Anja Drijfholt uit Erm

Anja Drijfholt (44): “Leefbaarheid maken we in Erm en Achterste Erm samen”

Het is – op zijn zachtst gezegd – verbazingwekkend wat er allemaal gebeurt vanuit Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm. Helemaal als je bedenkt dat beide dorpen gezamenlijk slechts zo’n vierhonderd inwoners hebben. En achthonderd, als je de recreatiegebieden Ermerzand en Ermerstrand meetelt. Wat er ook moet gebeuren, de dorpsbewoners zetten collectief de schouders eronder. 

Eén van die betrokken dorpsbewoners is Anja Drijfholt (44), kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). Anja is geboren in Coevorden, woonde achtereenvolgens in Schoonoord en Sleen. Sinds 2012 heeft ze samen met haar partner Theo domicilie gekozen in Erm.

Breed draagvlak

BBC2014 is vanaf 2014 de grote initiator achter de gedachte dat initiatieven vooral vanuit de bevolking moeten komen. “In Erm en Achterste Erm hebben we daar serieus werk van gemaakt en dat heeft ons iets moois opgeleverd. Tegelijk maakt het ook duidelijk dat betrokkenheid en een breed draagvlak van groot belang is om de doelstellingen en verwachtingen te realiseren”, zegt Anja Drijfholt.

Barrières geslecht en creatieve oplossingen bedacht

Anja vervolgt: “Leefbaarheid maken we in Erm en Achterste Erm samen! Het besef is er zeker dat niet álles kan worden gerealiseerd. Barrières werden geslecht en creatieve oplossingen bedacht. Samen met een  gemeente die snel weet te handelen en proactief is bij het sterker maken van de initiatieven en de plannen. De gemeente nam in Erm en Achterste Erm de regie niet over, maar toonde in alles haar vertrouwen in de inwoners!”

Eén ding heeft ze in al die jaren wel geleerd: “Kijk vooral naar wat wel kan en steek niet te veel tijd en energie in dingen waarvan je eigenlijk op voorhand al wel weet dat het toch geen kans van slagen heeft. Soms moet er heel veel gebeuren en zijn er veelbelovende plannen. Maar het moet ook allemaal passen binnen de beschikbare ruimte voor wonen, werken recreatie en natuurgebieden. Soms is het een hele puzzel om een ieder daarin tegemoet te komen.”

Doener

Anja Drijfholt is een echte doener, iemand die graag actief mee wil doen en graag een positieve bijdrage wil leveren aan een gemeente waar ze is geboren en getogen. “Dat betekent ook dat je de handen uit de mouwen moet steken. Daarom heb ik welbewust gekozen voor BBC2014 om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de buitendorpen. Hier liggen immers  mijn roots. Ik hecht bovendien ook veel waarde aan lokale gebruiken en tradities.”

Politiek in genen Anja

Dat politiek door de aderen van Anja stroomt is niet geheel verwonderlijk. “Mijn overgrootvader was wethouder in de gemeente Sleen, maar dat is uiteraard al heel lang geleden. Ik heb de gemeentelijke herindeling van 1998 van dichtbij gevolgd. Mijn ouders hadden toen een café in Sleen en uit heimelijk protest tegen de gemeentelijke herindeling werden er bij ons in de grote zaal grote houten ganzen gemaakt. Deze zijn toen als protestborden door de hele gemeente geplaatst. Ik vond dat toen bijzonder spannend….”

Lokale politici

De lokale politiek heeft Anja altijd op gepaste afstand gevolgd, maar in de afgelopen jaren wel een stuk intensiever. “Dan zie en hoor je soms dingen waarvan je denkt: moet dat nu zo…? Dan ga je je nog wat meer inlezen en je komt in gesprek met lokale politici. Zo werd ik steeds enthousiaster en borrelden de ideeën boven. Met als resultaat dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken om mezelf kandidaat te stellen als raadslid voor BBC2014.”

Mens & veiligheid en milieu & leefomgeving

Anja is vooral geïnteresseerd in de thema’s mens & veiligheid en milieu & leefomgeving. “Het waarborgen van een veilige leefomgeving is voor mij een cruciaal thema, maar dat spreekt voor zich als je al ruim twintig jaar bij de politie werkt.”

Verder is ze al jaren verbonden aan de Wildbeheereenheid Mars- en Westerstroom. “Sinds 2020 ben ik ook faunacoördinator binnen deze vereniging. Met een aantal enthousiaste natuurliefhebbers proberen we met kleinschalige initiatieven een groot verschil te maken. Voornamelijk op het terrein van biodiversiteit, natuurbehoud en een gezonde wildstand. We werken nauw samen met verschillende natuurorganisaties, zowel op provinciaal als landelijk niveau”, zegt Anja, die sinds voorjaar 2001 werkzaam is bij de Vreemdelingenpolitie op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Dorpsbelangen: een actieve en breed gedragen club!

Het kandidaat-raadslid voor BBC2014 is heel content dat Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm een actieve en breed gedragen club is. Dorpsbelangen telt zo’n twintig commissies en teams die zich in het dorp inzetten voor allerhande zaken. Van Activiteitencommissie tot Onderhoudsgroep en van Werkgroep EcobERM tot Werkgroep verkeersveiligheid N376 Horstingerend.

Leefbaarheid

In samenspraak en samenwerking met de inwoners is ingezet op het vergroten van de leefbaarheid van de dorpen. In haar rol als politieagent zegt Anja blij te zijn dat het deel van de provinciale weg Veenoord-Erm door Achterste Erm bebouwde kom is geworden. “Het is een goede zaak dat de provincie in nauwe samenwerking met de gemeente Coevorden heeft doorgepakt. Volgens Anja zorgt dit voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid in Achterste Erm. Daar is de bevolking wij heel blij mee.”

Aanpak bermen Wienbargsteeg

Een verdienste die ook niet onvermeld mag blijven, is de aanpak van de modderige bermen aan de Wienbargsteeg in Erm. De bermversteviging leek eerst op de lange baan te worden geschoven, maar toen heeft Dorpsbelangen een Right to Challenge-verzoek ingediend. Dat is een soort recht van burgers om de overheid uit te dagen.  Er werd een werkgroep in het leven geroepen, waarin dorpsbewoners zitting hadden met kennis van zaken in wegenbouw. Dat resulteerde in een professioneel plan van aanpak. Met enkele tientallen vrijwilligers werd in drie weken tijd de bermverharding aangebracht.  En zo zie je maar, in Erm en Achterste Erm zetten we  schouders eronder. Dan kun je heel veel bereiken”, weet Anja Drijfholt uit ruime ervaring.

Bij de foto: Kandidaat-raadslid Anja Drijfholt (44) uit Erm bij het millennium-bankje aan de Oostereind, op een steenworp afstand van haar woonhuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.