BBC2014: Inwonersinitiatieven glasvezel maximaal ondersteunen

 

De gemeente Coevorden moet de Stichting Glasvezel Zuidenveld maximale ondersteuning geven. Dat is het oordeel van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014).

 

 

De raadsfractie van BBC2014 heeft grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen. BBC2014 is van mening dat de gemeente Coevorden deze ondersteuning ook concreet moet uitspreken. Er wordt al gebruik gemaakt van kennis en kunde van de provincie Drenthe. In de komende maanden zal er meer van de gemeente Coevorden gevraagd worden bij het ontwerp van het netwerk en de daadwerkelijke aanleg. Als het verzoek er komt, moet deze gemeentelijke steun wat BBC2014 betreft in volle omvang worden gegeven.

 

 

De onlangs geformeerde Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting neemt de komende periode de verdere voorbereiding ter hand om snel internet, breedband/glasvezel, in de gemeente Coevorden te kunnen realiseren. Het Coevorden-breed-netwerk omvat ruim 9.400 aansluitingen.  

 

 

BBC2014 is uitermate content met het feit dat de lokale glasvezelinitiatieven de krachten nu hebben gebundeld en dat een aantal nieuwe acties in gang zijn gezet. Vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het maken van een ‘gemeentelijk breedbandkaart’. Met deze kaart zijn alle glasvezelinitiatieven in Coevorden letterlijk in kaart gebracht. Volgens BBC2014 is het belangrijk dat alle partijen nu actief helpen bij het realiseren van de gezamenlijke ambitie.

 

 

BBC2014 benadrukt dat het bestuur van Stichting Glasvezel Zuidenveld zelfstandig opereert, maar de gemeente kan de stichting op tal van terreinen faciliteren bij het uitrollen van een Coevorden-breed-netwerkwerk. Verder noemt de fractie van BBC2014 het uitermate belangrijk dat het draagvlak voor de aanleg behouden blijft. Snel internet is volgens de partij van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland.  

 

 

BBC2014 overweegt om de optimale steun voor Stichting Glasvezel Zuidenveld in een motie vast te laten leggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.