Gemeente biedt minima keus uit twee ziektekostenverzekeraars

In 2019 kunnen inwoners van de gemeente Coevorden met een laag inkomen kiezen uit twee ziektekostenverzekeraars. Naast Zilveren Kruis, biedt ook Univé volgend jaar collectieve ziektekostenverzekeringen aan. Wethouder Joop Brink en Univé vestigingsleider Edwin Kroon ondertekenden vandaag de overeenkomst tussen de gemeente Coevorden en de nieuwe partner Univé.

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk om minima met hoge zorgkosten te ondersteunen en draagt daarom in 2019 €10,- per maand bij aan de premie van de ziektekostenverzekering wanneer deze bij Zilveren Kruis of Univé wordt afgesloten. Een overstap naar een nieuwe verzekering is alleen mogelijk op 1 januari 2019. In de week van 15 november ontvangen alle inwoners van de gemeente Coevorden met een minimum inkomen een brief met daarin de mogelijkheden voor een collectieve ziektekostenverzekering.

Inloopmomenten

Omdat het lastig kan zijn om een keus te maken, organiseert de gemeente Coevorden tussen half november en half december inloopmomenten in de stad Coevorden en de dorpen. Tijdens de inloopmomenten wordt gekeken welke verzekering het beste bij de persoonlijke situatie past. Op de gemeentepagina in weekblad Coevorden huis aan huis en op de website van de gemeente Coevorden kun je vanaf half november zien waar en wanneer deze inloopmomenten zijn. Univé heeft een servicekantoor in Coevorden. Wie vragen heeft kan zich daar ook laten adviseren.

Juiste zorg

Wethouder Joop Brink: “Het is van belang dat de inwoners van onze gemeente de juiste zorg krijgen. Het is bekend dat financiële overwegingen er soms voor zorgen dat men medicijnen niet ophaalt bij de apotheek of dat men een verwijzing naar een specialist niet opvolgt. Het mijden van zorg leidt meestal tot ernstiger klachten. Dat willen we voorkomen. Daarom werken we samen met bijvoorbeeld buurtteams en huisartsen om dit goed te kunnen signaleren en hulp aan te bieden.” Vestigingsleider Edwin Kroon van Univé geeft aan dat het aanbieden van de gemeentepolis voor sociale minima in Coevorden past bij de waarden van Univé. “Wij geven hiermee invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid”, aldus Edwin Kroon.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.