Bron RTV Drenthe

Invoering diftar zorgt voor meer afvalscheiding, maar…

Invoering Diftar zorgt voor meer afvalscheiding, maar consistent beleid is nodig om te zorgen voor minimale afkeur van PMD en GFT; ook strengere controle op milieustraten Zweeloo en Coevorden.

Voor BBC2014 was de invoering van Diftar (gedifferentieerd tarief) geen doel op zich, maar de partij is na weloverwogen beraad deze maand toch overstag gegaan. “Het was eigenlijk een onvermijdelijk besluit. Op de milieustraten behalen we een prima scheidingspercentage, maar in de restafval container thuis nog niet. Daar zit nog teveel afval in die niet in de restafvalcontainer hoort. Dus daar is nog winst te behalen zodat we straks niet geconfronteerd worden met fors stijgende afvalheffingen”, zegt Ton Soppe van BBC2014.

Schone taak

De woordvoerder van BBC2014 wijst verder naar de VANG-doelstelling, waarin staat dat heel Nederland in 2050 circulair is. “Onze ambitie was om in 2020 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner te realiseren. Onze gemeente heeft de afvalscheiding op orde, maar de kilo’s restafval per inwoner nog niet. Er ligt nog een schone taak om dat te bereiken.”

Rechtvaardig systeem

BBC2014 deed de afgelopen periode onderzoek naar mogelijkheden om de afvalstroom te dempen. Diftar bleek niet altijd de heilige graal, maar het systeem is wel rechtvaardig. ”Niet voor niets werkt inmiddels bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten met een bepaalde vorm van diftar. We hebben ons oor te luister gelegd bij omliggende gemeenten en bij afvalwerkers.  Daar hebben we onze conclusies uit getrokken en gekozen voor de invoering van diftar.”  

De vervuiler betaalt

Dat betekent dat inwoners vanaf 2025 in de gemeente Coevorden betalen voor het aantal keer dat ze huisafval aanbieden. Soppe legt het uit: “Waar voorheen de hoogte van de afvalstoffenheffing vanuit het solidariteitsprincipe voor iedereen gelijk was, is deze vanaf 2025 variabel. Dan bestaat de heffing uit een vast en variabel gedeelte, waarvan je de laatste dus zelf kan beïnvloeden. Goed gedrag wordt beloond en het lijkt een rechtvaardiger systeem, omdat je betaalt voor jouw werkelijke ‘gebruik’”, aldus Ton Soppe.

Risico is verhoging van afkeur PMD en GFT

Een gedifferentieerd tarief is een middel  om kilo’s restafval per inwoner te verminderen, maar dat gedifferentieerd tarief kan volgens de raadsfractie van BBC2014 ook leiden tot een verhoging van afgekeurd PMD en GFT. “We vinden dan ook dat het college tegelijkertijd met de invoering van het gedifferentieerd tarief op 1 januari 2025 een consistent beleid moet voeren om te zorgen voor een minimale afkeur van PMD en GFT.”

Vinger aan de pols

Ton Soppe dringt er bij het college op aan om de gemeenteraad gedurende het jaar 2025 nauwgezet op de hoogte houden van de meest recente cijfers over afkeur PMD en GFT.  Het college deed tijdens de raadsvergadering bij monde van wethouder Jeroen Huizing de toezegging om in het vierde kwartaal van 2025 de gemeenteraad te informeren over het aantal kilo’s restafval per inwoner en het aantal kilo’s afkeur PMD en GFT. Een door BBC2014 ingediende motie van deze strekking werd raadsbreed aangenomen.

Buitenproportioneel hoge aanvoer milieustraten

Soppe vroeg ook aandacht voor de buitenproportioneel hoge aanvoer van GFT en ander afval  op de twee milieustraten in Zweeloo en Coevorden. “Het vermoeden bestaat dat een groot deel van het afval afkomstig is van bedrijven en inwoners van buiten de gemeente Coevorden. Daarom is strengere controle aan de poort nodig om dit zogenaamde illegale afval te weren.”

In een door BBC2014 ingediende motie – die ook raadsbreed werd aangenomen – draagt de partij het college op om in het eerste kwartaal van 2024 een voorstel aan de raad te presenten om te voorkomen dat bedrijven van binnen en buiten de gemeente – en inwoners van buiten de gemeente hun afval storten op de twee milieustraten.

Foto: RTV Drenthe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.