Snel groen licht (nieuwe) fietspaden Hengstmeerweg, Gelpenberg en Schapendijk

De gemeente Coevorden gaat de komende periode aan de slag met een aantal fietspaden. Zo komt er een fietspad vanaf het Aelderholt tot aan de bebouwde kom van Aalden (Gelpenberg). En tussen  Sleen en Erm aan de Hengstmeerweg wordt het fietspad verbeterd. Voor het fietstracé tussen Zweeloo – Broekstukkenweg – Schoonoord (Schapendijk) liggen er een zestal varianten op tafel, waarover de raad tijdens de komende commissievergadering op 30 maart a.s. een knoop door wil hakken.  

De gemeente wil ruimte geven voor de fietser. Daarom heeft het gemeentebestuur vorig jaar samen met inwoners, ondernemers en organisaties een wensenlijst gemaakt en in een fietsnota verwerkt. De gemeente gaat nu aan de slag om de eerste fietspaden aan te leggen of te verbeteren. De komende jaren volgen ook de rest van de fietspaden die op wensenlijst staan.

Nieuw fietspad Aelderholt – Gelpenberg

Het is de bedoeling dat vanaf de hoofdingang van de Aelderholt tot aan de bebouwde kom van Aalden een vrijliggend fietspad komt. Het fietspad komt achter de bestaande bomenrij aan de zuidzijde van de Gelpenberg. Hiervoor is het nodig om grond aan te kopen en het bestemmingsplan aan te passen. De gemeente hoopt in 2022 het fietspad aan te leggen. 

Beter fietspad Hengstmeerweg

Ook het fietspad aan de Hengstmeerweg in Sleen wordt aangepakt. Het fietspad is een belangrijke verbinding voor fietsers tussen Sleen en Emmen. Het bestaande fietspad is van matige kwaliteit en de verlichting ontbreekt. Daarom komt hier een fietspad van beton met goede verlichting. De planning is dat het verbeterde fietspad dit jaar klaar is.

Broekstukkenweg – Schapendijk – Schoonoord

Voor het wegvak vanaf de rotonde Wezuperstraat tot de Broekstukkenweg liggen er een aantal varianten op tafel, waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de oost- of westzijde van de rijbaan of in beide richtingen. Een variant waar BBC2014 zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt.

Als het aan het college ligt krijgen de bestaande fietsstroken op de Schapendijk een rode laag. Hierdoor is de afscheiding voor fietsers en auto’s goed zichtbaar. Ook worden er maatregelen genomen die passen bij een 60 km/h weg. Er komen drempels en de borden worden aangepast. De weg moet hiermee veiliger worden voor fietsers. De verwachting is dat dit jaar het werk gedaan kan worden.

Voor de Schapendijk zijn de volgende varianten geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt: 

• Variant 1: Vrijliggend fietspad (beton) in 2 richtingen aan de westzijde v/d rijbaan;

• Variant 2: Vrijliggend fietspad (beton) in 2 richtingen aan de oostzijde v/d rijbaan;

• Variant 3: Vrijliggend fietspad (beton) in 1 richting aan beide zijden van de rijbaan;

• Variant 4: Vrijliggend (fiets)pad in halfverharding aan de west- of oostzijde van de rijbaan;

• Variant 5: Vrijliggend fietspad (beton) in 2 richtingen met concessies aan fietspadbreedte;

• Variant 6: Toepassen rode fietssuggestiestroken op rijbaan.

Bij de foto : De aanleg van een fietspad langs het oostelijk deel van de Schapendijk tot de Broekstukkenweg is één van de zes varianten waarover de gemeenteraad op korte termijn een knoop door moet hakken. (Archieffoto: Alex Klingenberg)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.