Bouwlocatie; foto S. Stegen

BBC2014 blij met nieuwe woonvisie

‘Bouwen aan de toekomst’
De gemeenteraad van Coevorden heeft dinsdagavond ingestemd met de nieuwe Woonvisie. Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is blij met het nieuwe woonbeleid, dat in nauwe samenspraak met de samenleving in korte tijd tot stand is gekomen.

Met deze Woonvisie ligt er volgens BBC2014 nu een prima basis om op een effectieve manier de plagen op de woningmarkt te lijf te gaan. Coevorden wil tot 2030 zo’n 750 nieuwe woningen in stad en dorpen realiseren, een aantal dat niet in beton is gegoten. 

“Voor BBC2014 ligt daarbij de nadruk op betaalbare woningen voor jongeren en starters en op woningen die voor ouderen geschikt zijn. Voor onze fractie is het belangrijk dat we de mogelijkheden voor deze doelgroepen vergroten om een eigen stek in onze dorpen en de stad te vinden”, benadrukte BBC2014-raadslid Jan Tempels.

Hij gaf wethouder Steven Stegen (BBC2014) en de ambtelijke organisatie – die aan het nieuwe beleid hebben gewerkt – de nodige complimenten.

Een nieuwe Woonvisie is meer dan nodig, nu de woningmarkt zo is veranderd en zelfs oververhit is geraakt. “Kern van de nieuwe Woonvisie is dat we nu onze ambitieus en de kansen die er liggen willen verzilveren. Van krimp naar groei, met aandacht voor leefbaarheid, welzijn en betaalbaarheid. En voor Belangen Buitengebied Coevorden geldt: geen dorp op slot. Ook in kleinere kernen is woningbouw mogelijk, passend bij het dorp en de omgeving”

“Leegloop, vergrijzing. De doemscenario’s over de toekomst van Zuidoost-Drenthe lagen nog niet zo lang geleden voor het oprapen. Tal van bouwplannen werden in de ijskast gezet. Hoe groot is het contrast met de huidige situatie, waarbij we als gemeente inzetten op fors meer woningbouw.” 

Jan Tempels refereerde aan het feit dat mensen tegenwoordig massaal thuiswerken en velen willen dat blijven doen. “Ons huis is ons meer waard dan ooit tevoren en vooral het noordoostelijk deel van ons land blijkt vanwege rust en ruimte steeds populairder.”

BBC2014 vroeg ook aandacht voor zaken als ‘zelfbewoningsplicht’, ‘anti-speculatiebeding’ en ‘sociale- en/of economische binding’. “Ook moeten we onze eigen inwoners eerst in de gelegenheid stellen om tot een eventuele aankoop over te kunnen gaan. Naar wij begrepen zijn dit onderwerpen die al de nodige aandacht krijgen binnen de organisatie, maar ook niet uit het oog verloren mogen gaan.”

Bij het vaststellen van de begroting 2022 – vorige maand – is al extra geld vrijgemaakt om de ambtelijke organisatie te kunnen uitbreiden en versterken. BBC2014 vindt dat een goede zaak, omdat de extra bouwplannen en aanvragen voor extra drukte zullen zorgen. Een belangrijk deel van het extra geld moet ingezet worden om de bouwstroom soepel te laten verlopen.

“Nu bouwen, bouwen, bouwen en zorgen voor behoud van de leefbaarheid en voorzieningen van onze dorpen en stad”, benadrukte Jan Tempels aan het eind van zijn betoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.