Groen onderhoud

BBC2014: openbaar groen tandje hoger

Onderhoud ‘openbaar groen’ in de gemeente mag volgens BBC2014 paar tandjes hoger.
Bij monde van Dirk Meijer heeft de fractie van BBC2014 zorgen geuit over de achterstanden bij het onderhoud van het gemeentelijk groen.

“Vanuit diverse kernen in onze gemeente horen we dat er ten opzichte van 2021 en de jaren daaraan voorafgaand niet of nauwelijks verbetering is opgetreden in het gemeentelijk groenonderhoud.  En dat terwijl er vanaf 2022 structureel 250.000 euro aan het budget is toegevoegd”, bracht Meijer onlangs tijdens de commissievergadering te berde.”

Hij ziet het om zich heen en liet weten dat zijn fractie er ook meermaals op wordt aangesproken: “Het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen, zoals grasvelden, perken en  plantsoenen laat duidelijk te wensen over!”, zo betoogde Meijer.

Tijdens de begrotingsvergadering van 9 november 2021 heeft de gemeenteraad in een breed gedragen motie besloten om structureel 250.000 euro extra beschikbaar te stellen om het groenonderhoud in de bebouwde gemeente op het gewenste B-niveau te krijgen en te houden. “Onze fractie heeft helaas niet de indruk dat ondanks de aanzienlijke verhoging van het budget het plantsoenonderhoud op het gewenste niveau is.”

Dirk Meijer sprak namens zijn partij dan ook het oordeel uit dat er meer waardering voor het huidige openbaar groen moet komen en de gemeente er derhalve meer aandacht aan zal moeten besteden. “Het is een van onze visitekaartjes van onze gemeente, maar het schiet op dit moment simpelweg te kort. Bij de behandeling van de begroting komen we hier ongetwijfeld op terug.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.