Kandidaat-raadslid Hans Wering bij het MFA in Dalerpeel geflankeerd door de BBC2014-raadsleden Thieno Nijenbanning en Ton Soppe.

Hans Wering: “Multifunctioneel centrum is spil van het dorpsleven in Dalerpeel”

Een autonoom dorp dat zichzelf bedruipt. Anno 2022 is het thema actueler dan ooit….hoe waarborgen we de leefbaarheid in de dorpen, de toekomst van de dorpsscholen, dorpshuis en verenigingsleven in onze gemeente.

Factor van betekenis

In zijn rol als secretaris van Plaatselijk Belang Dalerpeel en kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) spant Hans Wering zich in om de toekomst van het dorp veilig te stellen. Het behoud van de school – en daaraan gerelateerd het multifunctioneel centrum Het Spectrum – is voor die toekomst een factor van  betekenis. “Er verdwijnt iets uit het dorp dat erbij hoort. Zonder school of andere maatschappelijke voorzieningen is er geen of onvoldoende aanwas van jonge gezinnen, dus vergrijzing, waardoor nog meer voorzieningen verdwijnen. Dat is het spookbeeld.”

Kritieke ondergrens

Voor dorpsscholen die op termijn tegen de kritieke ondergrens aanschuren, lijkt er geen betere remedie dan een flink nieuwbouwproject met starterswoningen. Een thema dat bij Hans Wering en  Plaatselijk Belang (PB) Dalerpeel dan ook hoog op de prioriteitenlijst staat. De aanwezigheid van een school is vaak een belangrijk element in de keuze waar jonge gezinnen zich vestigen.” De c.b.s. Willem Alexanderschool in Dalerpeel telt nu nog ongeveer zestig leerlingen, dat waren er een paar jaar geleden nog negentig.

Vijftig jaar geleden

Samen met de BBC2014-raadsleden Ton Soppe en Thieno Nijenbanning lopen we met Hans door de Oranjestraat in Dalerpeel. Hans groeide op in Slagharen en graaft in zijn eigen schoolherinneringen. Ruim vijftig jaar geleden was hij één van de leerlingen van de St Josephschool in het Overijsselse Slagharen, vergelijkbaar met die van de c.b.s. Willem Alexanderschool. Hans koestert de jeugdherinneringen en roemt het kleinschalige, laagdrempelige en informele karakter van zo’n dorpsschool.

Verbinding in het dorp

De betrokken inwoner van Dalerpeel kent het belang van een school in het dorp. “Als het onderwijs verdwijnt, dan verdwijnt er een stuk verbinding in de het dorp. Ouders en leerkrachten spreken elkaar dagelijks bij het ophalen en wegbrengen van leerlingen. Dat zijn steeds leuke contacten. Als je kinderen op school hebt, leer je het dorp en de bewoners goed kennen. Je spreekt elkaar als je op het schoolplein staat te wachten en hoort de laatste nieuwtjes. Dat sociale element moeten we behouden. Daarnaast doet de school volop mee met activiteiten die in het dorp worden georganiseerd.”

Hans Wering is er klip en klaar over: “Bij alle inwoners overheerst het gevoel dat de school koste wat het kost behouden moet blijven. In Dalerpeel zal er altijd een oplossing gevonden worden en zal men er samen de schouders onder zetten.”

Nieuwe bestemmingsplannen ontwikkelen

Wat nieuwbouw van woningen betreft hoopt Hans Wering dat er de op zeer korte termijn een flinke inhaalslag kan worden gemaakt. “Er zijn hier voldoende kansen om nieuwe bestemmingsplannen te ontwikkelen. De gemeente zal tegemoet moeten komen aan de woningbehoefte. Vooral ook vanwege het feit dat de torenhoge huizenprijzen het voor starters op de woningmarkt zeer ingewikkeld maakt.”

Bij de foto: Kandidaat-raadslid Hans Wering bij het MFA in Dalerpeel geflankeerd door de BBC2014-raadsleden Thieno Nijenbanning en Ton Soppe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.