Fietspad Gelpenberg

Aanleg fietspad Gelpenberg – Aelderholt blijft zaak van lange adem

Ondanks bezwaren van drie grondeigenaren zet de gemeente Coevorden de aanleg van een fietsverbinding Gelpenberg – Aelderholt door.

De gemeenteraad van Coevorden stelde afgelopen week unaniem het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gelpenberg, Fietspad’ vast. Een nieuw hoofdstuk in een langslepend dossier.

Verkeerveiligheid

Wethouder Erik Holties (BBC2014) beseft dat de aanleg een zaak van lange adem is, maar hoopt in het belang van de verkeersveiligheid op korte termijn met de betrokken grondeigenaren alsnog tot overeenstemming te komen. “Alternatieven zijn wel bekeken, door derden zelfs uitvoering onderzocht en juist daarom mede de reden dat we vasthouden aan de ingezette koers. Doelstelling was en is een vrijliggend fietspad parallel aan de Gelpenberg.”

lang en ongewis traject

Er is al veel gezegd en geschreven over de aanleg van het fietstraject vanaf de hoofdingang van de Aelderholt tot aan de bebouwde kom van Aalden. Het betreft een vrij liggend fietspad, achter de bestaande bomenrij aan de zuidzijde van de Gelpenberg. De gemeente had eerder de verwachting uitgesproken het fietspad in 2022 aan te leggen, maar Holties durft op dit moment gezien alle onzekerheden geen concrete voorspelling meer te doen. “Dat is echt afhankelijk of er schot in de onderhandelingen komt. Daar zetten we vol op in.”  

Een onteigeningsperiode om de benodigde grond alsnog in bezit te krijgen, zou uiteindelijk aan de orde kunnen komen, ”maar dan betekent het dat we nog een lang en ongewis traject te gaan hebben.” Holties liet weten nog geen andere ijzers in het vuur te hebben. Met de aanleg van het fietspad is naar verwachting ongeveer 700.000 euro gemoeid.

Foto: eigen foto.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.