MFC Schoonoord

BBC2014 feliciteert bevolking schoonoord…

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) feliciteert bevolking Schoonoord en complimenteert kartrekkers van eerste uur: het dorp krijgt na jaren van voorbereiding een multifunctioneel centrum (MFC)

Voor ruim 21 miljoen euro krijgt Schoonoord één gebouw met niet alleen beide basisscholen en de kinderopvang, maar ook een gloednieuwe sporthal. Ook het dorpshuis, nu nog in het hart van Schoonoord, verhuist naar het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) aan de rand van het dorp. Een meerderheid van de Coevorder gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met de realisatie van het miljoenenproject.

Uiterst content

BBC2014-raadslid Thieno Nijenbanning is uiterst content dat het project nu van de grond komt, waar jaren van voorbereiding aan vooraf is gegaan. “Voor de leefbaarheid in de dorpen zijn goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen van groot belang.  Dit MFC in Schoonoord kan een spilfunctie vervullen en derhalve een belangrijke bijdrage leveren aan die leefbaarheid.”

Kostenaspect punt van zorg

Nijenbanning uitte tijdens de raadsvergadering wel zijn zorgen over het kostenaspect, want ook in de gemeente Coevorden groeien de bomen niet (meer) tot in de hemel. “Het is dan ook goed om naar initiatieven te kijken die op een slimme manier meerdere functies in het MFC combineren en op deze manier de investeringslast kunnen drukken.”  

Samenvoegen

De woordvoerder van BBC2014 pleitte voor het samenvoegen van de ontmoetingsruimte van de binnen- en buitensport en het dorpshuis tot één ruimte. “Dit alleen al  zorgt voor een behoorlijke besparing. De overlap en gebruik van deze ruimten kunnen op eenvoudige wijze worden samengevoegd in één en dezelfde ruimte Op deze manier wordt zoveel mogelijk synergie gecreëerd met de twee scholen, het dorpshuis en de binnen- en buitensporten.”

Een amendement van deze strekking, ingediend door BBC2014, werd door een meerderheid van de raad gesteund.

Nieuwbouw

Op 21 maart legde de raad al reeds 5,2 miljoen op tafel voor de nieuwbouw van de twee scholen in Schoonoord. Deze week werd tijdens de raadsvergadering nog eens € 15,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het slopen van de bestaande sporthal, het plaatsen van een nieuwe sporthal, nieuwe kleedruimten voor de buitensport, nieuwe kantine voor zowel de binnen- als de buitensport, een nieuw dorpshuis, nieuwe parkeerplaatsen, het verplaatsen van korfbal en tennis van de andere zijde van de straat en tot slot het verplaatsen van de jeu de boulesbaan.

Geworsteld met voorstel

Thieno Nijenbanning erkende dat zijn fractie heeft geworsteld met het voorstel. “Enerzijds gunnen we Schoonoord en omgeving zo snel mogelijk een prachtig en functioneel MFC en anderzijds moeten we ondanks alle euforie onze controlerende taak als raad niet vergeten. Dat betekent dat we waakzaam moeten blijven, want er ligt op andere terreinen ook nog een aanzienlijke opgave te wachten. Los van deze forse investeringslast van ruim 21 miljoen euro moeten we de toekomstbestendigheid van andere sport- en maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente ook waarborgen. We hebben overtuigend ‘ja’’ gezegd tegen een MFC in Schoonoord, maar wel in de wetenschap dat we de komende jaren hetzelfde kunnen doen in de andere dorpskernen en stadswijken.”

Bij de foto: Voor een volle zaal werden ruim een jaar geleden vier scenario’s gepresenteerd. Inmiddels is het besluit gevallen: Schoonoord krijgt een multi functioneel centrum (MFC). Bron foto RTV Drenthe / Dylan de Lange

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.