BBC2014 op werkbezoek bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Kort verslag “lente”meeloopdag Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

In het late voorjaar ontving de fractie een uitnodiging voor een lente meeloopdag bij MWC. Door omstandigheden werd het geen lente- maar herfstmeeloopdag op 29 november 2018. Ferry Booij (fractievoorzitter BBC2014) en Jenny Streur (raadslid BBC2014) bezochten verschillende locaties in Schoonoord en Coevorden en ontmoetten meerdere medewerkers van MWC die betrokken zijn bij dit belangrijke werk voor onze inwoners. In Schoonoord werden wij in het inspiratiehuis door twee opbouwwerkers met koffie en lekkernijen ontvangen. Daarna volgde een gesprek met een opbouwwerker en maatschappelijk werk in het dorpshuis. Zij gaven uitleg over het functioneren van hun rol in de ouderenzorg en de inhoud van hun werk. De opbouwwerkers zijn actief op de plek waar problemen met inwoners van alle leeftijden kunnen ontstaan. Zij vullen een cruciale functie in bij het vroegtijdig signaleren van problemen, het verbinden van inwoners om gezamenlijk problemen te signaleren of projecten op te pakken en hebben oog voor eenzame bewoners. Zij zoeken samen met inwoners naar oplossingen. Zij hebben daarbij oog voor het behoud van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Opbouwwerkers hebben een belangrijke preventieve functie in de samenleving van onze gemeente.

Zij werken gebiedsgericht nauw samen met maatschappelijk werkers die daar waar nodig hulp en ondersteuning bieden aan inwoners met allerlei problemen op gebied van gezondheid, hulpmiddelen, eenzaamheid etc. De opbouwwerker en de maatschappelijk werker die in Schoonoord hun werkplek hebben zijn niet in één gebied actief maar in 3 gebieden met 13 dorpen. Om het werk goed te kunnen doen is het gewenst om een tweede opbouwwerker aan te trekken zodat het buitengebied beter kan worden bediend.  De aanvraag is in behandeling bij de gemeente.

Maatschappelijk werkers hebben zitting in zgn. kernteams. Deze teams bestaan uit professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, medewerkers GGZ etc. Zij zorgen ervoor dat niet alleen het medisch probleem maar met name alle problemen op het gebied van financiën, leefomgeving, sociaal netwerk etc. nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Het MWC is een platte organisatie. Annelies Mölmann is directeur en bestuurder. Zij geeft leiding aan de groep professionals. Zij vertelt met trots over de prestaties van haar organisatie en medewerkers. Recent heeft zij het landelijk kwaliteitscertificaat ontvangen. Een belangrijk aspect in deze toekenning is het feit dat de frontoffice van het MWC wordt bezet door een HBO opgeleide medewerker. Het screenen van hulpvragen en het snel inzetten van hulpverlening is de kern van deze functie. Annelies vertelt ons over haar wens om een pilot te starten in de stad Coevorden met gezinscoördinatoren die de regie en de begeleiding van het probleemgezin moet krijgen.

Het was een leerzaam en prettig werkbezoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.