Raad op straat

‘De raad de straat op’: raadsfracties in gesprek over herinrichting ’t Grootveld in Dalen en entree vanaf N34

(Bron: Samen Dalen)

Vertegenwoordigers van bijna alle raadsfracties van de gemeente Coevorden waren woensdagavond op werkbezoek in Dalen, bij de werkgroep Verkeer Vervoer en Veiligheid (VVV) van Dorpsbelangen Dalen.

In de kantine van sportpark ’t Grootveld opende raadslid Jan Hooge (BBC2014) de bijeenkomst. Met ‘De raad de straat op’ willen de raadsfracties zich laten zien in de verschillende kernen en dorpen in de gemeente. De raadsfracties willen zich graag op een informele manier laten informeren over  plannen en projecten die de komende tijd op stapel staan.

De werkgroep VVV en het Grootveldoverleg informeerden de raadsleden over de actuele ontwikkelingen en het wensenpakket. En de raad ging dit keer letterlijk de straat op…. het is mooi om alles ter plekke te kunnen bekijken en beoordelen.

Dorpsvisie Dalen

Dalen is een sportief dorp en verkeersveiligheid rond het sportpark is belangrijk. Folkert Sinnema van de werkgroep VVV gaf woensdagavond uitleg over de huidige situatie rond het sportpark en de plannen die er zijn voor verdere ontwikkelingen en noodzakelijke verbeteringen.

Inrichting Sportpark ’t Grootveld

Het gesprek met de raadsfracties vond plaats in de kantine van ’t Grootveld. Dat was niet zonder reden. De werkgroep VVV heeft in overleg met de sportorganisaties een plan voorbereid voor de verbetering van de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het Daler sportpark.

De entree van het sportpark is rommelig en onoverzichtelijk, er is geen parkeerruimte voor bussen. De verkeersstromen (voetgangers, fietsers en auto’s) zijn niet gescheiden, het fietspad is er slecht aan toe en de bestrating is een lappendeken. Daarbij is de toegang tot de padel- en tennisbanen niet aantrekkelijk, waardoor mensen aan de Oude Dalerveensestraat parkeren in plaats van op de parkeerplaats.

Vanuit de sportorganisaties en de werkgroep is een plan opgesteld, dat moet gaan leiden tot een aantrekkelijk sportpark.

Belangrijkste elementen uit het plan zijn:
  • Een herkenbare en uitnodigende entree voor het sportpark ’t Grootveld als breed sportcomplex
  • Op de plaats van het gebouw van de duivensportvereniging een parkeerplaats voor bussen
  • Vernieuwen van het fietspad en het pad langs het voetbalveld laten doorlopen tot aan de sporthal.
  • Naast het fietspad een voetpad, zodat voetgangers veilig naar de hal en de velden kunnen.
  • Vernieuwing van de fietsenstalling
  • Een voetpad langs de kantine naar de tennisbanen
  • Vernieuwing van de bestrating
Jan van der Selm geeft uitleg over gebruikersoverleg ’t Grootveld

De gebruikers van ’t Grootveld zijn trots op het sportpark. Jan van der Selm, voorzitter van het Gebruikersoverleg, ziet ’t Grootveld als een mooi park met veel en gevarieerde sportactiviteiten. Zo’n 10 verenigingen en de basisscholen maken er gebruik van.

De gemeente had tien jaar terug een grote bezuinigingsopdracht. Sport moest kostendekkend worden; een grote uitdaging. Tussen de gebruikers van het Grootveld liep het niet altijd goed.

Via het Grootveldoverleg is de samenwerking nieuw leven in geblazen. Het park is prachtig en je werkt er als verenigingen met elkaar aan. Het Grootveldoverleg wil toe naar een toekomstbestendig sportpark en sporthal, die in het jaar 2060 nog steeds aantrekkelijk zijn voor de volgende generatie.

Er gebeurt op ’t Grootveld van alles. Er is veel meer samenwerking, ook met scholen. Elk jaar zijn er sportclinics voor leerlingen van de scholen in Dalen Wachtum en Dalerveen. Kinderen kunnen alle sporten uitproberen in clinics.

Verder is er een beachveld aangelegd in samenwerking met de Landmacht en er zijn beweegtoestellen gekomen. Een wens die er nog ligt is een speeltuin voor de kinderen.

Padel zorgt voor groei

Padel is een populaire sport die deelnemers trekt van ver buiten Dalen. Ook de plannen voor een omnibaan dragen bij aan een verdere ontwikkeling en verbreding van het sportpark. De omnibaan zou een uitstraling moeten krijgen zoals de VAM-berg of de ‘Muur van Emmen’. Evenementen als de Fiets4daagse trekken publiek vanuit een grote regio. “We proberen meer te zijn dan alleen een park voor Dalen.”

Gemeentelijke investeringen zijn belangrijk, daarom is het ook fijn dat de fracties hier zijn. Samenwerking met de gemeente is goed en belangrijk. Gaat het om zwaardere investeringen, dan is het soms moeilijk. Je moet elkaar goed op de hoogte houden.

