Geesbrug foto bij verhaal woningbouw (002)

Alarmbellen woningnood rinkelen…

Alarmbellen over woningnood rinkelen: “Geesbrug raakt jongeren die hier willen blijven kwijt”
Zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat is het gevoel van jongeren in Geesbrug die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning.

De alarmbellen over de woningnood en het gebrek aan sociale huur- en goedkope koopwoningen zijn in Geesbrug hoorbaar. Een enquête leverde het bewijs van iets wat de dorpsinwoners al veel langer wisten: er is een grote behoefte aan nieuwbouwwoningen .

Snel en adequaat handelen
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) heeft afgelopen week tijdens de commissievergadering aangedrongen op snel en adequaat handelen van gemeente en provincie. “Coevorden moet heel snel actie ondernemen om aan de grote woningbehoefte in de dorpen te voldoen. De bouwkavels liggen in Geesbrug en Dalerpeel voor het oprapen, maar ook elders in de gemeente moet een plan van aanpak komen. Er wordt al vele jaren te weinig gebouwd in onze dorpen”, zo stelde BBC2014-raadslid Ton Soppe.

Onzekerheid mag geen jaren meer duren
Hij is van mening dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid moet komen. “De gemeente moet met alle belangstellenden om de tafel. De onzekerheid mag niet nog eens jaren duren.” Op 8 maart a.s. staat er een eerste overlegronde op de agenda en zal ook de uitkomst van de  enquête worden besproken. Naast Plaatselijk Belang Geesbrug, provincie en gemeente zal dan ook een delegatie van potentiële woningkopers aanschuiven. In het voorjaar wil de gemeente een informatie- en contactavond organiseren.

Grote zorgen om de oververhitte woningmarkt
Carmen Post (25), Lizzy Oelen (24), Ditmar Zwiggelaar (34), Alexandra Badings (31) en Rosenna Beekelaar (21) maken zich grote zorgen om de oververhitte woningmarkt. “Geesbrug raakt jongeren die hier willen blijven kwijt. Dat heeft op termijn grote gevolgen voor de leefbaarheid. We hebben nu nog twee scholen, maar hoe ziet de toekomst eruit?” Voor het vijftal – ze staan symbool voor alle andere woningzoekers in het dorp – voelt het alsof de tijd heeft stilgestaan en niemand de alarmbellen over woningnood heeft gehoord. “Er wordt al veel jaren te weinig gebouwd in de kleine kernen.”

Het dorp ’tijdelijk’ de rug toegekeerd
Ditmar en zijn vriendin Alexandra hebben Geesbrug bij gebrek aan een betaalbare woning inmiddels ‘tijdelijk’ en met pijn in het hart de rug toegekeerd. Het stel woont voorlopig in Hoogeveen. Ook Rosenna Beekelaar, werkzaam in de gehandicaptenzorg, moest noodgedwongen haar heil elders zoeken: de geboren en getogen Geesbrugse woont met haar vriend in De Krim. “Mijn droomwens is een Tiny House in Geesbrug, maar ook met een goedkope starterswoning zou ik al heel blij zijn.”

Tussen droom en daad zitten vaak vele jaren… Jongeren trekken weg uit Geesbrug
Carmen Post woont nog bij haar ouders. Ze is werkzaam als jurist voor de gemeente Midden-Drenthe en zoekt al langere tijd iets voor zichzelf. “Het wordt wel eens tijd,” lacht Carmen. Tegelijk weet ze dat tussen droom en daad soms nog vele jaren liggen. “Jongeren trekken weg uit Geesbrug. Dat is wel het laatste dat mag gebeuren, want dat is voor de leefbaarheid van het dorp funest.”

Gaat toekomstdroom ‘wonen in eigen dorp’ in rook op?
Voor Lizzy Oelen geldt dezelfde vurige wens. Samen met haar moeder runt ze in Geesbrug RoZorg, een kleinschalige zorgorganisatie die zowel thuiszorg als dagbesteding biedt. Lizzy wil in Geesbrug blijven wonen, maar het tekort aan betaalbare woningen vormt een groot obstakel voor deze toekomstdroom.”

Geen tijd meer te verliezen
Met de geactualiseerde woonvisie in de hand wil BBC2014 dat er nu snel spijkers met koppen worden geslagen. De partij wil dat de gemeente en het impulsteam van de provincie met woningzoekenden in de dorpskernen om de tafel gaat. “Er is geen tijd meer te verliezen. Er is veel belangstelling voor een eigen woning in het geboortedorp en er zijn ook wel degelijk mogelijkheden. Laten we die benutten. Er ligt nu een Woonvisie 2.0 op tafel. Dat moet gevolgd worden door vergunningverlening en het bouwrijp maken van bestemmingsplannen”, aldus Ton Soppe.

Zorgen om ondercapaciteit bij gemeente
Verder maakt hij zich – samen met woningzoekenden en bouwondernemers – zorgen over de ondercapaciteit bij de gemeente. “Dat betekent dat de vergunningsverlening stokt en bouwplannen verdere vertraging oplopen. “Daarom pleit BBC2014 voor een brede alliantie, waarbij ook de BOKD en het Impulsteam van de provincie Drenthe gaat aansluiten.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.