BBC2014 dringt aan op intensivering nauwere samenwerking…

BBC2014 dringt aan op intensivering nauwere samenwerking ambtelijke organisaties Emmen en Borger-OdoornDe urgentie voor de gemeente Coevorden om oplossingen te vinden voor de arbeidsmarktkrapte, was de rode draad van de Kaderbrief 2025. Daarin geeft de gemeenteraad concrete kaders mee aan het college voor de begroting voor volgend jaar.

Kijkend naar de alarmerende cijfers over 2023 – met ruim 8 miljoen euro voor externe inhuur (40% van de loonsom) is de balans tussen interne medewerkers en externe inhuur volstrekt zoekgeraakt. Volgens fractievoorzitter Henk Mulder van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) zal de gemeente Coevorden de samenwerking met onder meer Emmen en Borger-Odoorn dan ook moeten intensiveren.

Voorzieningenniveau op pijl houden…

De vooruitzichten zijn allesbehalve gunstig, want volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) komt er de komende jaren zelfs niet of nauwelijks personeel meer bij. Dat is wat de gemeenten te wachten staat als ze niets doen.BBC2014 wil het voorzieningenniveau voor de inwoners en bedrijven overeind houden en daarom zal er volgens Mulder een veel gezondere balans moeten komen tussen externe inhuur en interne medewerkers.

Dit is overigens een landelijk probleem. De fractievoorzitter refereerde onder meer aan gemeenten in West-Brabant, die al een gezamenlijk mobiliteitscentrum hebben opgezet, waarmee de gemeenten externe inhuur regionaal regelen en onderling personeel uitwisselen.

Samenwerkingsvormen

In Friesland is ook een soortgelijke samenwerking actief van de gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, het waterschap (Wetterskip Fryslân) en de provincie. Door zo personeel te delen, kunnen de deelnemende overheden niet alleen de krapte te lijf, ze bieden hun medewerkers ook nog eens een meer veelzijdig – en dus interessanter – takenpakket.

Ook de Zuidoost-Drentse gemeenten zullen – wellicht samen met de provincie – naar dergelijke vormen van samenwerking moeten zoeken waarbij eigen personeel zonder juridische belemmeringen kan worden uitgewisseld.

Samenwerken, samenwerken en samen werken

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma komt deze week voor overleg naar Coevorden, wellicht kan ook zij op dit dossier met haar expertise de gemeente de helpende hand bieden.
Maar wat BBC2014 betreft is er slechts een oplossing: samenwerken, samenwerken en samen werken.  Dat is ook de boodschap van Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.