Rondgang sportpark

Tijdens de rondgang werden de problemen en de plannen nog eens nader toegelicht. Vanuit het centrale punt bij de kantine is in één oogopslag te zien, welke velden er zijn. De groenploeg heeft door het verwijderen van bosschages ruimte gemaakt en ook gezorgd voor meer zicht op de velden.

Er is nog ruimte voor een speeltuin. Het voetpad naar de tennisbanen zou langs de kantine moeten komen. Voor de omnibaan is plek verder naar achteren in het park. Er worden door de raadsleden vragen gesteld over het aantal parkeerplaatsen: is dit voldoende? Op drukke dagen is er een tekort aan plekken.

Voor de fracties zijn de problemen en wensen duidelijk geworden. Het is goed dat er een breed plan ligt, dat door de raad wordt omarmd. Dat kan dan stap voor stap uitgevoerd worden. Je kunt als eerste de grootste knelpunten aanpakken, zoals de toegang en de veiligheid rondom ‘t Grootveld. Niet alles hoeft in één keer.

Sportpark
Sportpark
Toegang Dalen vanaf de N34

Het tweede punt van de avond is de toegangsweg naar Dalen vanaf de N34. Die is erg onaantrekkelijk. Veel asfalt, een brede kale berm, er wordt hard gereden. Je hebt ook niet het gevoel dat je een dorp binnenkomt. Er zijn brede middenbermen met profielen. Het geheel heeft een gedateerde uitstraling. Mensen klagen over de gemaaide beplanting en de overgang van 50 naar 30 km is niet helder.

De basis voor de vele initiatieven en activiteiten in het dorp is gelegd in de Dorpsvisie die in Dalen in 2017 is ontwikkeld. De aanzet werd door de gemeente gegeven. Met bewoners is gekeken naar het dorp, de leefomgeving ,naar knelpunten en wat belangrijk is. Daar zijn thema’s uit voortgekomen en vervolgens zijn werkgroepen geformeerd. Een van die werkgroepen is de Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid.

Toegang Dalen vanaf de N34
Toegang Dalen vanaf de N34
Goed overleg met de gemeente

De Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid is meteen in 2017 van start gegaan met onderzoek naar knelpunten en lastige verkeerssituaties.

Samen met gehandicaptenorganisaties is een schouw gehouden in Dalen: kun je overal komen met een rolstoel of rollator? In het vervolg op de schouw heeft de werkgroep de wethouders van de gemeente Coevorden uitgenodigd voor een fietstocht: een rondje langs lastige verkeerssituaties.

In samenwerking met de gemeente en in nauw overleg met de aanwonenden is een flink aantal wijzigingen gerealiseerd. De looproutes voor gehandicapten zijn verbeterd, bijvoorbeeld van de Selkersgoorn naar de Waag. Die route is nu rollator-toegankelijk geworden. Verder is bij de Waag en de BWB-school de verkeerssituatie aangepakt.

Samen met de aanwonenden is er een plan gekomen voor een aantrekkelijke entree vanuit Coevorden, de herinrichting van De Bente. Financiering was mogelijk vanuit het rioleringsfonds. Voor de inrichting van De Bente volgen nog een tweede en derde fase waarin ook het voetpad wordt doorgetrokken.

In de Luunkamp werd te hard gereden. In gesprek met de bewoners zijn de werkgroep en de gemeente tot een oplossing gekomen. Na de vakantie wordt de Luunkamp opnieuw ingericht.

De werkgroep is blij dat het met de gemeente snel schakelen is als het om kleinere zaken gaat, zoals overhangende takken of losse tegels. Ook een 60 km-zone op de Loo en de Dalerveensestraat waren snel geregeld.

Ter afsluiting

Harry Lamberts, voorzitter van Dorpsbelangen Dalen bedankt de fractieleden dat ze zijn gekomen.  Hij is blij met de goede samenwerking met de gemeente. Dalen is een actief dorp en hij realiseert zich dat er veel meer kernen zijn in de gemeente, maar geeft tegelijkertijd aan, dat Dalen na Coevorden de tweede kern is.

Leidraad voor Dorpsbelangen is de Dorpsvisie 2017. De Dorpsvisie is al weer vijf jaar oud, dus tijd voor een update. Dorpsbelangen zal zorgen dat de raadsleden hierover geïnformeerd worden.

Jan Hooge sluit de bijeenkomst af. Hij concludeert dat ze als raadsleden voldoende voeling hebben gekregen met wat hier speelt en wat belangrijke ontwikkelingen zijn. Duidelijk is ook dat een aantal zaken geen jaren moeten duren. De raadsfracties willen graag betrokken zijn en meedenken over de kaders en de grote lijnen. De uitvoering ligt bij de gemeente. Tot slot complimenteert Jan Hooge de organisatie voor de prima voorbereiding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.