Coevorden neemt afscheid van bevlogen raadslid Derk ten Berge

Derk ten Berge heeft dinsdagavond 17 december afscheid genomen van de gemeenteraad van Coevorden.

De 62-jarige inwoner van Zweeloo verhuisde eerder deze maand naar Emmen, waardoor hij niet langer deel uit kan maken van de gemeenteraad in Coevorden. Jan Tempels (52) uit Dalerveen, voorzitter van BBC2014, heeft het stokje overgenomen.

Derk stond in 2013 samen met zijn dorpsgenoot Jan Piet Heederik aan de wieg van de oprichting van BBC2014. Hij heeft ruim zes jaar mogen ‘meepraten’ in de gemeenteraad van Coevorden. “De tijd is voorbij gevlogen en het was een geweldige ervaring,” blikt hij terug op de boeiende raadsperiode.

Derk is een politicus tussen de inwoners. In het hart van de samenleving, tussen de mensen. Het is zeker niet zijn stijl om de knuppel in het hoenderhok te gooien – daar is hij helemaal de persoon niet voor –  maar als het moet dan moet het….We gaan terug naar het najaar van 2013. Samen met dorpsgenoot Jan Piet Heederik zette Derk een nieuwe politieke partij in de steigers. De Coevorder politieke arena was in rep en roer……. , maar Derk en Jan Piet waren vastberaden…het buitengebied moest veel meer haar tanden laten zien.

Dat Derk van zich liet horen en zich wilde mengen in de toekomstvisie van onze gemeente, was bepaald niet zonder reden: als we onze voorzieningen in de dorpskernen en leefbaarheid van de dorpen voor de toekomst wilden behouden dan moest er volgens Derk en Jan Piet echt iets gebeuren. Beide hebben hun verantwoordelijkheid genomen door een nieuwe politieke beweging op te richten. Geen protestpartij, maar een partij met een duidelijke visie en een sterke en collegiale fractie, waarin iedereen elkaar respecteerde. In de stijl van Derk, recht door zee en doen wat je zegt.

Derk voelde zich in de politieke arena al snel als een vis in het water. Hij kwam in 2014 blanco binnen in de Coevorder politiek, maar sloeg zich er met zijn kenmerkende enthousiasme en ijver prima fier doorheen, ook mede dankzij de steun vanuit de ambtelijke organisatie en zowel coalitie- als oppositiepartijen. Ook dat mag zeker gezegd worden!

Hij kreeg het politieke spel al vrij snel in de vingers en wist de weg in het gemeentehuis goed te vinden. Zelfbewust en met een helder doel voor ogen begon hij aan het karwei. Of het nu op stads-, wijk- of dorpsniveau was – groot of kleinschalig, als lokale volksvertegenwoordiger wilde hij een bijdrage leveren aan de Coevorder gemeenschap. Met glinsterende ogen en een trotse blik zag Derk dat BBC2014 zich in rap tempo doorontwikkelde.

Eén van de belangrijkste doelstellingen die hij samen met de initiatiefnemers bij de oprichting voor ogen had, is gerealiseerd : ‘Er is weer evenwicht tussen stad en het buitengebied.’ De vitaliteit van de dorpen, dat is altijd zijn motto geweest. Daar heeft Derk in de raadsperiode het maximale uitgehaald: alle dorpen moesten de bestaande voorzieningen zoveel als mogelijk behouden en waar dat kon worden uitgebreid. Voor Derk een speerpunt: want je vormt met z’n allen het dorpsleven. Ook zorgen voor een ander en dat niemand meer is dan een ander.

Derk is ook vooral een teamspeler; hij wil graag in een collegiale sfeer opereren. Natuurlijk is er ook in deze raad oppositie, maar Derk heeft altijd gepoogd te verbinden en heeft daar geen onderscheid in willen maken. Enkel met als doel, er voor onze inwoners zijn.

En dan is er nog die positieve instelling, die hij ook  probeert op anderen over te dragen. Meestal in de late uurtjes het glas half leeg, maar tijdens zijn rol als raadslid veelal half vol. Hij staat altijd open voor een lolletje en schiet ook nog wel eens flink in de lach, niet onopgemerkt en zo hoort het ook te zijn!

Bruisend Coevorden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!’ ,,En we willen nu echt doorpakken”, zei Derk na de eclatante verkiezingsoverwinning in 2018. Maar blijven doet hijhelaas niet. Hij heeft gekozen voor een nieuwe woonomgeving in Emmen en dat is voorsorteren op de toekomst.

Derk, bedankt voor de fijne samenwerking. Daarnaast bedankt voor je grote inzet voor de Coevorder gemeenschap. We gaan je kennis en expertise, op een breed terrein, zeker missen. Maar vanaf jouw penthouse in Emmen, samen met je steun en toeverlaat en lieve vrouw Klazien, zal je toezicht blijven houden. Gezien je grote betrokkenheid gaan we er vanuit dat we ook de komende jaren nog een beroep op je mogen doen. We wensen je heel veel geluk toe in een goede gezondheid, samen met Klazien, kinderen en kleinkinderen.

Erik Holties, vice-fractievoorzitter BBC2014

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.