Zorg van morgen

Afvaardiging BBC2014 bezoekt symposium Zorgbelang Drenthe: “Als we in Drenthe meer gaan doen aan Noaberhulp hebben we minder professionals nodig”

Hans Wering en Mickey Stern–du Chatinier waren afgelopen week namens Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) aanwezig bij het symposium ter ere van het 35-jarig bestaan van Zorgbelang Drenthe, een belangenvereniging voor inwoners met zorgvragen.

Zorgbelang Drenthe komt op voor iedereen in de provincie die gebruikt maakt van zorg. Ongeacht welke aandoening. Alles komt langs: van mensen die gebruik maken van de WMO (o.a. thuiszorg) tot ziekenhuiszorg, van GGZ tot huisartsen.

Rode draad

De rode draad van het symposium: Hoe gaan wij met elkaar de nieuwe grote uitdagingen in de zorg aan om in de toekomst de zorg te waarborgen? 

In de zorg moet volgens BBC2014 veel meer ruimte komen voor buurtinitiatieven. ‘We steunen lokale initiatieven die onze langdurige zorg en welzijn gaan verbeteren. Alle systeempartijen die deze initiatieven in de weg staan, moeten er door de lokale en landelijke overheid op worden aangesproken.”

Gezond ouder worden en Noaberhulp

Thema’s als “Gezond ouder worden doe je samen in de buurt” en “Als we in Drenthe meer gaan doen aan Noaberhulp hebben we minder professionals nodig”, zijn stellingen die Mickey Stern uit het hart gegrepen zijn. ‘’Er zit er veel energie in onze samenleving om zorgzame gemeenschappen in te richten. De langdurige zorg kan én moet anders. De dilemma’s zijn duidelijk: personeelstekorten, administratieve lasten, hoge werkdruk, overbelaste mantelzorgers, zorg die niet altijd past en stijgende kosten. Het leidt tot naar elkaar wijzen, op elkaar wachten en van het kastje-naar-de-muur-gedrag. We moeten echt een omslag maken.”

Toenemende vergrijzing

Door de toenemende vergrijzing wordt deze spanning groter, tenzij we anders gaan kijken en nieuwe mogelijkheden gaan zien. BBC2014 ziet veel energie in de samenleving om de langdurige zorg vlot trekken. “Goede initiatieven in de wijk kenmerken zich door de inzet van vrijwilligers, sociale cohesie, het mengen van groepen en het combineren van activiteiten. Het waren thema’s die voorbij kwamen tijdens het symposium van Zorgbelang Drenthe.

In dat kader werd er door Zorgbelang Drenthe ook een belevingsonderzoek georganiseerd onder de inwoners van Drenthe. De uitkomsten werden gebundeld in het boekje “Ander accent”. Kwaliteit van leven is het grootste belang, zo luidde de uitkomst van het onderzoek.

De huidige zorgsector kenmerkt zich door “Geen tijd voor persoonlijk contact”. Zorg moet daarom anders worden ingedeeld.

Verdere uitkomsten van het onderzoek:

* De inwoners van Drenthe zijn onvoldoende meegenomen in de uitdagingen binnen de zorg

* Mogelijke achterliggende oorzaken van zorgvragen moet beter in beeld gebracht worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.