Raadsbrede steun voor Motie BBC2014

Raadsbrede steun motie BBC2014 voor vaker en eerder borstkankeronderzoek
Het borstkankeronderzoek moet eens in de twee jaar blijven. Het is zelfs onverantwoord om het minder vaak te laten plaatsvinden. Verder moet de leeftijd omlaag van 50 naar 35 jaar, zo stelt raadslid Jenny Streur van BBC2014. De door haar ingediende motie tegen het vertragen van borstonderzoek bij vrouwen kreeg afgelopen week tijdens de gemeenteraadsvergadering unanieme steun.

Jenny Streur is blij met het krachtig signaal dat alle fracties richting Den Haag hebben afgegeven. “Het verruimen van de screeningsinterval voor borstkankeronderzoek van twee- naar drie jaar is een slecht voorstel. Eén op de zeven vrouwen krijgt te maken met borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om kanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is er vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Daarmee worden kosten en een hoop ellende voorkomen.’’ .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.