Dorpsvisie Wachtum

Thijs Mulder (42) kijkt met een goed gevoel naar de toekomst van Wachtum

Voorzitter Thijs Mulder (42) van Dorpsbelangen Wachtum draagt binnenkort de voorzittershamer over, maar hij blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in zijn geboortedorp. “Ik heb een groot hart voor Wachtum, maar ik moet qua bestuurstaken keuzes maken. Ik ben slechts twee jaar voorzitter geweest. Dat is simpelweg tekort om een stempel te kunnen drukken, maar het is heel lastig om het bestuurswerk met mijn andere activiteiten te combineren”, zegt Thijs, die in diverse rollen ook uitermate actief is voor vv Dalen.

Hechte dorpsgemeenschap

Met Thijs maken we een wandeling door het bijna 400 koppen tellende Wachtum. Nog steeds slaagt de hechte dorpsgemeenschap er volgens hem in om de vergrijzing de kop in te drukken. “Enkele jaren geleden behoorden 18 procent van de inwoners tot de 65-plussers, nu is dat tot onder de 15 procent gedaald. Een mooi signaal richting school en dorpshuis. Deze maatschappelijke voorzieningen bepalen de identiteit van ons kleine dorp. Daarom wil iedereen samenwerken om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de leefbaarheid”, zegt Mulder.

Ideaalbeeld

Ook in Wachtum is het een open deur…er is grote behoefte aan woningbouw in het dorp. De in 2018 vastgestelde dorpsvisie is een helder perspectief geschetst tot 2025. “In dat jaar zal een aantal leegstaande boerderijen verbouwd zijn tot meer appartementen onder één dak. Een deel wordt verhuurd als starterswoningen. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen in Wachtum kunnen blijven wonen, terwijl het een uitnodiging is voor anderen om naar Wachtum te verhuizen. Een aantrekkelijk dorp voor de recreatieve fietser en wandelaar, picknicktafels nodigen uit om te genieten van het uitzicht en bloemenperken en kleurige bermen versterken het vriendelijke beeld.”

Wensen

Een grote wens is een fietsvriendelijke en goed verlichte verbinding tussen Wachtum en Dalen en snelheidsbeperkende maatregelen bij de ingang van het dorp. Dorpsbelangen bepleit verder de aanleg van een fietspad tussen de Noordenveldseweg en Holsloot als ontbrekende schakel in het netwerk van fietspaden.

2025 als stip aan de horizon

2025 is een stip aan de horizon. Thijs Mulder durft de voorspelling wel aan. “In 2025 is Wachtum nog steeds een dorp met een actief verenigingsleven. Prettig en veilig om te wonen. Zorg en welzijn zijn gewaarborgd door georganiseerde zorg voor elkaar. Jonge gezinnen dragen bij tot de instandhouding van de basisschool en het dorpshuis.”

Het dorpshuis is nog steeds het sociale en culturele middelpunt van het dorp. “Diverse verenigingen vinden hier onderdak. Er worden regelmatig terugkerende activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Op het sportveld, dat nog steeds door de eigen inwoners wordt onderhouden, wordt gevoetbald door het voetbalteam uit Wachtum. Ook de voetbaljeugd van vv Dalen maakt gebruik van het sportveld. “

Thijs Mulder benadrukt daarom nog eens het belang van de aanleg van een goed verlichte fietsverbinding tussen Wachtum en Dalen. “Naast de sociale activiteiten zorgt het ‘noaberschap’ ervoor dat de ouderen niet vereenzamen. De Wachtummers hebben oog voor elkaar en helpen waar het kan!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.