achter de motie.

Auto’s in Friesestraat?

Of de auto deels terugkeert in Coevorder winkelstraten wordt volgende maand duidelijk. Een motie van PAC en D66 om de plannen voor de Friesestraat stop te zetten werd dinsdagavond aangehouden. Volgens wethouder Steven Stegen (BBC2014) buigen burgemeester en wethouders zich komende week over de kwestie. ,,Het zal best een lastige afweging worden, maar de gemeenteraad kan er in mei hoe dan ook over oordelen. Mijn voorganger wethouder Jan Zwiers heeft hierover harde toezeggingen gedaan.’’ Over zeggenschap van de raadsfracties was wat onduidelijkheid, een van de redenen om de motie in te dienen.

Heet hangijzer

De gedeeltelijke terugkeer van de auto in delen van Coevorder winkelstraten, die nu nog het domein zijn van fietsers en voetgangers, is al jaren een heet hangijzer in de aanpak van het stadshart. Coevorden wil vanwege de leegstand het winkelgebied compacter maken, door zakenmeer te concentreren rond de Markt.Aan uiteindes van winkelstraten zou er weer plaats moeten zijn voor de auto. Ondernemers die baat hebben bij parkeren voor de deur zouden daarvan profijt moeten hebben, zoals afhaalrestaurants. Juist omdat de meningen zo verdeeld zijn werd dit onderdeel eerder uit het overkoepelende plan voor het stadshart gehaald, waarover de gemeenteraad positief heeft besloten. PAC-raadslid Jerry Stoker haalde aan dat er veel kritiek is op het weer toestaan van de auto aan de kop van de Friesestraat, van zowel omwonenden als ondernemers.

Kinderen uit vluchtelingenkampen naar Coevorden

BBC2014 steunde een motie van de PvdA om een klemmend beroep te doen op de regering om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen. Deze motie van de PvdA kreeg een brede ondersteuning. Alleen de VVD keerde zich tegen de motie. Coevorden is een van de 37 gemeenten die bereid zijn om kinderen zonder familie op te vangen. Burgemeester Bert Bouwmeester stelde de kwestie woensdag ook onder de aandacht tijdens het overleg met de Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning.

Bron: RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.